ERIC

PROJEKTOVANJE EDUKACIONO – RAZVOJNO – INFORMATIČKOG CENTRA  (ERIC) KLASTERA „DUNĐER“

Razvoj mreže radi lakše komunikacije.

Obezbeđivanje jedinstvenog informacionog sistema za sve članove, za njihove potrebe i potrebe kupaca njihovih proizvoda i korisnika njihovih usluga i drugih zainteresovanih, preko banke podataka-berze poslovnih informacija o ponudi i tražnji roba, usluga, opreme, poslovnog prostora, repro materijala, radne snage, kapitala i dr.

Kroz stvaranje edukaciono informatičkog centra članice klastera će imati stalni uvid u pregled raspoloživih resursa u oblasti: građevinskog materijala, mehanizacije, radne snage i inženjerske podrške.

Povezivanjem svih članica preko interneta dobija se mogućnost saradnje sa drugim preduzećima i preduzetnicima na istom projektu.

Tehnološki razvoj klastera kroz razvoj ljudskih resursa i edukacije.

Što se tiče mogućnosti daljeg stručnog usavršavanja inženjera i tehničara u oblasti inženjerske informatike, edukaciono informatički centar će biti u stanju da pruži

članovima Klastera poslovno – administrativne, stručne i druge pomoći preko ON LINE stručne službe Klastera ili specijalizovanih agencija.

Edukaciono informatički centar će omogućiti praćenje tehničkih i tehnoloških dostignuća u zemlji i inostranstvu od interese za sve članova Klastera pružajući im

mogućnost daljeg stručnog usavršavanja svim inženjerima i tehničarima u oblasti inženjerske informatike kroz organizovanje specijalističkih obuka i kurseva u skladu sa potrebama članica Klastera.

Raspoloživi resursi edukaciono informatičkog centra

Edukaciono informatički centar će raspolagati učionicom sa 14 najsavremenijih računara, povezanih bežičnom internet konekcijom sa VPN (Virtual Private Network) mrežom koja će omogućiti komunikaciju sa svim članicama klastera iz jednog centra. Posebna kancelarija će biti opremljena serverom koji će snabdevati celu mrežu svim potrebnim informacijama.

U drugoj fazi izgradnje mreže predviđeno je uvođenje istih servera sa bežičnim internet pristupom kod svih članica klastera.

Softver i hardver za ERIC

Licencirani softver

 • windows XP HOME
 • MS office
 • MS Exchange (http, ftp, pop3)
 • My SQL
 • Adobe
 • AutoCAD
 • Nemetschek
 • BAB
 • SAP 2000
 • STRESS
 • NormAG

Hardver za ERIC

 –          Server

–          Lap top (10)

–          mrežni laser kolor printer A3

–          svič

–          kablovi

–          utičnice

–          produžni

–          kablovnice

–          ruter

–          digitalna kamera

–          digitalni foto aparat

–          video bim

–          ploter

Članarine godišnje i mesečne:

       – godišnja pretplata za vireles internet

– godišnja pretplata za fiksnu IP adresu

– članarina za učlanjenje u Building SMART

–    članarine za druga slična udruženja

Knjige i literatura:

–          Referentni udžbenik iz AutoCAD-a

–          Referentni udžbenik iz Alplana (Nemeček)

–          Normativi i standardi u građevinarstvu (3 toma) izdanje Građevinska knjiga AD Beograd

–          Kalkulacije u građevinarstvu izdanje Građevinska knjiga AD Beograd

–          Sistem standarda za građevinski menadžment izdanje Građevinska knjiga AD Beograd

–          Rusko-srpski građevinski rečnik

–          Pretplata na Fakta univerzitatis, izdanje Univerzitet Niš

–          Pretplata na Zbornik radova GAF-a, izdanje GAF Niš

–          Udžbenik Uvod u inženjersku informatiku, izdanje GAF Niš

 LOKACIJA I PROSTORNI USLOVI ZA IZVOĐENJE OBUKA

 1. LOKACIJA

Mesto    NIŠ

Opština: MEDIJANA

AdresaRAJIĆEVA 30A

PROSTORNI USLOVI

Opis zgrade u kojoj se nalaze kabineti:

KABINET SE NALAZI U NAMENSKI ZIDANOM POSLOVNOM PROSTORU, (LOKALU) U NAJUŽEM CENTRU GRADA ALI U MIRNOM KRAJU, BEZ UTICAJA BUKE I ZAGAĐENJA, SA ZASEBNIM PARKINGOM, TERASOM I ZELENILOM U OKRUŽENJU. LOKACIJA IMA PRISTUP SVIM JAVNIM SAOBRAĆAJNICAMA I SREDSTVIMA JAVNOG PREVOZA I U BLIZINI JE BANKE, POŠTE, APOTEKE, CRKVE I OPŠTINE.

