KLASTER DUNĐER


Home
OSNIVAČI
Kontakt
BIOTOKSINOMER
Ciganski recnik
ODBORI
CILJEVI
AKTIVNOSTI
ŠIFRE DELATNOSTI

           

RECNIK

English

Daphniae

 

REGIONALNA STRUČNA KONFERENCIJA O DIGITALIZACIJI KULTURNE BAŠTINE U NIŠKOM REGIONU U CILJU POBOLJŠANJA PRIVREDNO-TURISTIČKE PONUDE REGIONA

IZRADA METODA I PROCEDURA ZA OCENU KVALITETA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA TOKOM CELOG ŽIVOTNOG CIKLUSA ZGRADE ZA POTREBE DUALNOG OBRAZOVANjA ZA 3 KOMPANIJE IZ GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER U OBLASTI EKONOMSKOG KVALITETA, LOKACIJE I TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA ZGRADE
PROJEKTOVANjE METODOLOGIJE ZA UČEŠĆE TRI ČLANICE KLASTERA DUNĐER U SISTEMU DUALNOG OBRAZOVANjA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI, EKOLOGIJE, I SOLARNE ENERGIJE
UVOĐENjE PROGRAMIRANjA U SVAKODNEVNI ŽIVOT ŽENA TEHNIČKE STRUKE, U CILjU PODIZANjA NjIHOVE KOMPETITIVNOSTI U NIŠKOM REGIONU

PODIZANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA KROZ RAZVOJ INTELIGENTNOG MERNO-KONTROLNOG SISTEMA - MKS - ZA UPRAVLЈANJE POTROŠNJOM ELEKTRIČNE ENERGIJE U ZGRADARSTVU U NIŠKOM REGIONU

INOVATIVNO KORIŠĆENјE LED DIODA U SISTEMU JAVNE RASVETE UVOĐENјEM DALjINSKOG UPRAVLjANјA

Građevinski klaster Dunđer je implementirao jednogodišnji projekat IZORETEX - INOVATIVNI EKOLOŠKI IZOLACIONI MATERIJAL OD SPECIFIČNIH VRSTA RECIKLIRANOG TEKSTILNOG OTPADA odobren i sufinansiran od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj.
Final meeting of FP7 project STOREPET in Ljubljana, Slovenia, 25.11.2014.
Visit to China expo in Budapest 15.06. - 16. 06. 2014.
Technical meeting of FP7 project STOREPET in hotel My Place Nis, Serbia 21.11.2013.
Građevinski klaster DUNĐER i IAL Friuli Venezia Giulia, Pordenone, Italy organizovali na GRADJEVINSKO-ARHITEKTONSKOM FAKULTETU u Nišu, U SVEČANOJ SALI, 26. SEPTEMBRA 2013. SA POČETKOM U 10h
PREDAVANJE NA TEMU, PROJEKTOVANJE PASIVNIH KUĆA
Gost predavač: Arhitekta Fabio Zamuner, Italy
Građevinski klaster Dunđer 14.09.2013. boravio u Veneciji u sklopu sporazuma o  saradnji sa IAL Venezia Friulia Giulia iz Italije.
From 12. to 15. September 2013, Dundjer attended Fair in Pordenone, Italy as a joint event at closing meeting of two year project with regine FVG Italy.
Mid-term meeting projekta STOREPET u Briselu 17-18.04.2013.
Inovacioni fond o Biotoksinomeru klastera Dundjer: http://www.inovacionifond.rs/portfolio/biotoksinomer-za-zdravu-i-cistu-vodu/
Građevinski klaster Dunđer je partner na FP7 projektu STOREPET. Ovaj projekat je finansiran sredstvima iz Sedmog okvirnog programa Evropske zajednice u okviru sporazuma o grantu broj 286730. https://sites.google.com/a/storepet-fp7.eu/storepet/consortium-and-management Osnovni cilj projekta je StorePET da razvije novi proizvod za tehničku iz u izolaciju, najčešće karakterističnu za fiber materijale, StorePET će biti posebno dizajniran za omotače zgrada laganih struktura, koje zahtevaju masovna toplotnu izolaciju, kao i za bilo koji drugi stambeni / poslovni / vladin objekat novi ili renovirani, kojima treba dodatna izolacija toplote i skladišni kapaciteti.

