KURSEVI

U sklopu predviđenih edukativnih aktivnosti, klaster DUNĐER je organizovao široku lepezu akcija s ciljem da ustanovi potrebe kod svojih članica za kursevima opšte i specijalističke informatičke obuke u cilju podizanja tehnološkog kvaliteta klastera kroz razvoj ljudskih resursa.

Nakon niza sastanaka i sprovedenih anketa utvrđeni su kursevi za koje je iskazan najveći interes:

Opšta informatička obuka (windows+word+excel+powerpoint+access+internet)

AutoCAD 2D

Nemetschek Allplan

NormAG

STRESS

SAP

BAB