Odbori

UPRAVNI ODBOR GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

Upravni odbor ima sledeći sastav: 

Prof. Dr. Đorđe Đorđević, predsednik UO 

Prof. Dr. Tomislav Pavlović, potpredsednik UO

Prof. Dr. Dragoslav Stojić, potpredsednik UO

Prof. Dr. Zoran Stajić, potpredsednik UO

Dipl. Ing. Građ. Rodoljub Mihajlović, potpredsednik UO

Dipl. Ing. Građ. Radmilo Nikolić, potpredsednik UO

Dipl. Ing. Građ. Bratislav Rudić, potpredsednik UO

Dipl. pravnik Biljana Avramović, generalni sekretar

Upravni odbor se sastaje jednom godišnje a po potrebi i  češće.

 PROGRAM RADA ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

Građevinski klčaster DUNĐER u svojoj strukturi je formirao odbore koji sarađuju na analizi situacije u regionu i koji donose odluke na bazi zajedničkih analiza.

 1. Odbor za međunarodnu saradnju (Prof. Dr. Đorđe Đorđević, predsednik), će raditi na daljem uspostavljanju saradnje sa onim međunarodnim tržištima koja su u prethodnim analizama identifikovana kao perspektivna za klaster i uspostavljati kontakte sa stranim univerzitetima
 2. Odbor za informacione sisteme (Prof. Dr. Tomislav Pavlović, predsednik) će vršiti Edukacije iz oblasti ugradnje informacionih sistema u zgrade (BIULDING INFORMATION MODELLING) koje će omogućiti podizanje kvaliteta gradnje na jedan viši nivo koji do sada nije praktikovan na našim prostorima
 3. Odbor za edukaciju i razvoj ljudskih resursa (Prof. Dr. Dragoslav Stojić, predsednik), će vršiti edukacije iz opšte informatike, inženjerske informatike i programiranja i time podizati kvalitet kadrovskih resursa klastera
 4. Odbor za istraživanje i tehnološki razvoj(Prof. dr. Zoran Stajić, predsednik), će stalno pratiti najnovija tenička dostignuća na polju graditeljstva i uvođenja novih materijala u građevinarstvo i o tome redovno informisati članove klastera 
 5. Odbor za odnose sa lokalnom samoupravom( Ing. Građ. Rodoljub Mihajlovic), će raditi na unapređenju saradnje sa organima lokalne samouprave i štititi interese članova klastera od monopolske samovolje javnih preduzeća, ubrzavati proces izdavanja građevinskih dozvola i dobijanja lokacija za gradnju
 6. Odbor za marketing, komunikaciju i razvoj mreže (Ing. Građ. Bratislav Rudić, predsednik), će imati redovne kontakte sa medijima u cilju promovisanja ideje klasterskog udruživanja, vršiti uključivanje novih članica i dalje širiti mrežu
 7. Odbor za finansije (Dipl. Ing. Građ. Radmilo Nikolić, predsednik) će se starati o pronalaženju novih izvora finansiranja i širiti ideju donatorstva
 8. Odbor za projekte (dipl. pravnik Biljana Avramović, predsednik) ima zadatak da konkuriše sa projektima od interesa za članice klastera kod međunarodnih fondacija, ministarstava i drugih donatorskih organizacija

PETI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRADJEVINSKOG KLASTERA DUNDJER

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u petak, 01.04.2009. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 Sastanku su prisustvovali:

 1.  Dragan Prvulović, dipl.ing.el. direktor kompanije EI-EUROSTAND Niš
 2. Tihomir Balović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije STRECO Niš
 3. Predrag Cvetković, dipl. ing. geodez. vlasnik kompanije GEO-INŽENJERING Niš
 4. Prof. Dr. Đorđe Đorđević, klaster koordinator GAF NIŠ
 5. Todor Mistakidis, vlasnik kompanije DELTA COMMERCE Niš
 6. Vladana Pavlović, direktor kompanije MILLENNIUM-GRADNJA Niš
 7. Biljana Avramović, menadžer klastera DUNĐER, vlasnik kompanije CPE Niš

Sastanak je počeo u 17h sa usvojenim sledećim

DNEVNIM REDOM

Izbor firmi za konsultativni trening o uvođenju ISO STANDARDA 9001 u poslovanje

Izabrane su sledeće kompanije:

MILLENNIUM-GRADNJA Niš

GEO-INŽENJERING Niš

STRECO Niš

DELTA COMMERCE Niš

VAGRES-INŽENJERING Niš

ABR Niš

VARING Niš

ŠAMPION Niš

KAPAPROJEKT Niš

GRAMONT-INŽENJERING Niš

INTER-PROJEKT Niš

DELTA ELEKTRONIK Niš

CVETKOVIĆ GRADNJA Niš

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER je odlučio da pristupi uvođenju QMS-a (ISO 9001) kod članica klastera DUNĐER.  Radi racionalizacije troškova uvođenja ISO standarda odlučeno je da se formiraju manje grupe organizacija sa sličnim procesima rada i poslovima i da se grupno pristupi procesu uvođenja ISO Standarda. Zadatak uvođenja ISO standarda poveren je jednom od osnivača klastera DUNĐER, konsultantskoj organizaciji EI-EUROSTAND iz Niša, koja poseduje sve poptrebne reference i sertifikate. U neposrednim kontaktima identifikovano je preko 30 organizacija zainteresovanih za uvođenje QMS-a u svoje poslovanje. Sledeći kriterijum prioriteta, a imajući u vidu postojeći nivo poslovanja, realno je da se u prvoj fazi pristupi radu sa 10 organizacija sa kojima bi se radilo u 3 grupe. Rad bi se odvijao paralelno po posebnim planovima uvođenja. Ukupno trajanje uvođenja QMS-a za svih 10 organizacija je 6 meseci od početka rada. Ugovoreno je da će kursevi biti organizovani u 3 grupe i da će početi sa nastavom 06. aprila 2009.

ČETVRTI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u petak, 05.11.2008. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 Sastanku su prisustvovali:

 1. Vladimir Pavlović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije MILLENNIUM-GRADNJA Niš
 2. Gojko Jovanović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije MAGDON Niš
 3. Prof. Dr. Dušan Petković, GAF Niš
 4. Prof. Dr. Đorđe Đorđević, klaster koordinator GAF NIŠ
 5. Dušan Stanković, vlasnik kompanije ŠAMPION-GRADNJA Niš
 6. Biljana Avramović, menadžer klastera DUNĐER, vlasnik firme CPE Niš

Sastanak je počeo u 17h sa usvojenim sledećim

DNEVNIM REDOM

Izbor članova za konstituisanje saveta DUNĐERA

Izabrana je petočlana delegacija u sledećem sastavu:

 •         Biljana Avramović, klaster menadžer
 •         Prof. Dr. Đorđe Đorđević, klaster koordinator
 •         Vladimir Pavlović, potpredsednik klastera
 •         Gojko Jovanović, potpredsednik klastera
 •         Radmilo Nikolić, potpredsednik klastera

.     Planiranje odlaska U VRNJAČKU BANJU U NOVEMBRU

Po ovoj tački dnevnog reda je utvrđeno da će se seminar O NOVIM TEHNOLOGIJAMA U GRAĐEVINARSTVU održati od 28.11. – 30.11.2008. godine u Vrnjačkoj banji u pansionu DANICA. Prijave za sve zainteresovane se mogu dobiti u prostorijama klastera, kao i rezervacije, obzirom da je broj mesta ograničen.

Na skupu su predviđene sledeće teme i učesnici:

ISO STANDARD 9000

Dragan Prvulović, dipl.ing.el.

vlasnik EI-EUROSTAND Niš

Procena rizika radnih mesta(Risk assesment)

Prof. Dr. Mića Stanković FZNR

SAPBAB software

Prof. Dr.  Mile Stanković, GAF

Iskustva sa ruskog tržišta

Gojko Jovanović, dipl.ing.građ.

vlasnik MAGDON Niš

Rusko-srpski građevinski rečnik

Prof. Dr. Nađa Lainović

NormAGsoftware – Aleksandar Manić, vlasnik Agtim Niš

Izbor novog predsednika udruženja

Za novog predsednika udruženja jednoglasno je izabran Vladimir Pavlović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije MILLENNIUM-GRADNJA Niš i jedan od osnivača klastera DUNĐER.

