STRESS

STRESS

RASPORED ČASOVA ZA KURS STRESS U TRAJANJU OD 15 ČASOVA

PREDAVAČI

                   

I  GRUPA 15:00-15:45

STRESS

5  

POLAZNIKA

I  GRUPA

STRESS

5  

POLAZNIKA

 

I  GRUPA

STRESS

5  

POLAZNIKA

 

I  GRUPA

STRESS

5  

POLAZNIKA

 

I  GRUPA

STRESS

5  

POLAZNIKA

I  GRUPA

15:45-16:30
16:30-17:15
17:15-18:00
II

GRUPA

18:00-18:45

STRESS

5  

POLAZNIKA

II  GRUPA

STRESS

5  

POLAZNIKA

 

II  GRUPA

STRESS

5  

POLAZNIKA

 

II  GRUPA

STRESS

5  

POLAZNIKA

 

II  GRUPA

STRESS

5  

POLAZNIKA

II  GRUPA

18:45-19:30
19:30-20:15
20:15-21:00

PLAN NASTAVE ZA KURS STRESS U TRAJANJU OD 15 ČASOVA