Građevinski klaster Dunđer učestvuje kao partner na trogosnjem FP7 projektu pod nazivom Open House. Ovaj projekat dobije sredstva iz Sedmog okvirnog programa Evropske zajednice u okviru sporazuma o grantu broj 244130. http://www.openhouse-fp7.eu/ .Opšti cilj projekta Open House je da  razvije i da sprovede zajedničku evropsku transparentnu metodologiju procene postojećih ili novo projektovanih zgrada, uz planiranje i izgradnju odrߩvih objekata putem otvorenog pristupa i zajedničke tehničke platforme.

Gradjevinski klaster Dunđer se predstavio na beogradskom sajmu gradjevinarstva.
  Građevinski klaster Dunđer je kao rezultat projekta "Razvoj metodologije za obračun elektro-energetskih kapaciteta male solarne elektrane i njena primena na raspoloživim projektovanim krovnim površinama", konstruisao prvu srpsku mini solarnu elektranu koja je instalirana na krovu zgrade Elektronskog fakulteta u Nišu.

Građevinski klaster Dunđer je implementirao jednogodišnji projekat "Razvoj metodologije za obračun elektro-energetskih kapaciteta male solarne elektrane i njena primena na raspoloživim projektovanim krovnim površinama", odobren i sufinansiran od strane Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Građevinski klaster Dunđer je realizovao jedngodišji projekat "Razvoj i izrada pilot postrojenje, zasnovanog na obnovljivim izvorima energije za povećanje energetske efikasnosti zgrada", odobren i sufinansiran od strane Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Građevinski klaster Dunđer je dobio prvu nagradu od Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije za najbolju tehnolo۫u inovaciju u 2010. za uređaj BIOTOKSINOMER. Ovaj uređaj predstavlja sistem za rano upozoravanje koji ukazuje na prisustvo opasnih materija u vodi, na bazi 24-časovnog on-line praćenja kvaliteta vode.

Na takmičenju za nagradu za investiciju godine AUREA 2011, građevinski klaster DUNĐER se plasirao u finale sa  BIOTOKSINOMEROM, uređajem za ispitivanje kvaliteta vode.
Ministar za nauku i tehnologiju Božidar Đelić na okruglom stolu pod nazivom "Nikola Tesla - večita inspiracija" 25.02.2011. u Nišu je govorio o strategiji razvoja nauke, potencijalima i inovacijama i ovom prilikom mu je predstavljen BIOTOKSINOMER
U časopisu Regionalne privredne komore Niš "REGIJA" br. 6, od marta 2011, iza۬šla je reportaža o BIOTOKSINOMERU, povodom njegove druge nominacije za najbolju inovaciju godine.
Građevinski klaster DUNĐER ušao u finale za najbolju tehnološku inovaciju 2010 sa BIOTOKSINOMEROM, uređajem koji ispituje kvalitet vode za piće u vodovodima i na otvorenim vodotocima.

U utorak, 14.12.2010. u Privrednoj komori Srbije u Beogradu, održano je finalno takmičenje u kategoriji Inovativne ideje, na kome je DUNDJER dobio prvu nagradu.

O biotoksinomeru na internetu
Mediji su u kratkom roku uvideli značaj i prednosti biotoksinomera, kao inovacije, koje je plod isključivo domaće pameti i koja može biti iskorišćena ne samo na domaćem već i na stranom tržištu.
http://www.naslovi.net/2010-12-22/blic/nislijama-prva-nagrada-za-izum/2208478
http://www.vesti.rs/Nis/Inovacija-niskih-gradjevinaca.html 
http://www.mcp.rs/index.php?bid=2&cid=9&nid=56339 
http://www.inovacija.org/index.php?option=com_content&view=article&id=234:apsolutni-pobednik-u-kategoriji-inovativne-ideje-&catid=2:news-2009&Itemid=13&lang=sr-rs 
http://www.juznevesti.com/Ekonomija/Inovacija-niskih-gradjevinaca.sr.html 
http://www.ekologija.rs/ispitivanje-vode-racicima
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/225086/Nislijama-prva-nagrada-za-izum
http://www.naissus.info/vest.asp?vest=4810
http://www.rtvzona.com/nagrada-za-botoksinometar.html
http://vesti.krstarica.com/?rubrika=aktuelno&naslov=Nislijama+prva+nagrada+za+izum&lang=0&dan=22&mesec=12&godina=2010&sifra=045e961fd9d3241e6b18678d6a5544c5
http://edukaplus.com/?s=biotoksinomer&x=6&y=9
http://www.ekapija.com/website/sr/page/380311
http://www.inovacionifond.rs/category/portfolio/biotoksinomer-za-zdravu-i-cistu-vodu/
Građevinski klaster Dunđer izabran za člana Saveta klastera pri Privrednoj komori Srbije i potpisao memorandum o pristupanju Savezu klastera na Danima Klastera, odrߡnim u Ni۵ 27-28.10.2011.
Građevinski klaster Dunđer 02.03.2012. u Nišu sklopio dvogodiۮji Sporazum o saradnji sa IAL Venezia Friulia Giulia iz Italije. U ime klastera Dunđer sporazum je potpisala Biljana Avramović, klaster manager, a u ime IAL FVG Italija Sergio Bazan i Luciano Moro.