Dosadašnji predsednik Prof Dr. Dušan Petković je naveo da ga zdravstveni razlozi sprečavaju da se i dalje angažuje na mestu predsednika klastera ali da će i ubuduće pomagati i podržavati sve aktivnosti DUNĐERA koliko je to u njegovoj moći.

Mogućnost ućešća klastera DUNĐER u izgradnji objekata za zimske olimpijske igre u Sočiju 2014. godine.

Gojko Jovanović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije MAGDON Niš je izložio neka svoja iskustva u ranijem poslovanju u Rusiji i uputio poziv ozbiljnim zainteresovanim firmama sa iskustvom i građevinskom operativom unutar klastera, da se jave za odlazak na preliminarne pregovore oko izgradnje olimpijskih objekata u Sočiju. Krajnji termin za ove pregovore je sredina januara 2009.

Na sastanku je ugovorena saradnja između MAGDONA i MILLENNIUM-GRADNJE i na drugim poslovima i projektima.

Po ostalim tačkama dnevnog reda je odložena diskusija do sledećeg sastanka.

Definisanje potreba za DEFICITARNOM RADNOM SNAGOMsledećih profila:

 •         armirači, tesari, zidari, vodoinstalateri, keramičari, fasaderi, parketari, moleri, monteri, električari
 •         prekvalifikacije ili dokvalifikacije postojeće radne snage
 •         angažovanje nove radne snage sa tržišta rada
 1. Definisanje potreba kod članova za uvođenje ISO STANDARDA 9000
 2. Definisanje potreba kod članova za uvođenje akta o PROCENI RIZIKA RADNIH MESTA(donošenje potrebnih odluka i dokumenata)
 3. Definisanje ponude KURSEVAza koju su zainteresovani članovi klastera:
 •         Opšta informatika, AutoCAD 2D, Nemetschek Allplan, NormAG, STRESS, SAP, BAB, REVIT, Hested Method, TOWER.
 1. Potrebe za izradom WEB SAJTAčlanicama (novog ili ažuriranje postojećeg)
 2. Potrebe za INŽENJERIMA unutar klastera i poseta sajmu zapošljavanja
 3. PONUDA NOVIZGRAĐENIH STANOVA I LOKALAkupcima van Niša

Sve odluke su donete jednoglasno. Sastanak je završen u 19 časova.

TREĆI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u petak, 14.10.2008. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 

Sastanku su prisustvovali:

 1. Ljubiša Mišić, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije VARING Niš
 2. Vladimir Pavlović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije MILLENNIUM-GRADNJNA Niš
 3. Radmilo Nikolić, vlasnik kompanije VAGRES-INŽENJERING Niš
 4. Tihomir Balović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije STREKO Niš
 5. Dušan Stanković, vlasnik kompanije ŠAMPION-GRADNJA Niš
 6. Rodoljub Mihajlović, dipl.ing.građ. direktor kompanije VAGRES-INŽENJERING Niš
 7. Biljana Avramović, menadžer klastera DUNĐER, vlasnik firme CPE Niš

 Sastanak je počeo u 17h sa usvojenim sledećim

 DNEVNIM REDOM

Izbor članova delegacije za ugovorenu posetu gradonačelniku Niša u četvrtak 16.10.2008. u 13 časova u skupštini grada

 Izabrana je petočlana delegacija u sledećem sastavu: 

 •         Biljana Avramović, klaster menadžer
 •         Ljubiša Mišić, potpredsednik
 •         Vladimir Pavlović, potpredsednik
 •         Dušan Stanković, potpredsednik
 •         Radmilo Nikolić, potpredsednik

Definisanje najvažnijih problema sa javnim institucijama sa kojima se susreću članice klastera u svom svakodnevnom radu

 •         da je potrebno što hitnije obezbediti ODGOVORNO LICE NA NIVOU GRADA sa kojim će članice klastera rešavati tekuće probleme sa lokalnom samoupravom
 •         Odlučeno je da je neophodno uspostaviti stalnu komunikaciju sa odabranim predstavnikom javnih institucija grada Niša, koga bi delegirao gradonačelnik Niša i koji bi pratio rešavanje problema na relaciji investitor-javne institucije i poštovanje zakonskih procedura i rokova oko izdavanja dozvola, preparcelizacije zemljišta, dodele lokacija, zauzeća javnih površina i sl. i uticao na skraćivanje i pojeftinjenje birokratskih procedura.

