Prekvalifikacije


Home
Up
Plan obuke
Provera znanja
Prijavljeni

PREKVALIFIKACIJE ZA RADNIKE DEFICITARNIH STRUKA

Obilascima i razgovorima sa članicama klastera, utvrđeno je da postoji potreba za određenim profilom kvalifikovane stručne radne snage kao što su: zidari, tesari, armirači, monteri, keramičari, fasaderi, moleri, vodoinstalateri, parketari, električari i drugi, kojih nema dovoljno u postojećoj ponudi radne snage.

U tom cilju je utvrđen broj i profil deficitarnih struka i započeti pregovori sa srednjom građevinskom školom NEIMAR iz Niša, radničkim univerzitetom „Pavle Stojković“ iz Niša, otvorenim univerzitetom „ZNANJE“ iz Beograda, Centrom za permanentnu edukaciju i tržištem rada radi prekvalifikacije ili dokvalifikacije postojeće radne snage, odnosno angažovanja nove sa tržišta rada.

Potrebu za edukovanjem nove radne snage uslovilo je i uvođenje informacionih sistema na postojećim stambenim i poslovnim objektima koje, osim podizanja kvaliteta samog objekta, inicira i potrebu održavanja tih informacionih i video sistema u zgradama što dovodi do kreiranja novih radnih mesta potražnje za novom radnom snagom.

Analiza je pokazala da će ovo učiniti mogućim rađanje, unutar klastera, novih preduzeća koja će se baviti pružanjem ovih vrsta servisa i održavanja. Ova novoosnovana preduzeća će opsluživati sve članice klastera i time imati odmah obezbeđeno tržište za plasman svojih usluga. Novoosnovane firme će imati viši nivo startovanja jer odmah istupaju kao deo klastera i pod povoljnijim uslovima racionalnije koriste svoje resurse i resurse klastera kao i prednosti mobilnosti radne snage unutar klastera.


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.