INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION OF THE CLUSTER OF SOUTH-EAST EUROPE AS A DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF BUSINESS AND EDUCATIONAL TOURISM OF THE CITY OF NIŠ

Zbornik radova KLERP 2020 final

TEMA

MEĐUNARODNA EKSPERTSKA KONFERENCIJA

PRIVREDNA SARADNјA

KAO PRAVAC RAZVOJA POSLOVNO-OBRAZOVNOG TURIZMA GRADA NIŠA

KOME JE NAMENJENA

Konferencija je namenjena predstavnicima akademske zajednice, nosiocima formalnog i neformalnog obrazovanja, koji mogu da ponude obrazovne programe studentima iz jugoistocne Evrope

SVRHA KONFERENCIJE

Svrha konferencije je razmena iskustava i transfer znanja sa zemljama u okruženju u oblasti razvoja poslovno-obrazovnog turizma u cilju povećanja vidljivosti turističke ponude niškog regiona

SATNICA 

 10:30 – 11:00 Registracija učesnika

11:00 – 13:00 Prva sesija

13:00 – 14:00 Rucak

14:00 – 15:00 Druga sesija on-line ukljucenja

 MESTO ODRŽAVANJA

NIŠ, ul. Ivana Milutinovica 24, velika sala, prizemlje. Datum: 27.08.2020. 11h

Za sve dodatne informacije obratiti se na mob: 062/251-812,

E-mail: cpe_nis@ymail.com

SADRŽAJ

1 Dr. Danka Milojković

PRIVREDNI I OBRAZOVNI TURIZAM U NIŠKOM REGIONU

2 Prof. Dr. Tomislav Pavlović

SOLARNI SISTEMI

3 Ljubiša Stajić

FOTONAPONSKI SISTEMI U FUNKCIJI POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI – LEGISLATIVA U SRBIJI

4 Prof. Dr. Zoran Jovanović

CISKO AKADEMIJA

5 Prof. Dr. Predrag Janković

PREDSTAVLJANJE MAŠINSKOG FAKULTETA

6 Dipl. Ing. Građ. Saša Živković

PROBLEMI PROJEKTOVANJA MALIH HIDROELEKTRANA

7 Biljana Avramović

OPEN HOUSE METODOLOGIJA U PROCENI KVALITETA I ODRŽIVOSTI ZGRADA

8 Prof. Dr. Đorđe Đorđević

SMART4NZEB PRIMER SARADNJE KLASTERA JUGOISTOČNE EVROPE U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI

9 Prof. Dr. Eberhard Malkowsky

VISUALISED AND ANIMATED TOPICS IN MATHEMATICS APPLIED TO CONSTRUCTION DESIGN

ZAKLJUČCI SA KONFERENCIJE

 Grad Niš, kao univerzitetski centar jugoistočnog dela Srbije, poseduje bazične predispozicije za razvoj poslovno-obrazovnog turizma grada Niša.

 Uz informacione i komunikacione tehnologije, kao i nacionalne i međunarodne programe mobilnosti (ERASMUS+, TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS itd.), znacajno je povećana dostupnost novim naučnim i obrazovnim postignućima za sve potencijalne učesnike – studente, doktorante, nastavnike i saradnike.

 Pravovremeno uvođenje internacionalizacije na univerzitetima u Srbiji i uzimanje u obzir efekata međunarodne saradnje i bolje prepoznatljivosti univerziteta izvan nacionalnog konteksta dovelo do povećanja konkurentnosti izmedu njih.

 Direktna posledica tih promenjenih odnosa je sada već ustaljena praksa na univerzitetima i fakultetima da se unapređuju postojeci studijski programi ili kreiraju novi, savremeniji studijski programi.

 Neformalno obrazovanje, kao i dualno obrazovanje, predstavljaju novi pravac u kreiranju onih zanimanja koja su prilagođena zahtevima tržišta, kako domaćeg tako i inostranog, a nisu prepoznata od strane formalnog obrazovnog sistema.

 Potreba za umrežavanjem ekonomskih subjekata kroz klastere, kao i povezivanje i saradnja domaćih i stranih klastera, predstavljaju zahteve nove digitalne ekonomije, koja skraćuje i pojeftinjuje put od proizvođača do krajnjeg korisnika.

 Cirkularna ekonomija, kao snažan faktor povezivanja MSP iz različitih grana privrede, nameće potrebu edukacije u sferama razvoja novih biznis modela i umrežavanja.

 Učešće na međunarodnim projektima otvorilo je mogućnost MSP za brzi izlazak na mađunarodna tržišta, ali i stvorilo obavezu savladavanja novih veština iz oblasti pisanja i vođenja projekata.

 Visok stepen zagađenja i emisije CO2, kao i nerentabilna potrošnja energenata, uvodi zakonsku obavezu poštovanja energetske efikasnosti, kroz korišćenje obnovljivih izvora energije i približavanje nultoj potrošnji energije zgrade (NzEB) i adekvatnu obučenost projektanata za to.

 Uvođenje ICT tehnologije u proces gradnje kroz uvođenje standarda Open House i sličnih, omogućava daljinsku kontrolu i upravljanje svim parametrima zgrade, ekološku gradnju i ekonomičan proces, ali i zahteva edukaciju u ovim oblastima.