Sve odluke su donete jednoglasno. Sastanak je završen u 19 časova.

DRUGI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u petak, 10.10.2008. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 Sastanku su prisustvovali:

 1. Ljubiša Mišić, dipl.Ing.građ. vlasnik kompanije VARING Niš
 2. Bratislav Rudić, dipl.ing.građ. ABR Niš
 3. Prof. Dr. Dragoslav Stojić, DSI Niš
 4. Tihomir Balović, dipl.ing.građ. Streko Niš
 5. Dušan Stanković Šampion-gradnja Niš
 6. Nebojša Ilić, dipl.ing.građ. LBS Niš
 7. Biljana Avramović, klaster menadžer CPE Niš

Sastanak je počeo u 14h sa usvojenim sledećim

 DNEVNIM REDOM

Izbor članova za KONSTITUISANJE SAVETA „DUNĐERA“

O ovoj tački dnevnog reda prisutni su se saglasili da bude odložena za sledeći sastanak

Planiranje odlaska U VRNJAČKU BANJU U NOVEMBRU

O ovoj tački dnevnog reda prisutni su se saglasili da bude odložena za sledeći sastanak

Ustanovljavanje potreba za deficitarnom radnom snagom sledećih profila:

 •         armirači, tesari, zidari, vodoinstalateri, keramičari, fasaderi, parketari, moleri, monteri, električari
 •         prekvalifikacije ili dokvalifikacije postojeće radne snage
 •        angažovanje nove radne snage sa tržišta rada

Članice će dostaviti svoje potrebe za radnicima određenih struka a obuke će vršiti CENTER FOR PERMANENT EDUCATION u Nišu.

Evidentiranje zainteresovanih za uvođenje ISO STANDARDA 9000

 ISO standard 9000 kod većine članica nije uveden i potrebne su donacije za njegovo uvođenje.

Evidentiranje članica koje nemaju napravljenu procenu rizika radnih mesta (risk assesment)

 Kako se radi o zakonskoj obavezi koja podleže sankciji, dogovoreno je da se za sledeći sastanak naprave spiskovi i da se otpočne sa donošenjem neophodnih odluka.

Definisanje ponude KURSEVAza koju su zainteresovani članovi klastera:

Opšta informatika, AutoCAD 2D, Nemetschek Allplan, NormAG, STRESS, SAP, BAB, REVIT, Hested Method, TOWER.

 O ovoj tački dnevnog reda prisutni su se saglasili da bude odložena za sledeći sastanak.

Potrebe za izradom WEB SAJTA članicama (novog ili ažuriranje postojećeg)

 U okviru ove tačke dnevnog reda konstatovano je postojanje velikog broja neažuriranih sajtova kod firmi: Millennium-gradnja, Vagres-inženjering, Šampion-gradnja, Logos i drugih. Klaster će se pobrinuti da pomogne oko ažuriranja sajtova.

Potrebe za INŽENJERIMA unutar klastera

Unutar klastera firma „Agtim“ je istakla potrebu za 2-3 apsolventa građevinskog fakulteta ili dipl.građ.inženjera, koje može odmah da zaposli.

Projektni biro „ABR“ ima potrebe za 1 inženjerom energetičarem sa licencom, 1 inženjerom građevine specijalistom za vodovod i kanalizaciju, inženjer garđevine, specijalista za predmer i predračun.

Klaster će istaći potrebe za ovim profilima u okviru internog konkursa koji će biti prosleđen svim članicama i istaknut u holu građevinskog fakulteta u Nišu.

Diskusija

U diskusiji je usvojeno sledeće:

 •         da je potrebno što hitnije ugovoriti SASTANAK SA ODGOVORNIM LICEM NA NIVOU GRADA a članice klastera će sa svoje strane definisati probleme sa lokalnom samoupravom
 •        Odlučeno je da je neophodno uspostaviti stalnu komunikaciju sa odabranim predstavnikom javnih institucija grada Niša, koga bi delegirao gradonačelnik Niša i koji bi pratio rešavanje problema na relaciji investitor-javne institucije i poštovanje zakonskih procedura i rokova oko izdavanja dozvola, preparcelizacije zemljišta, dodele lokacija, zauzeća javnih površina i sl. i uticao na skraćivanje i pojeftinjenje birokratskih procedura.
 •         Odluka o formiranju SAVETA KLASTERA u koji bi ušli: predstavnici klastera, predstavnik Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, i predstavnik nekog od resornih ministarstava radi pokušaja prevazilaženja problema na relaciji investitor-javne institucije.

