METODOLOGIJA OPEN HOUSE

METODOLOGIJA OPEN HOUSE

Pri izradi metodologije, definisane su sledeće grupe kriterijuma kao osnove za proocenu zgrada:

1. Kvalitet zivotne sredine

2. Socijalno funkcionalni kvalitet

3. Ekonomski kvalitet

4. Tehnicke karakteristike

5. Kvalitet procesa

6. Lokacija

Svrha izrade Metodologije je:
• da razvojem i usavršavanjem evropskih vrednosti ugrađenih u sistem gradnje ostvare značajnu konkurentnu prednost na tržištu srpskih građevinskih kompanija,
• da pruže pomoć zainteresovanim stranama da, prodube svoja znanja i steknu praktična iskustva iz ove oblasti, kako bi bili spremni da odgovore, kako zakonskim propisima tako i sadašnjim i budućim trendovima na tržištu, a na kraju i da povećaju finansijsku dobit
• da ojačaju kapacitete regiona koji su usmereni ka razvoju i primeni novih metodologija u proceni kvaliteta i održivosti zgrada,
• efikasna promocija politike razvoja inovacionog sistema u Srbiji i demonstracija značaja ulaganja privrednih subjekata u inovacione projekte kod koji je kao rezultat dobijen nov kvalitet,
• povećanje privredne aktivnosti u regionu i otvaranje novih radnih mesta, novih MSP usled pojave potražnje na tržištu za novim zanimanjem „projektanti-procenjivači“

Radi izrade Metodologije Open House za procenu održive gradnje, izvršena je detaljna analiza postojećih evropskih i svetskih standarda i propisa, kao i sagledavanje uskladjenosti domaćih zakona i propisa, koji se koriste u proceni ispunjenosti standarda u gradnji, sa evropskim direktivama koje se koriste pri projektovanju i konstrukciji zgrada. Uz navedene standarde, navedena je i korišćena literatura.

Metodologija je napravljena u formi koja sadrži, prvo opšti deo, za svaki od kriterijuma, u kome je navedeno da li postoji, i koja je, zakonska regulativa za sve njegove podkriterijume, pri čemu su navedeno i koji su standardi za taj podkriterijum. Drugi deo, u formi upitnika, gde je predstavljeno koji su pokazatelji ispunjenosti tog podkriterijuma i koliko bodova nosi ispunjenost svakog od njih, od kojih se sastoji svaka grupa kriterijuma, kao i sagledavanje veze između podkriterijuma jedne grupe sa podkriterijumima druge.