SMART4NZEB

ESCP flyer srpski

SMART4NZEB FLYER draft-Srpski

SMART4NZEB-BROCHURE-ONLINE_CQ

Attended webinars, conferences, workshops

http://dundjer.co.rs/wp-content/uploads/2020/07/0.pdf

SMart4nzeb
U sklopu poziva na strateško partnerstvo za izvrsnost klastera, koji se sprovodi u okviru programa COSME, građevinski klaster DUNDJER i partnerski klasteri iz Rumunjske, Poljske i Slovenije započeli su s provedbom projekta pod nazivom „Jačanje aktivnosti upravljanja klasterima i pokretanje transnacionalnih zemalja za sprovodjenje Near Zero Energy Buildings SMART4NZEB”. 
 
Dvogodišnji projekt odnosi se na gotovo nula energetske zgrade u smislu povećanja kompetencija onih koji su uključeni u projektovanje, izgradnju i upotrebu i širenje tržišta za takve zgrade u zemljama ucesnicama.
 
Glavni cilj projekta SMART4NZEB je povećati konkurentnost i podržati 577 mikro, malih i srednjih preduzeća koja su aktivna u sektoru građevine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije jačanjem 5 reprezentativnih klastera kao pokretača inovacija u srednjoj i istočnoj Europi (Poljska, Rumunija, Srbija i Slovenija),
 
Projekt olakšava međunarodnu razmenu i strateška partnerstva sa naglaskom na razmenu iskustava između različitih praksi, veština, politika, ciljeva i nivoa angažovanosti, u kombinaciji sa energetskim zgradama sa priblizno nula potrosnjom energije (nZEB).
 
Projekt će pružiti brojne mogućnosti za članove klastera, na primer:
·       mogućnost boravka u inostranstvu u drugoj zemlji ucesnici (do mesec dana) kako bi se stekla relevantna znanja iz različitih područja koja nude partnerski klasteri;
·       usavršavanje poslovnih ideja / planova;
·       širenje mreže kontakata;
·       sticanje znanja i olakšavanje pristupa stranim tržištima;
·       razvoj potencijalnih novih prekograničnih poslovnih mogucnosti i partnerstava specifičnih za projekt.
 
DETALJNIJI CILJEVI PROJEKTA SMART4NZEB SU:
 
1)   Jačanje izvrsnosti upravljanja klasterima u pet reprezentativnih klastera iz Srednje i Istočne Evrope poboljšanjem vještina rukovodilaca klastera, potvrđivanjem izvrsnosti upravljanja klasterima kao i razvojem i inovacijskim strategijama za pružanje usluga visokog kvaliteta za njihova povezana mala i srednja preduzeća;
 
2)   Poboljsanje inovacija u poslovnom modelu, marketinških i prodajnih veština kako za ucesnike klastera, tako i za mala i srednja preduzeća;
 
3)   povećati konkurentnost i podržati rast 577 malih i srednjih preduzeća u građevinarstvu, energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije kroz poboljšane i prilagođene usluge koje nude klasteri u skladu sa njihovim specifičnim potrebama;
 
4)   olakšati strateško i održivo partnerstvo u EU, razvijanjem strategije partnerstva i zajedničke saradnje, poput stvaranja mreže komplementarnih partnera za ucesce malih i srednjih preduzeća iz različitih zemalja na međunarodnom tržištu, s planiranim sudelovanjem 55 ucesnika u ClusterXchange;
 
5)   Izgradnja sinergija i lanaca vrednosti između tri ključna sektora: građevina, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije kako bi se olakšala učinkovita primena nZEB-a;
 
6)   sprovodjenje informativno-komunikacione kampanje za promociju koncepta zgrada sa priblizno nultom energetskom potrosnjom (nZEB);
 
7)   Veća vidljivost klastera, udruživanje i samim tim broj MSP-a u klasterima koji ucestvuju.
 
Za više informacija o članstvu u klasteru i mogućnostima koje nudi, nazovite nas na:
062 251 812 (Biljana Avramovic) ili 064 1563676 (Prof dr Djordje Djordjevic)
 

Strengthening cluster management and internationalization for the implementation of nearly zero-energy buildings

Start date: February 2, 2020

End date: 2022-01-31

Project objective: SMART4NZEB aims to improve the competitiveness
and range of activities of SMEs in the construction sector, energy efficiency and renewable energy sources in order to accelerate the implementation of nearly zero-energy buildings (nZEB)

SMART4NZEB aims to improve the competitiveness and support of 577 SMEs operating in the construction, energy efficiency
and renewable energy sectors operating in five clusters that are engines of innovation in Central and Eastern Europe (Poland, Romania, Serbia and Slovenia). The project will facilitate transnational exchange of experience for entrepreneurs and establishing cooperation
in the area of ​​implementing the nearly zero energy consumption (nZEB) building standard.

The mission of SMART4NZEB is to create a lasting network of cooperation, joint learning and building new competences between the involved partners – managers and cluster members, as well as other representatives of the nZEB market in selected countries of Central
and Eastern Europe. The goal is to facilitate the development and implementation on the market of competitive products and technological solutions for new and existing buildings, which will lead to an increase in the number of buildings with almost zero energy consumption.

Partners:

PRO NZEB / Romania / https://www.pro-nzeb.ro

Dundjer / Serbia / http://www.dundjer.co.rs

Pro-Akademia / Polska / http://www.proakademia.eu

SGG / Slovenia / http://www.sgg.si/