EU PRO Projekat Increasing Competitiveness Level Of SMEs In Construction Sector Of Nis Region, For EU Market, By Introduction Of New EU Standards And Methodologies For Quality And Sustainability Assessment Of Buildings

Ovaj projekat ima za cilj da poveća nivo konkurentnosti MSP u građevinskom sektoru niškog regiona, uvođenjem standarda potrebnih za širenje tržišta u zemljama EU. U ovom polju je nova EU platforma OPEN HOUSE već postala standardna metodologija za procenu kvaliteta i održivosti zgrada. Da bismo išli u korak sa EU, naš građevinski sektor mora biti pravilno informisan i edukovan o tim novim tendencijama, i vešt za svoju nezavisnu procenu ovde ili u inostranstvu. Nakon istraživanja o interesovanju članova klastera, projekat predviđa radionicu na kojoj će platforma OPEN HOUSE biti predstavljena svim akterima i donosiocima odluka. Zainteresovanih 10 kandidata među inženjerima građevinarstva, arhitektima i urbanistima iz građevinskih malih i srednjih preduzeća u Nišu, obučiće se za novu profesiju EVALUATOR OPEN HOUSE . Ovim sertifikovanim procenjivačima biće omogućeno da pruže novu uslugu: procenu životnog veka, kvaliteta i održivosti zgrada po novoj metodologiji i standardu, zasnovanom na EU platformi OPEN HOUSE , bilo sa sopstvenim malim i srednjim preduzećima, ili nezavisno. Imajući u vidu da je platforma Otvorena kuća već standardna u zemljama EU, očekuje se da će na tržištu doći do potrebe za OPEN HOUSE , koji će stvoriti nova radna mesta: treneri za OH evaluatore, specijalizovana konsultantska MSP za ocenu OH-a ili samo dodajte novu uslugu postojećim MSP-ima. Nakon sprovedene obuke, biće formirana radna grupa iz predstavnika MSP-a, akademske zajednice, obrazovanja i istraživačko-razvojnih institucija građevinskog sektora u Niškom regionu, kako bi Metodologija, zasnovana na platformi OPEN HOUSE, bila usklađena sa srpskim zakonima i propisima, za svih 6 grupe kriterijuma za procenu kvaliteta i održivosti zgrada. Ova metodologija će biti priručnik za sprovođenje standarda, korak po korak. Praktična primena platforme OPEN HOUSE biće kroz dve studije slučaja na 2 različite zgrade; jedna poslovna zgrada i druga stambena zgrada zbog činjenice da su kriterijumi malo različiti u odnosu na svrhu izgradnje. Sam proces ocenjivanja zahteva uključivanje svih projektanta zgrade i saradnju sa stanovnicima zgrade i predstavnicima javnih institucija, a potrebno je nekoliko meseci priprema. U svrhu prikupljanja podataka i obrade rezultata evaluacije razvijaće se poseban softver.

Opšti cilj: Da doprinese povećanoj konkurentnosti MSP u niškom regionu u građevinskom sektoru.

Specifični ciljevi: Poboljšati nivo kvaliteta proizvoda i usluga MSP u građevinskom sektoru, u niškom regionu, potrebnom za njihovo širenje tržišta u zemljama EU, primenom EU standarda i metodologija za procenu kvaliteta i održivosti zgrada.

AKTIVNOSTI

1. Anketa među članovima klastera u niškom regionu o interesovanju za novu EU metodu – platformu OPEN HOUSE, za procenu životnog veka, kvaliteta i održivosti zgrada

2. Radionica za zainteresovane članove klastera, predstavnike akademske zajednice, investitore i predstavnike lokalne zajednice u Nišu, na kojoj će biti predstavljena nova EU metoda – platforma OPEN HOUSE i izabrana radna grupa za razvoj metodologije

3. Dizajniranje metodologije, zasnovane na platformi OPEN HOUSE , usklađenoj sa srpskim zakonima i propisima, za svih 6 grupa kriterijuma za procenu kvaliteta i održivost zgrada

4. Obuka za 10 prijavljenih kandidata za obuku (građevinski inženjeri, arhitekti i urbanisti) za struku ocenjivač OPEN HOUSE

5. Studija slučaja jedne poslovne zgrade u kojoj će se primeniti metodologija za OPEN HOUSE za procenu

6. Studija slučaja jedne stambene zgrade u kojoj će se primenjivati metodologija za OPEN HOUSE za procenu

7. Razvoj softvera za prikupljanje podataka i obradu rezultata evaluacije za buduće procenjivače OPEN HOUSE