KONFERENCIJA O DIGITALIZACIJI

Zbornik radova

 1. TEMA

MEĐUNARODNA EKSPERTSKA KONFERENCIJA

 DIGITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE

-izazovi, iskustava, pravci daljeg razvoja–

četvrtak, 16. maj 2019. u 10h

 1. MESTO ODRŽAVANJA

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA NIŠ, ul. Dobrička 2, velika sala, I sprat.

Za sve dodatne informacije obratiti se na mob: 062/251-812, ili na E-mail:

klasterdundjer@yahoo.com

 1. SVRHA KONFERENCIJE

Svrha konferencije je razmena iskustava i transfer znanja sa zemljama u okruženju u oblasti digitalizacije kulturne baštine u cilju povećanja vidljivosti turističke ponude našeg regiona

 1. PROGRAM

09:30 – 10:00    Registracija učesnika

 10:00 – 10:10    Pozdravna reč predsednik RPK Niš, Aleksandar Milićević

 10:10 – 12:05    Prva sesija, Chairman Prof. dr Eberhard Malkowsky

 10:10 – 10:25    Prof. dr Zoran Nikolić  – ZNAČAJ DIGITALIZACIJE ZA ODRŽIVI PROCES INTERNACIONALIZACIJE NA UNIVERZITETU U NIŠU

10:25 – 10:40    Dušan Senćanski – DIGITALIZACIJA INDUSTRIJSKE BAŠTINE

10:40 – 10:55    Dušan Tatić, Prof. dr Radomir S. Stanković, Jovan Stojanović, Marko Jovanović – APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN PRESENTATION OF HISTORICAL HERITAGE OF NIŠ

10:55 – 11:10    Andrija Sagić – DIGITALNI REPOZITORIJUMI BIBLIOTEKE „MILUTIN BOJIĆ“ RESCARTA TOOLKIT i ISLANDORA

11:10 – 11:25    Dušan Tatić, Prof. dr Radomir S. Stanković, Jovan Stojanović, Marko Jovanović – UNIVERSAL ELECTRONIC GUIDE FOR MUSEUM EXHIBITIONS

11:25 – 12:05   Vuk VukanićPRIMENA SOFTVERSKIH REŠENJA KONCIPIRANIH U   SKLADU SA NAČELIMA BIM-a

12:05 – 12:45    PAUZA ZA RUČAK

12:45 – 14:50    Druga sesija, Chairman Prof. dr Zoran Nikolić

12:45 – 13:00    Jasmina Tamburić, Prof. dr Đorđe  Đorđević i Prof. dr Dragoslav Stojić ZAŠTITA OTVORENIH ARHEOLOŠKIH OBJEKATA

13:00 – 13:15    Maja Nikolova – ARHIVSKA GRAĐA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU – FOND DRAGA RADULOVIĆ-MRAK U  PEDAGOŠKOM MUZEJU U BEOGRADU

13:15 – 13:30    Prof. dr Eberhard MalkowskyProf. Dr Vesna Veličković – DIGITALIZATION IN SCIENCE AND RESEARCH

13:30 – 13:45    Saša Živković – NIŠKA BANJA I KORISNI PODACI U PROCESU DIGITALIZACIJE

13:45 – 14:00    Hadži-Ivan Redi – Arhitektonska baština bliske prošlosti grada Niša

14:00 – 14:30    Boban Radivojević – SNIMANJE I MONTAŽA SNIMAKA DRONOM KULTURNO-ISTORIJSKIH LOKALITETA U CILJU TURISTIČKE PROMOCIJE

 14:30 – 14:40    Prof. dr Đorđe Đorđević, – CULTURAL HERITAGE ENHANCEMENT: PREDICTIVE APPROACH ENABLING INTERNET-OF-THINGS DOCUMENTATION OF ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE

14:40 – 14:50    Biljana Avramović, Srbislav Nešić – NAGRAĐENI DIGITALNI ROMSKI REČNIK

ORGANIZATORI 

 • Građevinski klaster DUNĐER Niš
 • Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte grada Niša
 • Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš
 • Regionalna privredna komora Niš

Uz finansijsku podršku Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte grada Niša, Građevinski klaster Dunđer je dobio projekat:

REGIONALNA STRUČNA KONFERENCIJA O DIGITALIZACIJI KULTURNE BAŠTINE U NIŠKOM REGIONU U CILJU POBOLJŠANJA PRIVREDNO-TURISTIČKE PONUDE REGIONA

Obzirom da zemlјe u regionu poseduju sličnu kulturnu baštinu a imaju značajno bolјu turističku ponudu i ostvaruju veliku finansijsku dobit od turizma, njihovo iskustvo bi bilo dragoceno našim stručnjacima iz turizma da upotpune digitalnu turističku ponudu koja se putem interneta nudi celom svetu. Iz tog razloga postoji potreba za održavanjem ovakve regionalne konferencije koja bi odredila dalјe pravce digitalizacije kod nas.

Preduslovi za održavanje regionalne konferencije su, svakako, pisma podrške eksperata za digitalizaciju kulturne baštine iz regiona i zemalјa EU i njihov dolazak na konferenciju. Osim toga potrebna je i saradnja i zainteresovanost akademske zajednice kao i obezbeđenje podrške  lokalne samouprave.

Zadaci konferencije

–          Razmena iskustava u digitalizaciji kulturne baštine sa zemlјama u regionu

–          Predstavlјanje dobrih praksi iz regiona

–          Upoznavanje sa digitalnim alatima koji se koriste u regionu Predstavlјanje modela digitalne tematske turističke mape u regionu

–          Diseminacija rezultata regionalne konferencije kroz sprovođenje obuka za turističke menadžere

–          Postavlјanje konferencije na veb sajt

U sklopu diseminacije rezultata regionalne konferencije održaće se obuke za korišćenje digitalnih alata u cilјu digitalizacije turističke ponude za turističke menadžere. Ovaj transfer znanja će omogućiti dalјu održivost projekta uz učešće jedinica lokalne samouprave i obučenih turističkih radnika koji će moći samostalno da nastave procese digitalizacije.

Aktivnosti bi obuhvatale:

ü Održavanje sastanaka sa predstavnicima kulture u gradu, sa predstavnicima akademske zajednice koji će usmeravati digitalizaciju, sa predstavnicima turističkih agencija i upoznavanje sa cilјevima regionalne konferencije

ü Korespodencija i okuplјanje relevantnih eksperata u oblasti digitalizacije kulturne baštine iz regiona i EU zemalјa za konferenciju

ü Priprema, prevođenje i štampanje materijala, plakata, flajera i poziva za konferenciju i tehnička priprema konferencije

ü Održavanje stručne regionalne konferencije

Očekivani efekti međunarodne konferencije su

 • transfer znanja iz zemalјa EU u oblasti digitalizacije kulturne baštine i povećanje vidlјivosti turističke ponude našeg regiona
 • podizanje digitalnih kompetencija turističkih menadžera
 • pobolјšanje digitalne turističke ponude regiona

Povećanjem vidlјivosti turističke ponude, povećaće se i broj turista što će iziskivati izgradnju novih kapaciteta a samim tim i nova upošlјavanja