MKS


Home
Up

PODIZANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA KROZ RAZVOJ INTELIGENTNOG MERNO-KONTROLNOG SISTEMA - MKS - ZA UPRAVLЈANJE POTROŠNJOM ELEKTRIČNE ENERGIJE U ZGRADARSTVU U NIŠKOM REGIONU

Uspostavlјanje mehanizama koji će da obezbede trajno smanjenje potrošnje energije u novim zgradama (novim načinima projektovanja i korišćenjem novih sistema za kontrolu potrošnje električne energije) i pravilno rekonstruisanje postojećih zgrada, jeste glavni cilј energetske efikasnosti u zgradarstvu. U skladu sa Zakonom o racionalnoj upotrebi električne energije, neophodno povećati konkuretnost domaćih preduzeća, u pravcu razvoja novih usluga primenom savremenih tehnologija u oblasti energetske efikasnosti koje bi pružale usluge projektovanja i izgradnje objekata sa ugrađenim merno-kontrolnim sistemom koji će regulisati optimalnu potrošnju električne energije. Nažalost, domaći građevinari nisu dovolјno upoznati sa novom legislativom, te je zbog toga neophodno aktivnije raditi na pripremi preduzeća za novo tržišno okruženje kroz treninge, edukacije i prezentacije.

 

Cilј projekta je da razvojem zajedničkog proizvoda NIO i inovativnih MSPP unapredi energetsku efikasnost zgrada, kroz implementaciju merno-kontrolnog sistema za upravlјanje potrošnjom električne energije, kao istraživačko razvojnog rezultata saradnje NIO i MSPP, obogaćujući spektar njihovih proizvoda i usluga i prilagođavajući ih zahtevima savremenog tržišta, povećavajući im time kompetitivnost u niškom regionu i šire.

 

Osim NIO i MSPP, koje su neposredno uklјučene u realizaciju projekta, krajnji korisnici su i druge članice klastera a i stručna javnost i šira zajednica

  • Projektantske kuće će vršiti implementaciju ovog sistema u projektovanje novih i rekonstrukciju postojećih zgrada,
  • Projektanti će ići na obuku za upravlјanje ovim sistemom i kao edukovani članovi klastera biće u mogućnosti da obavlјaju aktivnosti pružanja konstalting usluga iz oblasti korišćenja sistema i time promovisati rezultate projekta

·            Instalateri opreme će ići na obuku za instaliranje i puštanje u rad sistema

·            Investitori će, ugradnjom ovakvog sistema, povećati vrednost zgrada

 

Aktivnosti na projektu

 

1.      Ispitivanje potreba potencijalnih korisnika za novim tehničkim rešenjima u korišćenju merno-kontrolnog sistema za upravlјanje potrošnjom električne energije,

2.      Analiza i izrada tehničkih zahteva i dokumentacije koji prototipovi novih proizvoda treba da ispune,

3.      Tehničko-ekonomska analiza razvoja mogućih prototipova, skup merenja, obrada rezultata

4.      Uporedna analiza energetske efikasnosti zgrade u kojoj bi bio instaliran merno-kontrolni sistem za upravlјanje potrošnjom električne energije

5.      Specifikacija, izbor i nabavka laboratorijske opreme

6.      Specifikacija, izbor i nabavka proizvodne opreme

7.      Izrada i sklapanje laboratorijskih probnih modela

8.      Projektovanje, izrada i prilagođenje softvera, oživlјavanje i puštanje u rad laboratorijskih probnih modela

9.      Funkcionalna testiranja laboratorijskih probnih modela,

10.  Specifikacija, izbor i nabavka komponenti za izradu industrijskih prototipova

11.  Izrada i sklapanje industrijskih prototipova

12.  Projektovanje, izrada i prilagođenje softvera

13.  Oživlјavanje i puštanje u rad industrijskih prototipova

14.  Testiranje industrijskih prototipova u realnim radnim uslovima

15.  Izmena tehničkih zahteva u skladu sa rezultatima funkcionalnih ispitivanja i reprojektovanje prototipova

16.  Analiza uticaja primene navedenih tehnologija i razvijenih prototipova na životnu sredinu

17.  Nabavka licenci

18.  Priprema materijala i održavanje prezentacije, pravlјenje promo filma i flajera

19.  Obuka  6 projektanata i 10 instalatera merno-kontrolnog sistema

20.  Izrada stručnih radova za naučne časopise

21.  Priprema materijala za održavanje završne konferencije sa prezentacijama rezultata projekta i inostranim gostujućim profesorima


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | Ciganski recnik | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.