IPredstavnici klastera DUNĐER potpisali ugovor o saradnji sa predstavnicima IAL Friulia Venezia Giulia u Italiji sa zadatkom uspostavljanja neposredne saradnje izmedju italijanskih i srpskih kompanija.

U okviru saradnje sa Informest-om iz regije FVG, Italija, kompanija Friuliparchet, vodeća kompanija za prozvodnju parketa u regiji FVG, posetila klaster Dundjer, predstavila svoj proizvodni program i ugovorila neposredniju saradnju sa ni۫im građevinskim firmama.
Menadžer građevinskog klastera DUNĐER Biljana Avramović i predsednik Regionalne privredne komore Milovan Kocić 27.05.2010. u Nišu potpisali sporazum o saradnji.
Predstavnici građevinskog klastera DUNĐER i predsednik opštine Aleksinac Ivan Dim 09.09.2010. u Aleksincu uspostavili privrednu saradnju između italijanskih i aleksinačkih proizvođača u drvnoj industriji i ugovorili saradnju u oblasti energetske efikasnosti.
Građevinski klaster DUNĐER na četvorodnevnom seminaru "The Week of Innovation, Science and Technology" 21- 24. septembra 2010. u Novom Sadu u organizaciji INFORMEST-a
Građevinski klaster DUNĐER  u okviru projekta ADRIATIC DANUBIAN CLUSTERING (ADC) učestvovao na dvodnevnom sastanku u Mariboru od 31.05.2011. do 01.06.2011. i potpisao sporazum o formiranju transnacionalnog klastera u oblasti Modern Housing.
Građevinski klaster DUNĐER  u sklopu projekta ADRIATIC DANUBIAN CLUSTERING (ADC) učestvovao na dvodnevnom sastanku u Banja Luci 17. i 18. marta 2011. i prezentovao svoje rezultate u protekle 3 godine, prenoseci iskustva kolegama iz Republike Srpske.
Građevinski klaster DUNĐER na konsultativnom sastanku sektorskih Radnih grupa sa predstavnicima organizacija civilnog dru۴va 26. septembra 2010. u Beogradu u hotelu M, na prezentaciji nacrta dokumenta "Potrebe Republike Srbije za međunarodnom pomoći 2011 - 2013."
Gosti iz Slovačke sa građevinskim klasterom DUNĐER na prezentaciji u RPK Niš o iskustvima EU integracija u Slovačkoj 11.10.2010.

Članovi Odbora za odnose sa lokalnom samoupravom na sastanku sa načelnicima gradskih uprava, direktorima javnih preduzeća gradonačelnikom Niša Mr Milošem Simonovićem i predstavnicima investitora održan 10.11.2008.

