TREĆI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u petak, 14.10.2008. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 

Sastanku su prisustvovali:

 1. Ljubiša Mišić, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije VARING Niš
 2. Vladimir Pavlović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije MILLENNIUM-GRADNJNA Niš
 3. Radmilo Nikolić, vlasnik kompanije VAGRES-INŽENJERING Niš
 4. Tihomir Balović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije STREKO Niš
 5. Dušan Stanković, vlasnik kompanije ŠAMPION-GRADNJA Niš
 6. Rodoljub Mihajlović, dipl.ing.građ. direktor kompanije VAGRES-INŽENJERING Niš
 7. Biljana Avramović, menadžer klastera DUNĐER, vlasnik firme CPE Niš

 Sastanak je počeo u 17h sa usvojenim sledećim

 DNEVNIM REDOM

Izbor članova delegacije za ugovorenu posetu gradonačelniku Niša u četvrtak 16.10.2008. u 13 časova u skupštini grada

 Izabrana je petočlana delegacija u sledećem sastavu: 

 •         Biljana Avramović, klaster menadžer
 •         Ljubiša Mišić, potpredsednik
 •         Vladimir Pavlović, potpredsednik
 •         Dušan Stanković, potpredsednik
 •         Radmilo Nikolić, potpredsednik

Definisanje najvažnijih problema sa javnim institucijama sa kojima se susreću članice klastera u svom svakodnevnom radu

 •         da je potrebno što hitnije obezbediti ODGOVORNO LICE NA NIVOU GRADA sa kojim će članice klastera rešavati tekuće probleme sa lokalnom samoupravom
 •         Odlučeno je da je neophodno uspostaviti stalnu komunikaciju sa odabranim predstavnikom javnih institucija grada Niša, koga bi delegirao gradonačelnik Niša i koji bi pratio rešavanje problema na relaciji investitor-javne institucije i poštovanje zakonskih procedura i rokova oko izdavanja dozvola, preparcelizacije zemljišta, dodele lokacija, zauzeća javnih površina i sl. i uticao na skraćivanje i pojeftinjenje birokratskih procedura.

Sve odluke su donete jednoglasno. Sastanak je završen u 19 časova.

DRUGI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u petak, 10.10.2008. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 Sastanku su prisustvovali:

 1. Ljubiša Mišić, dipl.Ing.građ. vlasnik kompanije VARING Niš
 2. Bratislav Rudić, dipl.ing.građ. ABR Niš
 3. Prof. Dr. Dragoslav Stojić, DSI Niš
 4. Tihomir Balović, dipl.ing.građ. Streko Niš
 5. Dušan Stanković Šampion-gradnja Niš
 6. Nebojša Ilić, dipl.ing.građ. LBS Niš
 7. Biljana Avramović, klaster menadžer CPE Niš

Sastanak je počeo u 14h sa usvojenim sledećim

 DNEVNIM REDOM

Izbor članova za KONSTITUISANJE SAVETA „DUNĐERA“

O ovoj tački dnevnog reda prisutni su se saglasili da bude odložena za sledeći sastanak

Planiranje odlaska U VRNJAČKU BANJU U NOVEMBRU

O ovoj tački dnevnog reda prisutni su se saglasili da bude odložena za sledeći sastanak

Ustanovljavanje potreba za deficitarnom radnom snagom sledećih profila:

 •         armirači, tesari, zidari, vodoinstalateri, keramičari, fasaderi, parketari, moleri, monteri, električari
 •         prekvalifikacije ili dokvalifikacije postojeće radne snage
 •        angažovanje nove radne snage sa tržišta rada

Članice će dostaviti svoje potrebe za radnicima određenih struka a obuke će vršiti CENTER FOR PERMANENT EDUCATION u Nišu.

Evidentiranje zainteresovanih za uvođenje ISO STANDARDA 9000

 ISO standard 9000 kod većine članica nije uveden i potrebne su donacije za njegovo uvođenje.

Evidentiranje članica koje nemaju napravljenu procenu rizika radnih mesta (risk assesment)

 Kako se radi o zakonskoj obavezi koja podleže sankciji, dogovoreno je da se za sledeći sastanak naprave spiskovi i da se otpočne sa donošenjem neophodnih odluka.

Definisanje ponude KURSEVAza koju su zainteresovani članovi klastera:

Opšta informatika, AutoCAD 2D, Nemetschek Allplan, NormAG, STRESS, SAP, BAB, REVIT, Hested Method, TOWER.

 O ovoj tački dnevnog reda prisutni su se saglasili da bude odložena za sledeći sastanak.

Potrebe za izradom WEB SAJTA članicama (novog ili ažuriranje postojećeg)

 U okviru ove tačke dnevnog reda konstatovano je postojanje velikog broja neažuriranih sajtova kod firmi: Millennium-gradnja, Vagres-inženjering, Šampion-gradnja, Logos i drugih. Klaster će se pobrinuti da pomogne oko ažuriranja sajtova.

Potrebe za INŽENJERIMA unutar klastera

Unutar klastera firma „Agtim“ je istakla potrebu za 2-3 apsolventa građevinskog fakulteta ili dipl.građ.inženjera, koje može odmah da zaposli.

Projektni biro „ABR“ ima potrebe za 1 inženjerom energetičarem sa licencom, 1 inženjerom građevine specijalistom za vodovod i kanalizaciju, inženjer garđevine, specijalista za predmer i predračun.

