Provera znanja


Home
Up

PROVERA ZNANJA

Provera znanja obuhvata polaganje ispita iz 4 predmeta i to:

      1.        zaštita na radu

      2.        osnove zanimanja struke

      3.        tehnologija zanimanja

      4.        praktična nastava

Polaznici dobijaju literaturu (skripte) i ispite polažu pred tročlanom komisijom koje ovlasti Klaster. Da bi polaznik mogao da izađe na polaganje ispita mora da ima potvrdu da je najmanje 2 meseca radio na datim poslovima, koja je potpisana i overena od strane ovlašćenog lica. Za tečajeve obavezne su skripte koje polaznik kupuje prilikom upisa. Dnevnik se popunjava tokom obavljanja  prakse  i  na  kraju overava od strane ovlašćenog lica kod koga je obavljena praksa (umesto overenog dnevnika polaznik može doneti i potvrdu o obavljenoj praksi). Diplome koje se dobijaju nisu u sistemu redovnog školskog obrazovanja već u sistemu permanentnog obrazovanja i po završetku kursa stiče se diploma i sertifikat stručne osposobljenosti za to zanimanje. Polaznik je osposobljen za samostalno obavljanje delatnosti i zanimanja po Zakonu o ličnom radu i na osnovu te diplome može otvoriti samostalnu trgovinsku, ugostiteljsku, uslužnu ili zanatsku radnju. Na zahtev kandidata može se izdati i uverenje o položenim ispitima. Za pojedina zanimanja polaznik je dužan da obavi sanitarni pregled. Sanitarni pregled se obavlja u Gradskom zavodu za zaštitu zdravlja u svom mestu stanovanja i polaznik sam snosi troškove sanitarnog pregleda. Za zanimanja gde je potrebna uniforma  polaznik je dužan da je sam obezbedi, dok im je zaštitna oprema obezbeđena na gradilištu gde obavljaju praksu. Ukoliko se polaznik bavi odredjenom vrstom posla duže vreme (najmanje 3 meseca) ili ima svoju samostalnu zanatsku, trgovačku radnju, a nema diplomu i sertifikat, može izvršiti proveru znanja, odnosno samo polagati ispite za proveru stručne osposobljenosti (gore navedena tri ispita) i na taj način dobiti diplomu i sertifikat o stručnoj osposobljenosti za to zanimanje. Polaznici ne moraju ići na kurseve jer su praksu obavili kroz taj svoj rad. 

Obavezna dokumentacija pri upisu :

 

1.    Kopija lične karte

2.    Kopija diplome završene osnovne ili srednje škole

3.    Kopija izvoda iz matične knjige rodjenih (može i stariji od 6 meseci)

4.    Kopija državljanstva

5.    Za one koji samo polažu: potvrda od firme da na poslovima za koje polaže  radi najmanje 3 meseca ili kopija registracije radnje čiji je polaznik vlasnik

6.    Za one koji idu na praksu: overen dnevnik prakse


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.