VPN

VIRTUAL PRIVATE NETWORK

Šema Virtual Private Network za potrebe klastera DUNĐER

Šema Virtual Private Network je zamišljena tako da može da omogući svim članicama koje poseduju brz internet da pristupaju serveru i ostavljaju sve one podatke koji su od interesa za ostale članice. Pogodnosti Virtual Private Network-a su u mogućnosti pristupa svojim fajlovima sa bilo kog udaljenog računara, što je od velikog značaja kad se nalazite na gradilištu ili drugde na terenu.

Potrebne komponente (hardwerske i softwerske) za oživljavanje rada ovakve mreže i međusobnu komunikaciju članova klastera u realnom vremenu bile bi sledeće:

  1. Licencirani software za prvih 50 članica klastera

–          windows XP ……………………………………………pcs 1

–          MS office ………………………………………………..pcs 1

–          MS Exchange (http, ftp, pop3) ………….pcs 1

–          SQL ……………………………………………………………pcs 1

  1. Hardware za VPN (Virtual Private Network)

 –          Server……………………………………………………..pcs 1

–          network printer…………………………………….pcs 1

–          modem…………………………………………………… pcs 1

–          switch 16 ports ……………………………………..pcs 1

–          switch 8 ports ………………………………………..pcs 1

–          router ………………………………………………………..pcs 1

–          web camera ……………………………………………. pcs 1

–          microphone …………………………………………….. pcs 1

  1. Članarine godišnje i mesečne:

       – wireles internet ………………………………………..pcs 1

– IP address ………………………………………………………..pcs 1

– WEB site (.rs, .co.rs, .com, .ac, .edu) ………….pcs 1