BAB

BAB

RASPORED ČASOVA ZA BAB U TRAJANJU OD 15 ČASOVA

PREDAVAČ

GRUPE OD-DO PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK

GRUPA

15:00-15:45

BAB

5  

POLAZNIKA

I  GRUPA

BAB

5  

POLAZNIKA

I  GRUPA

BAB

5  

POLAZNIKA

I  GRUPA

BAB

5  

POLAZNIKA

I  GRUPA

BAB

5  

POLAZNIKA

I  GRUPA

15:45-16:30
16:30-17:15
17:15-18:00

II

GRUPA

18:00-18:45

BAB

5  

POLAZNIKA

II  GRUPA

BAB

5  

POLAZNIKA

II  GRUPA

BAB

5  

POLAZNIKA

II  GRUPA

BAB

5  

POLAZNIKA

II  GRUPA

BAB

5  

POLAZNIKA

II  GRUPA

18:45-19:30
19:30-20:15
20:15-21:00

RASPORED ČASOVA ZA KURS BAB U TRAJANJU OD 15 ČASOVA