DRUGI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u petak, 10.10.2008. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 Sastanku su prisustvovali:

 1. Ljubiša Mišić, dipl.Ing.građ. vlasnik kompanije VARING Niš
 2. Bratislav Rudić, dipl.ing.građ. ABR Niš
 3. Prof. Dr. Dragoslav Stojić, DSI Niš
 4. Tihomir Balović, dipl.ing.građ. Streko Niš
 5. Dušan Stanković Šampion-gradnja Niš
 6. Nebojša Ilić, dipl.ing.građ. LBS Niš
 7. Biljana Avramović, klaster menadžer CPE Niš

Sastanak je počeo u 14h sa usvojenim sledećim

 DNEVNIM REDOM

Izbor članova za KONSTITUISANJE SAVETA „DUNĐERA“

O ovoj tački dnevnog reda prisutni su se saglasili da bude odložena za sledeći sastanak

Planiranje odlaska U VRNJAČKU BANJU U NOVEMBRU

O ovoj tački dnevnog reda prisutni su se saglasili da bude odložena za sledeći sastanak

Ustanovljavanje potreba za deficitarnom radnom snagom sledećih profila:

 •         armirači, tesari, zidari, vodoinstalateri, keramičari, fasaderi, parketari, moleri, monteri, električari
 •         prekvalifikacije ili dokvalifikacije postojeće radne snage
 •        angažovanje nove radne snage sa tržišta rada

Članice će dostaviti svoje potrebe za radnicima određenih struka a obuke će vršiti CENTER FOR PERMANENT EDUCATION u Nišu.

Evidentiranje zainteresovanih za uvođenje ISO STANDARDA 9000

 ISO standard 9000 kod većine članica nije uveden i potrebne su donacije za njegovo uvođenje.

Evidentiranje članica koje nemaju napravljenu procenu rizika radnih mesta (risk assesment)

 Kako se radi o zakonskoj obavezi koja podleže sankciji, dogovoreno je da se za sledeći sastanak naprave spiskovi i da se otpočne sa donošenjem neophodnih odluka.

Definisanje ponude KURSEVAza koju su zainteresovani članovi klastera:

Opšta informatika, AutoCAD 2D, Nemetschek Allplan, NormAG, STRESS, SAP, BAB, REVIT, Hested Method, TOWER.

 O ovoj tački dnevnog reda prisutni su se saglasili da bude odložena za sledeći sastanak.

Potrebe za izradom WEB SAJTA članicama (novog ili ažuriranje postojećeg)

 U okviru ove tačke dnevnog reda konstatovano je postojanje velikog broja neažuriranih sajtova kod firmi: Millennium-gradnja, Vagres-inženjering, Šampion-gradnja, Logos i drugih. Klaster će se pobrinuti da pomogne oko ažuriranja sajtova.

Potrebe za INŽENJERIMA unutar klastera

Unutar klastera firma „Agtim“ je istakla potrebu za 2-3 apsolventa građevinskog fakulteta ili dipl.građ.inženjera, koje može odmah da zaposli.

Projektni biro „ABR“ ima potrebe za 1 inženjerom energetičarem sa licencom, 1 inženjerom građevine specijalistom za vodovod i kanalizaciju, inženjer garđevine, specijalista za predmer i predračun.

Klaster će istaći potrebe za ovim profilima u okviru internog konkursa koji će biti prosleđen svim članicama i istaknut u holu građevinskog fakulteta u Nišu.

Diskusija

U diskusiji je usvojeno sledeće:

 •         da je potrebno što hitnije ugovoriti SASTANAK SA ODGOVORNIM LICEM NA NIVOU GRADA a članice klastera će sa svoje strane definisati probleme sa lokalnom samoupravom
 •        Odlučeno je da je neophodno uspostaviti stalnu komunikaciju sa odabranim predstavnikom javnih institucija grada Niša, koga bi delegirao gradonačelnik Niša i koji bi pratio rešavanje problema na relaciji investitor-javne institucije i poštovanje zakonskih procedura i rokova oko izdavanja dozvola, preparcelizacije zemljišta, dodele lokacija, zauzeća javnih površina i sl. i uticao na skraćivanje i pojeftinjenje birokratskih procedura.
 •         Odluka o formiranju SAVETA KLASTERA u koji bi ušli: predstavnici klastera, predstavnik Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, i predstavnik nekog od resornih ministarstava radi pokušaja prevazilaženja problema na relaciji investitor-javne institucije.

Sve odluke su donete jednoglasno. Sastanak je završen u 16 časova.