DUNDJER AT Cluster day at Fair of clusters and SME, May 5th, 2010, Hall Čair, Nis

DAN KLASTERA NA MEDJUNARODNOM SAJMU KLASTERA I MSP U NISU 7. maja 2010.

Sesija Satnica Kratak opis sesije Učesnici
Registraci ja 09:30-10:00 Registracija učesnika
Otvaranje 10:00-10:30 Otvaranje de biti organizovano uz prisustvo pokrovitelja projekta, direktora NRA , gradonačelnika Niša i predsednika RPK Niš – Carsten Lund, direktor LEDIB programa

– Ivica Eždenci, direktor NRA

– Miloš Simonović, gradonačelnik Niša

– Milovan Kocić, predsednik RPK Niš

Modna revija 10:30-11:00 Nakon otvaranja, a pre zvaničnog početka rada na sesijama i okruglim stolovima, prisutnima de biti prikazana modna revija Agencije Select. Agencija Select
Prva sesija 11:00-12:00 PREDSTAVLJANJE KLASTERA NIŠKOG REGIONA

Predstaviće se:

Savez Start up Klastera Niškog regiona

Građevinski Start-up Klaster Niš

Tekstilni Start-up Klaster Niš

Agro Start-up Klaster Niš

Medical Start-up Klaster

Start-up Klaster Usluga

Tekstilni klaster IMPULS Niš

Građevinski klaster OPEKA-BRICK Niš

Moderator sesije

Goran Zlatković, koordinator komponente Razvoj klastera LEDIB programa

Učesnici:

– Jasna Stevović, predsednica

– Ivana Lukić, predsednica

– Miloš Stević, predsednik

– Dragan, predsednik

– Slađana Vučković, predsednica

– Zoran Milutinović, predsednik

– Arsenije Mitrović, predsednik

– Zoran Zlatković, predsednik

Pauza 12:00-12:15
Druga sesija 12:15-13:30 ISKUSTVA ODRŽIVOG PREDUZETNIČKOG RAZVOJA

Teme:

Pozdravna reč Bugarskog konzula

Podrška preduzetničkom razvoju Nemačkog programa HELP

Podrška preduzetničkom razvoju od strane IPA fondova

Evrospka mreža preduzetništva u Srbiji

Bolji pristup povoljnim kreditima

Moderator sesije

Ljubiša Mitić, direktor predstavništva PKS u Sofiji

Učesnici:

– Nj.E. Georgi Jurukov, generalni konzul

– Maša Bubanj, direktor kancelarije HELP programa u Nišu

– Kristina Ašković, Koordinator programa Bugarska-Srbija, Ministarstvo finansija RS

– Aleksandar Arsić, Vladimir Jovanović, Evropska mreža preduzetništva

– Goran Gašić, NLB banka

Koktel 13:30-14:15
Treća sesija 14:15-15:30 ZNAČAJ KLASTERA I POSLOVNIH ORGANIZACIJA ZA REGIONALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Teme:

Iskustvo u razvoju klastera

Uloga PKS u ekonomskom razvoju Srbije

Doprinos institucionalnog povezivanja razvoju klastera

Iskustva projektog uspostavljanja klastera na primeru ALKO klastera u Leskovcu

Uloga KLER-a u ekonomskom razvoju Grada Niša

Izgradnja kapaciteta RPK Niš u skladu sa potrebama članica – projektni pristup

Moderator sesije

Vidosava Džagić, potpredsednica PKS

Učesnici:

– Andrzej Schafernaker – SECEP program i Ivan Brkić, samostalni savetnik MERRA i Nacionalni direktor projekta SECEP

– Vidosava Džagić, potpredsednica PKS

– Jasminka Luković- Jagličić, RRA Šumadija

Biljana Avramović – građevinski klaster DUNĐER

– Novica Ranđelović, director Centra za razvoj klastera i potpredsednik GOPN

– Milan Ranđelović, direktor KLER-a grada Niša

– Danka Milojković, koordinator komponente razvoj poslovnih organizacija LEDIB programa

– Saša Matejić, generalni sekretar RPK Niš

Pauza 15:30-15:45
Četvrta sesija 15:45-17:00 PRIMERI DOBRE PRAKSE IZ SRBIJE

Predstaviće se:

Klaster Auto industrije Srbije

Klaster Šumadijski cvet

Moderator sesije

Zlatica Pešić, pomodnica direktora Tigar trade doo Pirot, predsednica Nadzornog odbora Auto klastera Srbije

Učesnici:

– Igor Vijatov, predsednik klastera AI

– SimonZečević – direktor klastera Šumadijski cvet

Zatvaranje 17:00-17:30 Sumirace se rad i formulisati predlozi – Carsten Lund, direktor LEDIB programa

http://daniklastera.clusterhouse.rs/photo-gallery-2010/

SL271116.jpg

 

dsc_0059.jpg

p5070357.jpg

p5070360.jpg

SL271118.jpg

p5070365.jpg