Trening Open House

https://www.youtube.com/watch?v=otBzV4yd5cw

ZAVRŠNI IZVEŠTAJ TRENINGA 10 POLAZNIKA ZA EVALUATORA PO OPEN HOUSE METODOLOGIJI

Izvršilac aktivnosti: IRC ALFATEC doo, 18000 Niš, Bul. Nikole Tesle 63

Odgovorno lice Izvršioca: Prof. Dr Zoran Stajić, dipl.ing., Ljubiša Stajić, dipl.ing.

Mesto iz vršenja: 18000 Niš, Ivana Milutinovića 24

Vreme izvršenja: 90 dana (01.novembra 2020 – 31.januara 2021)

Osnov izvršenja: Ugovor sa Građevinskim klasterom Dunđer iz Niša

Naziv projekta Povećanje nivoa konkurentnosti MSP u građevinskom sektoru niškog regiona, za tržište EU, uvođenjem novih EU standarda i metodologija za procenu kvaliteta i održivosti zgrada OPEN HOUSE

 NAZIV PROJEKTNE AKTIVNOSTI

”TRENING ZA 10 POLAZNIKA ZA EVALUATORA PO METODI OPEN HOUSE”

za potrebe navedenog projekta Građevinskog klastera Dunđer

Građevinski klaster Dunđer je nakon sprovedenog postupka nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača, sklopio ugovor sa firmom IRC ALFATEC doo iz Niša, za  sprovođenje aktivnosti TRENING ZA 10 POLAZNIKA ZA EVALUATORA PO METODI OPEN HOUSE na EUPRO projektu Povećanje nivoa konkurentnosti MSP u građevinskom sektoru niškog regiona, za tržište eu, uvođenjem novih EU standarda i metodologija za procenu kvaliteta i održivosti zgrada”.

 Vreme za izvršenje priprema i sprovođenje treninga je bilo 90 dana, od 01.novembra 2020 – 31.januara 2021. Dvodnevni trening je obavljen 14.01.2021. i 15.01.2021. u trajanju od 10h do 15:30h. Izvođač je nakon izvršene aktivnosti u celini, predao celokupan materijal sa Treninga naručiocu, koji se sastoji iz Priručnika za polaznike, Praktikuma za polaznike, Skica poprečnih preseka zgrada za polaznike, lista prisutnosti i evidencije dolaska , kao i kopija sertifikata. Takođe su predate i ppt prezentacije nastavnog materijala, kao i nastavni plan i program obuke

Celokupni troškovi sprovođenja evaluacije po metodi Open House padaju na teret naručioca Građevinskog klastera Dunđer iz Niša, koji je dužan da isplati izvršiocu ugovoreni iznos, nakon pregleda primljenog materijala, ukoliko nema nikakvih primedbi na isti.

U pripremi i izvođenju treninga je učestvovao IRC ALFATEC doo iz Niša, na čelu sa Prof.dr Zoranom Stajićem kao pripadnikom akademske zajednice i Ljubišom Stajićem, inženjerom sa iskustvom držanju treninga iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, naročito solarnoj energiji.

Priprema treninga je uključivala niz aktivnosti vezanih za proučavanje evropske literature značajne za druge svetske standarde, koji se trenutno koriste u Evropi i svetu. U tu svrhu je bilo neophodno proučiti, sortirati i izdvojiti onu literaturu koja je značajna za kreiranje nastavnog plana, kao i prevesti nešto strane literature na ovu temu.