Sve odluke su donete jednoglasno. Sastanak je završen u 16 časova.

PRVI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

PRVI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER ODRŽAN 03.09.2008.

 Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u sredu, 03.09.2008. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 Sastanku su prisustvovali:

–    Gojko Jovanović predsednik kompanije MAGDON Niš

–          Slaviša Mladenović MAGDON Niš

–          Prof. Dr. Đorđe Đorđević, klaster koordinator GAF Niš

–          Biljana Avramović, klaster menadžer CPE Niš

–          Dragan Prvulović, Ei-Eurostand Niš

–          Rodoljub Mihajlović VAGRES-INŽENJERING Niš

–          Todor Mistakidis DELTA-COMMERCE Niš

Sastanak je počeo u 14h sa usvojenim sledećim

 DNEVNIM REDOM

 1. Izveštaj o dosadašnjim aktivnostima klastera u zemlji i inostranstvu

 O ovoj tački dnevnog reda izveštaj je podnela Biljana Avramović, klaster menadžer informišući prisutne o rezultatima studijske posete Italiji gde su napravljeni kontakti sa građevinskim firmama iz regiona Venezia Friulia Giulia, koji će krajem septembra ove godine uzvratiti posetu Srbiji.

 1. Ustanovljavanje potreba za deficitarnom radnom snagom sledećih profila:

à        armirači, tesari, zidari, vodoinstalateri, keramičari, fasaderi, parketari, moleri, monteri, električari

à        prekvalifikacije ili dokvalifikacije postojeće radne snage

à        angažovanje nove radne snage sa tržišta rada

Evidentiranjem deficitarnih struka unutar klastera, odlučeno je da se izvrše potrebne prekvalifikacije postojeće radne snage u srednjoj građevinskoj školi u Nišu, a članice će dostaviti svoje potrebe za određenim strukama.

 1. Evidentiranje zainteresovanih za uvođenje ISO STANDARDA 9000

 Ustanovljeno je da, osim u par preduzeća, ISO standard 9000 nije uveden kod većine članica i da on postaje jedan od nužnih zakonskih uslova naročito kod javljanja na javne tendere.

 1. Ustanovljavanje koje članice nemaju napravljenu procenu rizika radnih mesta (donošenje potrebnih odluka i dokumenata)

 Kao i kod ISO standarda i ovde je konstatovana slična situacija. Kako se radi o zakonskoj obavezi koja podleže sankciji, dogovoreno je da se za sledeći sastanak naprave spiskovi i da se otpočne sa donošenjem neophodnih odluka.

 1. Definisanje ponude kurseva za koju su zainteresovani članovi klastera: 

à        Opšta informatika                                                                    80 časova

à        AutoCAD 2D                                                                               30 časova

à        Nemetschek Allplan                                                              30 časova

à        NormAG                                                                                       30 časova

à        STRESS                                                                                       30 časova

à        SAP                                                                                                  15 časova

à        BAB                                                                                                  15 časova

à        REVIT                                                                                           30 časova

à        Hested Method                                                                       20 časova

à        TOWER                                                                                        20 časova

 1. Diskusija

 U diskusiji su usvojene sledeće odluke:

– Odluka o formiranju SAVETA KLASTERA u koji bi ušli: predstavnici klastera, predstavnici javnih institucija grada Niša, predstavnik Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, radi pokušaja prevazilaženja problema na relaciji investitor-javne institucije

– Odluka o PROŠIRIVANJU UPRAVNOG ODBORA uvođenjem predstavnika sledećih fakulteta:

 1. a) Fakultet zaštite na radu (Prof. Dr. Miomir Stanković)
 2. b) Prirodno-matematički fakultet (Prof. Dr. Toma Pavlovic)
 3. c) Elektronski fakultet
 • Odluka da se uvede KOORDINATOR INFORMATIČKOG SISTEMA koji bi bio zadužen za praćenje karakteristika quality procesa u sklopu ISO standarda.

 • Odluka da će se ubuduće sastanci redovno održavati svake prve srede u mesecu.

Sve odluke su donete jednoglasno. Sastanak je završen u 17 časova