Izraelci u Nisu


Home
Up

Članice građevinskog klastera DUNĐER, kompanije “KINGDOMINVEST” i "KOSANICA" obe iz Niša, započinju gradnju rezidencijalnog naselja na Apelovačkom brdu u Nišu, vrednu preko 20 miliona eura.

Klaster DUNĐER iz Niša, jedini srpski klaster u građevinskom sektoru, u ovoj godini s ponosom objavljuje kapitalnu investiciju, od preko 20 miliona eura, najveću na jugoistoku Srbije, koja će biti uložena u izgradnju rezidencijalnog naselja na Apelovačkom brdu u Nišu.

PRIMER DOBRE PRAKSE KLASTERSKOG UDRUŽIVANJA U NIŠU

Nakon prvog uspešnog izlaska na međunarodnu scenu, izgradnjom silosa sa švajcarskom kompanijom HOLCIM pre par godina, niški građevinski klaster DUNĐER sada ponovo beleži još jedan uspeh na međunarodnom planu.

Kao jedan od retkih, ako ne i jedini klaster, koji je nastao „bottom-up“ inicijativom (nije ga formirala država, već privatne kompanije), DUNĐER je uspeo da bez ikakave pomoći državnih institucija sam dovede u Niš veliku investiciju, koja će u ovom zamrlom gradu ponovo oživeti privredu i doneti novo upošljavanje u građevinskom sektoru.

Izgradnjom velikog luksuznog rezidencijalnog naselja, koje će u potpunosti finansirati investitor iz Izraela, članice klastera DUNĐER su dovele Evropu u Niš, dokazujući da i naši neimari imaju snage i znanja za izgradnju objekata koji po svemu odgovaraju svetskim standardima.

U ovome se upravo i oslikava opravdanje i smisao klasterskog udruživanja u građevinskom sektoru, da unutar sopstvenih snaga može da:

1.      obezbedi i dovede strane investitore

2.      izgradi objekte po međunarodnim standardima

3.      uposli lokalnu radnu snagu, mehanizaciju i operativu

4.      ostvari saradnju unutar klastera u stvaranju nove vrednosti

što je klaster DUNĐER u ovom slučaju i uradio, pokazujući da se i van Beograda može uspešno graditi:

1.      Privlačenje stranih investitora

Investiror je iz Izraela, kapital je u potpunosti inostrani

Jedan od osnivača građevinskog klastera DUNĐER, kompanija “KINGDOMINVEST” iz Niša, uspela da dovede Izraelski kapital u Niš i planira da do kraja leta u ovom gradu na Apelovačkom brdu, izgradi najluksuzniji stambeni kompleks na jugu Srbije. Na 3,5 hektara biće izgrađeno 35.000 stambenih kvadrata sa 18 četvorospratnih kuća od oko 500 kvadrata, sa apartmanima površine od najmanje 250 kvadrata.

2.      Poštovanje međunarodnih standarda u gradnji

Gradnja u skladu sa BuildingSMART standardima

Kako je građevinski klaster DUNĐER član međunarodne asocijacije BuildingSMART, i ovaj kompleks će biti građen po principima SMART gradnje tj. pametne gradnje, sa ugrađenim informacionim sistemom koji će regulisati sistem hlađenja, grejanja, osvetljenja i ventilacije u objektu, rada kamera, alarmnih sistema, podizanja roletni i zavesa, rada unutarnjih liftova, i sve to preko daljinskog upravljača. U sklopu ovog kompleksa predviđena je i izgradnja hipermarketa, obdaništa, garaža i drugih pratećih objekata.

3.      Upošljavanje domaće radne snage

Glavni izvođač radova KOSANICA

Naravno da je glavni izvođač radova za ovakav objekat pronađen takođe među članovima građevinskog klastera DUNĐER, tako da su radovi povereni jednoj od najvećih kompanija KOSANICA iz Niša.

4.      Saradnja unutar klastera

Glavni izvođač radova unutar klastera bira svoje podizvođače

Građevinsko preduzeće KOSANICA, kome je poverena izgradnja ovog kompleksa, je prvo među članicama klastera DUNĐER potražila svoje podizvođače, angažijući time domaće firme, mehanizaciju i operativu i upošljavajući lokalnu radnu snagu oko novog projekta.

Na žalost, i ovoga puta ne samo da je izostao sluh i kooperativnost kod državnih institucija, već su članice klastera pune dve godine vodile nepotrebnu borbu upravo sa ovim institucijama koje bi po prirodi svog posla trebale biti zajedno na istom zadatku, tako da je u nekoliko navrata čitav posao bio doveden u pitanje, jer je javno-privatno partnerstvo ponovo zakazalo.

Iako su neke od korisnih inicijativa klastera (na pr. oko pojednostavljenja procedura za  dobijanje dozvola za investitora) usvojene od strane državnih organa, odugovlačenje administracije oko dobijanja svake takve potvrde ili dozvole, svedoči da nema iskrene želje i volje države da se raskine sa starim modelima monopolskog ponašanja. Nužno uplitanje države, čak i kada je svedeno na najmanju meru, pokazalo kao otežavajući a ne kao olakšavajući faktor u povezivanju sa Evropom. 
 

 


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | Ciganski recnik | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.