TREĆI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u petak, 14.10.2008. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 

Sastanku su prisustvovali:

 1. Ljubiša Mišić, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije VARING Niš
 2. Vladimir Pavlović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije MILLENNIUM-GRADNJNA Niš
 3. Radmilo Nikolić, vlasnik kompanije VAGRES-INŽENJERING Niš
 4. Tihomir Balović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije STREKO Niš
 5. Dušan Stanković, vlasnik kompanije ŠAMPION-GRADNJA Niš
 6. Rodoljub Mihajlović, dipl.ing.građ. direktor kompanije VAGRES-INŽENJERING Niš
 7. Biljana Avramović, menadžer klastera DUNĐER, vlasnik firme CPE Niš

 Sastanak je počeo u 17h sa usvojenim sledećim

 DNEVNIM REDOM

Izbor članova delegacije za ugovorenu posetu gradonačelniku Niša u četvrtak 16.10.2008. u 13 časova u skupštini grada

 Izabrana je petočlana delegacija u sledećem sastavu: 

 •         Biljana Avramović, klaster menadžer
 •         Ljubiša Mišić, potpredsednik
 •         Vladimir Pavlović, potpredsednik
 •         Dušan Stanković, potpredsednik
 •         Radmilo Nikolić, potpredsednik

Definisanje najvažnijih problema sa javnim institucijama sa kojima se susreću članice klastera u svom svakodnevnom radu

 •         da je potrebno što hitnije obezbediti ODGOVORNO LICE NA NIVOU GRADA sa kojim će članice klastera rešavati tekuće probleme sa lokalnom samoupravom
 •         Odlučeno je da je neophodno uspostaviti stalnu komunikaciju sa odabranim predstavnikom javnih institucija grada Niša, koga bi delegirao gradonačelnik Niša i koji bi pratio rešavanje problema na relaciji investitor-javne institucije i poštovanje zakonskih procedura i rokova oko izdavanja dozvola, preparcelizacije zemljišta, dodele lokacija, zauzeća javnih površina i sl. i uticao na skraćivanje i pojeftinjenje birokratskih procedura.

Sve odluke su donete jednoglasno. Sastanak je završen u 19 časova.