O. za medj. saradnju


Home
Up
Maribor
Banja Luka
Dundjer na Internetu
UDINE ITALY
Sporazum sa IAL
Zagreb 04.03.2009.
SAJAM U SOLUNU
BuildingSMART
KAZAHSTAN
China expo Budapest

*                   Uspostavljanje konkretne saradnje sa međunarodnim institutima i univerzitetima

*                   Uspostavljanje konkretne saradnje sa regiom Friulia Venezia Giulia (FVG)

*                   Uspostavljanje konkretne saradnje sa INFORMEST-om Italija

*                   Savetovanja o učešću na međunarodnim tenderima (FIDIC)

*                   Utvrđivanje potencijalnih međunarodnih tržišta na koja se može izvršiti prodor

*                   Utvrđivanje saradnje sa Nemackim ogrankom buildingSMART

*                   Utvrđivanje saradnje sa Bauhaus Universitet Weimar

*                   Ugovaranje saradnje sa Knoten Weimar institutom

*                   Utvrđivanje saradnje sa Technische Universitet Graz

*                   Analiza iskustava drugih građevinskih preduzeća iz Srbije koja već grade u inostranstvu

*                   Pripremanje projekata za konkurisanje na međunarodne javne pozive i tendere

*                   Mogućnost plasmana proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu

*                   Usvajanje pravaca delovanja klastera radi formiranja međunarodnih kontakata

*                   Izveštavanje o stanju na međunarodnom tržištu u oblasti građevinarstva

*                   Određivanje lica zaduženih za međunarodnu saradnju i zajednički nastup na stranim tržištima

*                   Analiza iskustava drugih građevinskih preduzeća iz Srbije koja već grade u inostranstvu (Kazahstan)

*                   Pripremanje projekata za konkurisanje na međunarodne javne pozive i tendere


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | Ciganski recnik | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.