 1. Broj kabineta u kojma će se realizovati obuke:

OBUKA ĆE SE REALIZOVATI U JEDNOM KABINETU, KOJI JE OPREMLJEN SA NOVIM ERGONOMSKIM NAMEŠTAJEM

 1. Broj polazničkih mesta po kabinetu:

KABINET IMA 10 RAČUNARSKIH MESTA, TAKO DA SVAKI POLAZNIK IMA SVOJ STO, STOLICU I RAČUNAR NA PROPISNOJ UDALJENOSTI OD OSTALIH.

 1. Veličina svakog pojedinačnog kabineta:

KABINET JE VELIČINE 50 m2, ŠTO OMOGUĆAVA INSTRUKTORU DA IMA DOVOLJNO PROSTORA ZA PRISTUP SVAKOM POLAZNIKU A ZBOG VISOKOG PLAFONA  IMA DOVOLJNU KUBIKAŽU VAZDUHA.

 1. Pomoćne i zajedničke prostorije:

PORED RAČUNARSKE UČIONICE, KABINET IMA UREDNE SANITARNE PROSTORIJE, PROSTRANU KUHINJU PRILAGOĐENU ZA KORIŠĆENJE U PAUZAMA PREDAVANJA, KANCELARIJU ZA PREDAVAČE I TERASU.

 1. Osvetljenje, ventilacija:

KABINET IMA ODLIČNO PRIRODNO SVETLO JER JE CEO JEDAN ZID UČIONICE U STAKLU  A TAKOĐE I DOBRO VEŠTAČKO OSVETLJENJE, POJAČANO REFLEKTORIMA, NAMENJENIM ZA POSEBNO OSVETLJAVANJE TABLE, KOJA SE KORISTI U NASTAVI. KABINET IMA PRIRODNU VENTILACIJU.

TEHNIČKI USLOVI I OPREMA

ZA IZVODJENJE SPECIJALISTIČKE INFORMATIČKE OBUKE

 1. Ukupan broj računara koji će se koristiti u nastavi:

U NASTAVI SE KORISTI 10 UMREŽENIH LAP TOP RAČUNARA PO GRUPI, PRI ČEMU SVAKI POLAZNIK IMA SVOJ LAP TOP RAČUNAR I 1 LAP TOP RAČUNAR ZA INSTRUKTORA ZA KOJI JE VEZAN VIDEO BIM. PORED OVOGA U NASTAVI SE KORISTI I SKENER, KAO I KOMPAKT DISKOVI ZA SVE POLAZNIKE.

 1. Opis kompletne konfiguracije svih računara koji će se koristiti u nastavi, sa monitorima i ostalim perifernim uređajima:

SVAKI RAČUNAR IMA CENTRALNU JEDINICU, MONITOR, TASTATURU, MIŠA, ZVUČNIKE, WEB KAMERU I MIKROFON. CENTRALNE JEDINICE SU KONFIGURACIJE PENTIUM IV, SA 2 GB RAM, CORE DUO NA 2 GHz, 128 MB GRAFIČKOM KARTICOM, CD/DVD RW DRIVE. INSTRUKTORU JE NA RASPOLAGANJU VIDEO BEAM PANASONIC TH-LC50J, DIGITALNA KAMERA SONY DCR-TRV140E, DIGITALNI FOTO APARAT SAMSUNG DIGIMAX L7, SKENER HP SCANJET 3770, KAO I 2 PROJEKTORA, 2 PLATNA I 2 LASERSKA ŠTAMPAČA HP 4L I 1 INK JET ŠTAMPAČ U BOJI HP DESKJET 3325.

 1. Povezanost računara u lokalnu mrežu:

SVI LAP TOP RAČUNARI SU POVEZANI U LOKALNU MREŽU (L A N), TAKO DA POLAZNICI MOGU DA SAVLADAJU KRETANJE DOKUMENATA KROZ MREŽU.

 1. Povezanost na Internet mrežu po polazniku:

SVI LAP TOP RAČUNARI SU UMREŽENI I MOGUĆA JE ON LINE WIRELESS KONEKCIJA SA SVAKOG RAČUNARA NA INTERNET.

