OSNOVNI KURS

Opšta informatička obuka

(WINDOWS-WORD-EXCEL-INTERNET-ACCESS-POWERPOINT)

RASPORED ČASOVA ZA OSNOVNI KURS U TRAJANJU OD 80 ČASOVA

PREDAVAC 

I  GRUPA

12:00-12:45 OSNOVNI KURS

10 POLAZNIKA

I  GRUPA

OSNOVNI KURS

10 POLAZNIKA

I  GRUPA

OSNOVNI KURS

10 POLAZNIKA

I  GRUPA

OSNOVNI KURS

10 POLAZNIKA

I  GRUPA

OSNOVNI KURS

10 POLAZNIKA

I  GRUPA

12:45-13:30
13:30-14:15
14:15-15:00
II  GRUPA 15:00-15:45 OSNOVNI KURS

10 POLAZNIKA

II  GRUPA

OSNOVNI KURS

10 POLAZNIKA

II  GRUPA

OSNOVNI KURS

10 POLAZNIKA

II  GRUPA

OSNOVNI KURS

10 POLAZNIKA

II  GRUPA

OSNOVNI KURS

10 POLAZNIKA

II  GRUPA

15:45-16:30
16:30-17:15
17:15-18:00
III  GRUPA 18:00-18:45 OSNOVNI KURS

10 POLAZNIKA

III  GRUPA

OSNOVNI KURS

10 POLAZNIKA

III  GRUPA

OSNOVNI KURS

10 POLAZNIKA

III  GRUPA

OSNOVNI KURS

10 POLAZNIKA

III  GRUPA

OSNOVNI KURS

10 POLAZNIKA

III  GRUPA