Prvi sastanak Odbora za odnose sa lokalnom samoupravom sa novoizabranim gradonačelnikom Niša Mr Milošem Siminovićem odrߡn 16.10.2008.
Građevinski klaster DUNĐER je kao pokrovitelj organizovao workshop na temu brze pruge. Gost profesor je  Prof. Dr. Günther Schmid Profesor sa Ruhr Universiteta u Bochumu
Građevinski klaster DUNĐER na sastanku klastera Srbije o pocetnim inicijativama uspostavljanja nacionalne asocijacije klastera 21. i 22. juna 2010. u Aero klubu u Beogradu
Gosti iz Belgije sa građevinskim klasterom DUNĐER na workshopu u RPK Niš o Biznis centrima u Belgiji
Građevinski klaster DUNĐER na seminaru o upravljanju životnim ciklusom inovacija 31.5.2010. u Beogradu
Menadžer građevinskog klastera DUNĐER Biljana Avramović i predsednik Regionalne privredne komore Milovan Kocić 27.05.2010. u Nišu potpisali sporazum o saradnji
Izraelci prave kapitalnu investiciju - najveću na jugu Srbije, vrednu preko 20 miliona eura u rezidencijalne objekte na niškom Apelovačkom brdu
Građevinski klaster DUNĐER na manifestaciji DAN KLASTERA 07.05.2010 u hali Čair u Nišu
Reportaža u dvojezičnom magazinu "Inforeview" br. 2/2010 o građevinskom klasteru DUNĐER
Predstavnici klastera DUNĐER posetili Pordenone i Trst u Italiji i uspostavili kontakte sa italijanskim građevinskim firmama.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Dr. Mladjan Dinkic sa menadžerom građevinskog klastera DUNĐER.
Ambasadorka Danske njena ekselencija Ms. Mette Kjuel-Nielsen i Građevinski klaster DUNĐER na otvaranju novog Centra za zapo۬javanje u Nisu, 15.04.2010.
Objavljen drugi deo intervjua sa Biljanom Avramovic, managerom klastera DUNDJER na sajtu www.nekretninesrbije.net
Objavljen prvi deo intervjua sa Biljanom Avramovic, managerom klastera DUNDJER na sajtu www.nekretninesrbije.net
Intervju sa Biljanom Avramović, menadߥrom klastera DUNĐER, prvog građevinskog klastera u Srbiji  u prvom broju časopisa Regionalne privredne komore Niš "REGIJA"
http://www.iceird.org/present/Linking Local Actors_Clusters in Western Balkan Countries - Jana Machacova.pdf 
http://www.see-era.net/attach/InnovationInfrastructuresinWBC_see-science.euReport_version2.pdf
http://www.vojvodina2007.eu/IT/GIFIP_files/Catalogo/Cluster_edile_dundjer_nis_it.doc
http://uninews.unicredito.it/en/articles/page.php?id=9523
Građevinski klaster DUNĐER je kao pokrovitelj organizovao workshop na temu RISK ASSESSMENT u građevinarstvu, iskustva iz SAD-a Gost profesor je bio Prof. Dr. Ivan Damnjanović sa Univerziteta Texas, Austin, USA.
  DUNĐER učestvovao na međunarodnom akademskom kursu o urbanoj reciklaži uz učešće studenata iz 16 zemalja Evrope
Građevinski klaster DUNĐER učestvovao na četvorodnevnoj radionici iz oblasti upravljanja ljudskim resursima u periodu od 19.05. - 22.05. 2009. u hotelu Aleksandar u Nišu.
Počeli treninzi za uvođenje ISO STANDARDA 9001
FORMIRANA KETERING FIRMA ZA DOSTAVE OBROKA RADNICIMA NA GRADILIŠTIMA
Predstavnici građevinskog klastera DUNĐER učestvovali na  međunarodnoj konferenciji o KLASTERIMA koja je odrߡna 10.03.2009. u Palati Beograd u Novom Beogradu.
Građevinski klaster DUNĐER učestvovao na sajmu projektnih ideja u Zagrebu 04. marta 2009.
  Poseta Zorice Marić, načelnice sektora za razvoj konkurentnosti pri Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja klasteru Dunđer 11.02.2009.
  Reportaža o prvom građevinskom klasteru u Srbiji "DUNĐER", za Build magazin br. 9/2009, specijalizovani časopis za građevinarstvo i arhitekturu
  Klaster menadžer građevinskog klastera DUNĐER, Biljana Avramović, imenovana u tim eksperata novoformiranog CENTRA ZA RAZVOJ KLASTERA, KONZUMERIZMA I FRANŠIZINGA pri Gradskoj Organizaciji Potrošača Niša.
  Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER je odlučio da pristupi uvođenju QMS-a (ISO 9001) kod članica klastera DUNĐER.