Tokom 3 meseca ostvarene su sledeće aktivnosti:

 • Priprema materijala za obuku
 • Štampanje materijala za obuku i to:
 • Teorijski priručnik za 10 polaznika
 • Praktikum za sprovođenje postupaka procene kvaliteta zgrada za 10 polaznika
 • Projektni crteži osnova zgrada za 10 polaznika
 • Prevođenje materijala za obuku
 • Priprema i štampanje agende za obuku
 • Priprema i štampanje flajera za trening
 • Priprema i štampa postera za trening
 • Rentiranje sale, video bima za trening
 • Sprovođenje dvodnevnog treninga
 • Video streaming treninga
 • Troškovi gostujućih profesora na treningu
 • Aktivnosti vidljivosti
 • Priprema i postavljanje prezentacija na YouTube
 • Priprema izveštaja i postavljanje izveštaja na veb stranicu

Obuka je sprovedena iz dva dela i to po sledećoj dinamici:

Prvi deo obuke: Održan 14.01.2021. u vremenu od 10h do 15:30h Prvog dana treninga  je bilo izvođenje teoretskog dela obuke za svih 10 polaznika Obuke su sproveli predavači iz Inovaciono-razvojnog centra ALFATEC Niš, Prof. Dr. Zoran Stajić, redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu uz asistenciju Ljubiše Stajića.

Unutar ovog dela treninga polaznicima su prezentirane sledeće oblasti:

 • Predstavljanje indikatora ŽIVOTNE SREDINE koji su predmet procene
 • Uvod u metodu OPEN HOUSE i
 • Usklađivanje domaće i evropske politike i legislative u oblasti procene kvaliteta i održivosti zgrada
 • Grupa indikatora br. 1 Kvalitet životne sredine
 • Grupa indikatora br. 2 Socijalno funkcionalni kvalitet
 • Grupa indikatora br. 6 Lokacija
 • Prezentovanje studije slučaja objekata JP Razvoj u Knjaževcu

Drugi deo obuke: Održan 15.01.2021. u vremenu od 10h do 15:30h Drugog dana treninga je bilo praktično upoznavanje sa merenjima svih indikatora koji su predmet procene u studiji slučaja, za koju je uzeta poslovna zgrada direkcije za izgradnju JP „Razvoj“ iz Knjaževca.

Polaznici su mogli praktično da vide princip i način procenjivanja indikatora i podindikatora, koji se evaluiraju kod zgrade.

Takođe je predstavljena i studija slučaja rezidencijalne zgrade u ul Generala Bože Jankovića br. 1, na čijem primeru su podvučene razlike između ocene poslovne i rezidencijalne zgrade

Predstavljen je i softver, napravljen namenski za ovaj projekat, koji će služiti proceniteljima zgrade za unos i obradu vrednosnih podataka zgrade i sumiranju krajnjeg rezultata ocene kvaliteta zgrade.

Unutar ovog dela treninga polaznicima su prezentirane sledeće oblasti:

 • Predstavljanje indikatora Energetske efikasnosti
 • Grupa indikatora br. 3 Ekonomski kvalitet
 • Grupa indikatora br. 4 Tehnički kvalitet
 • Grupa indikatora br. 5 Kvalitet procesa gradnje
 • Prezentovanje studije slučaja rezidencijalnog objekata u ul. Generala Bože Jankovića 1
 • Predstavljanje softvera za procesuiranje podataka o oceni zgrade

 

Polaznici treninga za procenitelje kvaliteta i održivosti zgrade po metodi Open House su:

 

 1. Vukajlović Ivan, dipl. Ing. gradj.
 2. Vučić Jovica, dipl. Ing. gradj.
 3. Branković Predrag, dipl. Ing. gradj.
 4. Milićević Dragan, dipl. Ing. gradj.
 5. Rančić Bratislav, dipl. Ing. gradj.
 6. Tanasković Milijana, dipl. Ing. gradj.
 7. Živković Saša, dipl. Ing. gradj.
 8. Dobrodorac Aleksandar, dipl. Ing. gradj.
 9. Nešić Milan, dipl. Ing. gradj.
 10. Petković Dragana, dipl. Ing. gradj.

Osim polaznika u drugom delu treninga su pozvani gosti koji su izložili aktuelne teme iz oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije, kao načina za ispunjenje standarda održive gradnje, zelene gradnje i cirkularne ekonomije u gradjevinarstvu.

