Risk assessment

WORKSHOP – Risk assessment – guest Prof. dr Ivan Damjanovic, Austin, Texas, USA

Građevinski klaster DUNĐER je kao pokrovitelj organizovao workshop na temu „RISK ASSESSMENT u građevinarstvu, iskustva iz SAD“. Gost profesor je bio Prof. Dr. Ivan Damnjanović sa Univerziteta Texas, Austin, USA.

Talk Nis Risk Cluster

  1. TEMA

 “OCENA RIZIKA U RAZNIM FAZAMA GRAĐEVINSKOG PROJEKTOVANJA U SAD I EVROPI”

 KOME JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen:

  • Izvođačima i projektantima,
  • Predstavnicima lokalne samouprave
  • Lokalnim bankarima koji su uključeni u davanje kredita i garancija za izvođenje radova
  • Istraživačima
  1. PREDAVAČ

ivan damjanovic.jpg

Predavač na seminaru je profesor

Ivan Damnjanovic, Ph.D. Assistant Professor Construction Engineering and Management Group

Zachry Department of Civil Engineering
Texas A&M University
College Station, TX 77843-3136
Phone: (979) 862-6616
http://ceprofs.tamu.edu/idamnjanovic

CILJEVI SEMINARA

 Mogućnosti prodora na inostrano tržište

  • Prednosti upravljanja rizicima
  • Procena rizika radnih mesta
  • Upoznavanje sa iskustvima iz Evrope i SAD-a

SATNICA SEMINARA

  1. avgust 2009.

10:00 – 12:00 Prepodnevna sesija

12:00 – 14:00 Pauza

14:00 – 16:00 Popodnevna sesija

 SADRŽAJ SEMINARA

 1) Identifikacija rizika
2) Veza Rizik – Profit
3) Rizici u izvodjenju objekata (cena, vreme gradnje, kvalitet)
4) Rizici u upravljanju i održavanju objekata (potražnja)
5) Projekti, finansiranje i lokalna samouprava
6) Specifikacije – (Performance specs)
7) Javno-privatna partnerstva – struktuiranje i alokacija rizika

MESTO ODRŽAVANJA

 Mesto održavanja semnara je Edukaciono-razvojno –istraživački centar (ERIC) građevinskog klastera DUNĐER ul. Rajićeva 30ª, lokal br. 8, Niš

Workshopu su prisustvovali predstavnici Fakulteta zaštite na radu, Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, istraživačke organizacije CPE, kao i predstavnici najvećih investitorskih kompanija u DUNĐERU. Predstavnici lokalne samouprave, nevladinog sektora i bankari, iako su bili pozvani nisu se, na žalost, odazvali pozivu, tako da je izostala ona treća strana koja je neophodna za okruglim stolom da bi se ostvarilo bilo kakvo partnerstvo između javnog i privatnog sektora, o čemu je na ovom workshopu bilo dosta govora.

Predstavnici investitora su oštro kritikovali nedavnu izjavu Ministra Milutina Mrkonjića, po kojoj bi cena kvadratnog metra u novogradnji iznosila između 400 i 600 eura što se smatra neekonomskom, damping cenom, i što se u ovom kriznom trenutku može protumačiti jedino kao predizborni marketing i populističko podilaženje biračima. Razlog je vrlo jasan: mnogo ugovorenih i započetih a nedovršenih objekata bi moglo ovakvom odlukom da dovede investitora do bankrota. Umesto damping cena rešenje bi bilo da se cena kvadratnog metra prema kupcu, subvencionira od strane države a ne da se nelojalnom konkurencijom guši jedina grana privrede koja još uvek pokušava da radi a to je građevinarstvo.

SL270960.jpg

SL270958.jpg

SL270956.jpg

SL270954.jpg

SL270951.jpg

SL270949.jpg

SL270942.jpg

SL270941.jpg