  Građevinski klaster DUNĐER zvanično postao član međunarodne asocijacije BuildingSMART, ogranak u Nemačkoj
  Poseta ministra Olivera Dulića Nišu 23.01.2009. u sklopu javne rasprave o nacrtu Zakona o prostornom planiranju, izgradnji i građevinskom zemlji۴u
  Proslava Nove 2009. godine u velikoj sali VAGRES-INŽENJERING-a 27.12.2008.
  Učešće na VI međunarodnoj konferenciji o malim i srednjim preduzećima u Sava Centru 02.12.2008.
  U periodu od 28.11.2008. do 30.11.2008. u organizaciji građevinskog klastera DUNĐER održan je drugi stručni Seminar u Vrnjačkoj banji u turističkom objektu DANICA
  Uspostavljanje saradnje sa klasterom bezbednosti i zaštite "PROTECT" iz Niša
  Osnivačka skupština nacionalne FIDIC asocijacije (udruženja inženjera konsultatnata)
  Učešće na motivacionom treningu za uvođenje FIDIC uslova ugovaranja u građevinski sektor
  Učešće na Dvodnevnom treningu o Strateškom marketingu i Brendiranju
  Učešće na dvodnevnom trening seminaru o osnovama troškovnog računovodstva
  Učešće na Seminaru za klaster menadžere o finansijskim mehanizmima u export-import poslovima
  Seminar za klaster menadžere o strateškom upravljanju projektima na delu
  Predstavnici klastera DUNĐER na završnoj konferenciji projekta INePS u Novom Sadu
  Predstavnici klastera DUNĐER u okviru projekta GIFIP razmenili iskustva sa klasterima iz Italije
  Seminar za klaster menadžere na temu KLASTER KAO INSTRUMENT REGIONALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA
  Sastanak sa predstavnicima ministarstva spoljnih poslova Danske
  Osnivačka skupština klastera DUNĐER 12.02.2008. na GAF Niš
  Usvojena normativna akta klastera DUNĐER (Osnivački akt, Statut, Kodeks)
  Usvojen program rada Odbora građevinskog klastera DUNĐER
  DUNĐER u poseti upravi regije Venezia Friulia Giulia u Italiji
  Predstavnici klastera DUNĐER su posetili klaster nameštaja u Italiji
  DUNĐER u poseti institutu KATAS u Italiji koji se bavi ispitivanjem kvaliteta nameštaja
  Predstavnici klastera DUNĐER su posetili  klaster noߥva u Italiji
  Predstavnici klastera DUNĐER posetili  regionalnu privrednu komoru Italije
  Predstavnici klastera DUNĐER posetili Sajam građevinarstva u Solunu
  Usvojen koncept stvaranja jedinstvenog informacionog sistema ON LINE KLASTER
  Projektovanje edukaciono - razvojno - informatičkog centra  klastera Dunđer (eric)
  Uvođenje Virtual Private Network (VPN) sa pratećim software-om
  Održani kursevi iz opšte informatičke obuke
  Održani kursevi iz specijalističke informatičke obuke program AutoCAD 2D
  Održani kursevi iz specijalističke informatičke obuke program Nemetschek Allplan
  Održani kursevi iz specijalističke informatičke obuke program NormAG
  Održani kursevi iz specijalističke informatičke obuke program STRESS
  Održani kursevi iz specijalističke informatičke obuke program SAP
  Održani kursevi iz specijalističke informatičke obuke program BAB
  Održane i planirane edukacije, workshopovi i jednodnevni seminari
  Usvojeni pravci delovanja klastera
  Organigram klastera i objedinjavanje službi
  Prekvalifikacije radnika za deficitarne struke
  Plan obuke za deficitarne struke
  Provera znanja polaznika za obuke za deficitarne struke
  Prijavljeni kandidati za prekvalifikacije
  Pravljenje baze podataka o svim građevinskim firmama u niškom regionu
  Prvi sastanak upravnog odbora klastera DUNĐER
  Drugi sastanak upravnog odbora klastera DUNĐER
  Treći sastanak upravnog odbora klastera DUNĐER
  Četvrti sastanak upravnog odbora klastera DUNĐER
  Peti sastanak upravnog odbora klastera DUNĐER

 

 


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | Ciganski recnik | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | Ciganski recnik | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.