Gosti treninga:

Prof. Dr Tomislav Pavlović, akademik Ruske Akademije Nauka, red. Prof. PMF Niš

Prof. Dr Đorđe Đorđević, red. Prof. Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu

Prof. Dr Zoran Jovanović, red. Prof Elektronskog fakulteta u Nišu

Prof. Dr Eberhard Maklowsky, red. Prof. Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu

Prof. Dr Vesna Veličković, red. Prof. PMF Niš

Na kraju treninga polaznicima su dodeljeni sertifikikati na svečanoj večeri 

PRILOZI:

 • Ciljevi obuke
 • Nastavni plan i program treninga uz raspored časova
 • Attendence list
 • Evidencija dolazaka
 • Kopije sertifikata
 • Flajer o održavanju obuka za procenitelje

CILJEVI

OBUKE  PROCENITELJA ZGRADA PO METODI “OPEN HOUSE”

Naučni i tehnički ciljevi obuke su:

 • Definisati OPEN HOUSE pristup: otvorena i transparentna Evropska platforma za održivu gradnju,
 • Promovisati OPEN HOUSE pristup i definisati mehanizme interakcije izmedju projekta i faktora odlučivanja,
 • Izgraditi OPEN HOUSE platformu: podržati pan-Evropske napore za zajednički pogled na održivu gradnju,
 • Učvrstiti način primene i ocene metodologije: izbor test-primera i mehanizama za donošenje odluka,
 • Oceniti i poboljšati metodologiju koristeći rezultate test-primera i drugih sličnih slučajeva, kao i druge primedbe faktora odlučivanja,

 Dalje širenje i korišćenje OPEN HOUSE metodologije.

PRVI DAN TRENINGA

 1. JANUAR 2021.
Datum

14.01.2021.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

ZA OBUKU PROCENITELJA ZGRADA PO METODI

OPEN HOUSE

  Teme predavanja

Predstavljanje indikatora životne sredine

Časovi
10:00-10:45 ü  Uvod u metodu OPEN HOUSE i usklađivanje domaće i evropske politike i legislative u oblasti procene kvaliteta i održivosti zgrada 1
10:45-11:30 ü  Predstavljanje indikatora ŽIVOTNE SREDINE koji su predmet procene 1
11:30-12:00 PAUZA  
12:00-12:45 ü Grupa indikatora br. 1 Kvalitet životne sredine 1
12:45-13:30 ü  Grupa indikatora br. 2 Socijalno funkcionalni kvalitet 1
13:30-14:00 PAUZA  
14:00-14:45 ü Grupa indikatora br. 6 Lokacija 1
14:45-15:30 ü  Prezentovanje studije slučaja objekata JP Razvoj u Knjaževcu 1

 

DRUGI  DAN TRENINGA

 1. JANUAR 2021.
Datum

15.01.2021.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

ZA OBUKU PROCENITELJA ZGRADA PO METODI

OPEN HOUSE

  Teme predavanja

Predstavljanje indikatora Energetske efikasnosti

Časovi
10:00-10:45 ü  Grupa indikatora br. 4 Tehnički kvalitet 1
10:45-11:30 ü  Grupa indikatora br. 5 Kvalitet procesa gradnje 1
11:30-12:00 PAUZA  
12:00-12:45 ü  Prezentovanje studije slučaja rezidencijalnog objekata u ul. Generala Bože Jankovića 1 1
12:45-13:30 ü  Grupa indikatora br. 3 Ekonomski kvalitet 1
13:30-14:00 PAUZA  
14:00-14:45 ü  Predstavljanje softvera za procesuiranje podataka o oceni zgrade 1
14:45-15:30 ü  Predstavljanje softvera za unos i obradu rezultata ocene kvaliteta zgrade 1
15:30 ü  Zakuska i dodela sertifikata