AUTOCAD 2D

AutoCAD 2D

RASPORED ČASOVA

ZA KURS AUTOCAD 2D U TRAJANJU OD 30 ČASOVA

PREDAVAC

  

I  GRUPA 12:00-12:45 AUTOCAD    2D

10 POLAZNIKA

I  GRUPA

AUTOCAD    2D

10 POLAZNIKA

I  GRUPA

AUTOCAD    2D

10 POLAZNIKA

I  GRUPA

AUTOCAD    2D

10 POLAZNIKA

I  GRUPA

AUTOCAD    2D

10 POLAZNIKA

I  GRUPA

12:45-13:30
13:30-14:15
14:15-15:00
II  GRUPA 15:00-15:45 AUTOCAD    2D

10 POLAZNIKA

II  GRUPA

AUTOCAD    2D

10 POLAZNIKA

II  GRUPA

AUTOCAD    2D

10 POLAZNIKA

II  GRUPA

AUTOCAD    2D

10 POLAZNIKA

II  GRUPA

AUTOCAD    2D

10 POLAZNIKA

II  GRUPA

15:45-16:30
16:30-17:15
17:15-18:00
III  GRUPA 18:00-18:45 AUTOCAD    2D

10 POLAZNIKA

III  GRUPA

AUTOCAD    2D

10 POLAZNIKA

III  GRUPA

AUTOCAD    2D

10 POLAZNIKA

III  GRUPA

AUTOCAD    2D

10 POLAZNIKA

III  GRUPA

AUTOCAD    2D

10 POLAZNIKA

III  GRUPA

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA KURS

AUTOCAD 2D U TRAJANJU OD 30 ČASOVA