Klaster će istaći potrebe za ovim profilima u okviru internog konkursa koji će biti prosleđen svim članicama i istaknut u holu građevinskog fakulteta u Nišu.

Diskusija

U diskusiji je usvojeno sledeće:

 •         da je potrebno što hitnije ugovoriti SASTANAK SA ODGOVORNIM LICEM NA NIVOU GRADA a članice klastera će sa svoje strane definisati probleme sa lokalnom samoupravom
 •        Odlučeno je da je neophodno uspostaviti stalnu komunikaciju sa odabranim predstavnikom javnih institucija grada Niša, koga bi delegirao gradonačelnik Niša i koji bi pratio rešavanje problema na relaciji investitor-javne institucije i poštovanje zakonskih procedura i rokova oko izdavanja dozvola, preparcelizacije zemljišta, dodele lokacija, zauzeća javnih površina i sl. i uticao na skraćivanje i pojeftinjenje birokratskih procedura.
 •         Odluka o formiranju SAVETA KLASTERA u koji bi ušli: predstavnici klastera, predstavnik Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, i predstavnik nekog od resornih ministarstava radi pokušaja prevazilaženja problema na relaciji investitor-javne institucije.

Sve odluke su donete jednoglasno. Sastanak je završen u 16 časova.

PRVI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

PRVI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER ODRŽAN 03.09.2008.

 Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u sredu, 03.09.2008. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 Sastanku su prisustvovali:

–    Gojko Jovanović predsednik kompanije MAGDON Niš

–          Slaviša Mladenović MAGDON Niš

–          Prof. Dr. Đorđe Đorđević, klaster koordinator GAF Niš

–          Biljana Avramović, klaster menadžer CPE Niš

–          Dragan Prvulović, Ei-Eurostand Niš

–          Rodoljub Mihajlović VAGRES-INŽENJERING Niš

–          Todor Mistakidis DELTA-COMMERCE Niš

Sastanak je počeo u 14h sa usvojenim sledećim

 DNEVNIM REDOM

 1. Izveštaj o dosadašnjim aktivnostima klastera u zemlji i inostranstvu

 O ovoj tački dnevnog reda izveštaj je podnela Biljana Avramović, klaster menadžer informišući prisutne o rezultatima studijske posete Italiji gde su napravljeni kontakti sa građevinskim firmama iz regiona Venezia Friulia Giulia, koji će krajem septembra ove godine uzvratiti posetu Srbiji.

 1. Ustanovljavanje potreba za deficitarnom radnom snagom sledećih profila:

à        armirači, tesari, zidari, vodoinstalateri, keramičari, fasaderi, parketari, moleri, monteri, električari

à        prekvalifikacije ili dokvalifikacije postojeće radne snage

à        angažovanje nove radne snage sa tržišta rada

Evidentiranjem deficitarnih struka unutar klastera, odlučeno je da se izvrše potrebne prekvalifikacije postojeće radne snage u srednjoj građevinskoj školi u Nišu, a članice će dostaviti svoje potrebe za određenim strukama.

 1. Evidentiranje zainteresovanih za uvođenje ISO STANDARDA 9000

 Ustanovljeno je da, osim u par preduzeća, ISO standard 9000 nije uveden kod većine članica i da on postaje jedan od nužnih zakonskih uslova naročito kod javljanja na javne tendere.

 1. Ustanovljavanje koje članice nemaju napravljenu procenu rizika radnih mesta (donošenje potrebnih odluka i dokumenata)

 Kao i kod ISO standarda i ovde je konstatovana slična situacija. Kako se radi o zakonskoj obavezi koja podleže sankciji, dogovoreno je da se za sledeći sastanak naprave spiskovi i da se otpočne sa donošenjem neophodnih odluka.

 1. Definisanje ponude kurseva za koju su zainteresovani članovi klastera: 

à        Opšta informatika                                                                    80 časova

à        AutoCAD 2D                                                                               30 časova

à        Nemetschek Allplan                                                              30 časova

à        NormAG                                                                                       30 časova

à        STRESS                                                                                       30 časova

à        SAP                                                                                                  15 časova

à        BAB                                                                                                  15 časova

à        REVIT                                                                                           30 časova

à        Hested Method                                                                       20 časova

à        TOWER                                                                                        20 časova

 1. Diskusija

 U diskusiji su usvojene sledeće odluke:

– Odluka o formiranju SAVETA KLASTERA u koji bi ušli: predstavnici klastera, predstavnici javnih institucija grada Niša, predstavnik Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, radi pokušaja prevazilaženja problema na relaciji investitor-javne institucije

– Odluka o PROŠIRIVANJU UPRAVNOG ODBORA uvođenjem predstavnika sledećih fakulteta:

 1. a) Fakultet zaštite na radu (Prof. Dr. Miomir Stanković)
 2. b) Prirodno-matematički fakultet (Prof. Dr. Toma Pavlovic)
 3. c) Elektronski fakultet
 • Odluka da se uvede KOORDINATOR INFORMATIČKOG SISTEMA koji bi bio zadužen za praćenje karakteristika quality procesa u sklopu ISO standarda.

 • Odluka da će se ubuduće sastanci redovno održavati svake prve srede u mesecu.

Sve odluke su donete jednoglasno. Sastanak je završen u 17 časova