Potpisan ugovor o saradnji sa INFORMEST-om IAI FVG, Italy

Predstavnici klastera DUNĐER potpisali ugovor o saradnji sa predstavnicima IAL Friulia Venezia Giulia u Italiji sa zadatkom uspostavljanja neposredne saradnje izmedju italijanskih i srpskih kompanija.

U ime Informesta IAI FVG, ugovor je potpisao Sergio Bazan, manager projekta a u ime gradjevinskog klastera Dundjer ugovor je potpisala Biljana Avramovic, manager klastera.

Representatives of cluster DUNDER signed a cooperation agreement with representatives of IAL Friulia Venezia Giulia in Italy with the task of establishing direct cooperation between Italian and Serbian companies.

On behalf of Informesta IAI FVG, the contract was signed by Sergio Bazan, project manager and on behalf of the construction cluster Dundjer the contract was signed by Biljana Avramovic, cluster manager.

SL271082.jpg

SL271081.jpg

P6200495.JPG

P6200496.JPG

inform1.jpg