 1. Naziv software-a koji je instaliran na svakom računaru:

NA SVIM RAČUNARIMA JE INSTALIRAN MICROSOFT WINDOWS XP I MICROSOFT OFFICE XP I SPECIJALIZOVANI PROGRAMI.

POMOĆNA NASTAVNA SREDSTVA KOJA ĆE SE KORISTITI U PROCESU OBUKE PO POLAZNIČKIM MESTIMA I RASPOLOŽIVIM KABINETIMA, DODATNA LITERATURA, PRIRUČNICI

OD POMOĆNIH NASTAVNIH SREDSTAVA KORISTE SE:

 • TABLA – POSTAVLJENA TAKO DA SVI POLAZNICI MOGU DA PRATE NASTAVU SA NJE, OSVETLJENA REFLEKTORIMA
 • VIDEO BEAM– KOJI SLUŽI POLAZNICIMA ZA SINHRONIZOVANO PRAĆENJE NASTAVE I PRAKTIČNI RAD
 • GRAFOSKOP– ZA PRIKAZIVANJE NASTAVNOG MATERIJALA NA FOLIJAMA
 • PLATNO– ZA POTREBE PRIKAZIVANJA SLIKE SA VIDEO BIMA ILI GRAFOSKOPA
 • SKENER– ZA DEMONSTRACIJU SKENIRANJA DOKUMENATA I SLIKA POLAZNICIMA
 • DIGITALNA KAMERA– ZA OBUČAVANJE POLAZNIKA OSNOVAMA MULTIMEDIJA
 • DIGITALNI FOTO APARAT– ZA OBUČAVANJE POLAZNIKA U ODRADI DIGITALNE FOTOGRAFIJE
 • 2 LASERSKA PRINTERA I 1 INKJET U BOJI– ZA PRAKTIČAN RAD POLAZNIKA U ŠTAMPANJU DOKUMENATA
 • SKRIPTE– ZA SVAKOG POLAZNIKA SA VEŽBAMA PRILAGOĐENIM MATERIJI KOJA SE OBRAĐUJE NA ČASOVIMA
 • CD – ZA SVAKOG POLAZNIKA SA SNIMLJENIM MATERIJALIMA ZA VEŽBE KOD KUĆE
 • BIBLIOTEKA– SA PREKO 400 NASLOVA IZ OBLASTI INFORMATIKE JE NA RASPOLAGANJU POLAZNICIMA

PLAN, PROGRAM I DINAMIKA REALIZACIJE OBUKE

 • ukupno vreme neophodno za realizaciju obuke
 • broj grupa i  veličina grupa
 • raspored rada grupa po danu
 1. Obuka bi se odvijala u grupama od po 10 polaznika
 2. U prvom ciklusu bi slušale 3 grupe dnevno 5 dana u nedelji.
 3. Dinamika izvođenja nastave bi bila: ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak
 4. Svaka grupa bi slušala nastavu po 4 školska časa dnevno sa pauzom posle drugog časa
 5. Prva grupa bi slušala u terminu od 12 časova do 15 časova ukupno 20 radnih dana, odnosno mesec dana
 6. Druga grupa bi slušala u terminu od 15 časova do 18 časova ukupno 20 radnih dana, odnosno mesec dana
 7. Treća grupa bi slušala u terminu od 18 časova do 21 sat, ukupno 20 radnih dana, odnosno mesec dana
 8. Ukupno vreme trajanja cele obuke za sve 3 grupe je 20 radnih dana
 9. Ukupan broj časova je po grupi je 80, a trajanje časa je 45 min
 10. Predmet ove obuke je sticanje osnovnih informatičkih znanja, čiji je detaljni opis plana i programa kao i odnos teoretskog i praktičnog dela, dat u posebnom prilogu po modulima.
 11. Programom je predvidjeno da polaznici steknu napredniji nivo znanja u modulima Word, Excel i Internet, kao i osnovni nivo znanja u podešavanju operativnog sistema i radu sa programom Power Point. Predvidjeno je i upoznavanje sa programom Access.
 12. Po uspešno završenom kursu polaznici dobijaju originalne Sertifikate
 13. Pomoćna nastavna sredstva koja će biti na raspolaganju polaznicima data su u posebnom prilogu.
 14. Multimedijalni materijal na CD-u sa svim vežbama koje su rađene, biće dat polaznicima obuke radi daljeg uvežbavanja.
 15. Način provere znanja polaznika vršiće se putem testova koji će se polagati iz pređene materije nakon svakog modula.