SAP

SAP

RASPORED ČASOVA ZA SAP U TRAJANJU OD 15 ČASOVA

PREDAVAČI

           

GRUPE

OD-DO PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK

GRUPA

15:00-15:45 SAP

5  

POLAZNIKA

I  GRUPA

SAP

5  

POLAZNIKA

I  GRUPA

SAP

5  

POLAZNIKA

I  GRUPA

SAP

5  

POLAZNIKA

I  GRUPA

SAP

5  

POLAZNIKA

I  GRUPA

15:45-16:30
16:30-17:15
17:15-18:00

II

GRUPA

18:00-18:45

SAP

5  

POLAZNIKA

II  GRUPA

SAP

5  

POLAZNIKA

II  GRUPA

SAP

5  

POLAZNIKA

II  GRUPA

SAP

5  

POLAZNIKA

II  GRUPA

SAP

5  

POLAZNIKA

II  GRUPA

18:45-19:30
19:30-20:15
20:15-21:00

RASPORED ČASOVA ZA KURS SAP U TRAJANJU OD 15 ČASOVA