Milos Simonovic


Home
Up

Prvi sastanak Odbora za odnose sa lokalnom samoupravom sa novoizabranim gradonačelnikom Niša Mr Milošem Siminovićem održan 16.10.2008.

 

Gradonačelnik Mr Miloš Simonović

članovi klastera DUNĐER

sa sastanka kod gradonačelnika 16.10.2008.

Miomir Pešić, zamenik gradonačelnika

 

SASTANAK GRADONAČELNIKA NIŠA MILOŠA SIMONOVIĆA

SA PREDSTAVNICIMA GRAĐEVINSKOG KLASTERA „DUNĐER“ IZ NIŠA

Niš, 16.10.2008.g.

AGENDA SASTANKA :

1. PREZENTOVANJE KLASTERA DUNĐER IZ NIŠA, PRVOG GRAĐEVINSKOG KLASTERA U SRBIJI

(UPOZNAVANJE GRADONAČELNIKA SA DOSADAŠNJIM AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA RADA KLASTERA)

 

2. PREZENTOVANJE PROBLEMA I TEŠKOĆA SA KOJIMA SE SUSREĆU ČLANICE KLASTERA U SVOM RADU

(UPOZNAVANJE GRADONAČELNIKA SA NAJURGENTNIJIM PITANJIMA I PREDLOZI MOGUĆIH REŠENJA)

Na sastanku Upravnog odbora klastera DUNĐER održanom 14.10.2008. donete su sledeće odluke

A.      Na sastanak sa gradonačelnikom Niša, u četvrtak 16.10.2008. u 13 časova,  se upućuje petočlana delegacija građevinskog klastera DUNĐER Niš u sastavu:

ŕ             Biljana Avramović, klaster menadžer

ŕ             Ljubiša Mišić, potpredsednik klastera

ŕ             Vladimir Pavlović, potpredsednik klastera

ŕ             Dušan Stanković, potpredsednik klastera

ŕ             Radmilo Nikolić, potpredsednik klastera

B.      Delegacija će uručiti gradonačelniku Niša usvojene zaključke sa poslednje sednice upravnog odbora održane 14.10.2008. u kojima su definisani problemi sa lokalnom samoupravom sa kojima se članice klastera svakodnevno susreću

ZAKLJUČCI

1.       Potrebno je što hitnije obezbediti ODGOVORNO LICE NA NIVOU GRADA, koga će delegirati  gradonačelnik, sa kojim će članice klastera rešavati tekuće probleme sa lokalnom samoupravom i javnim institucijama.

2.       Neophodno je uspostaviti stalnu komunikaciju sa ovim odabranim licem, kao predstavnikom javnih institucija grada, koji bi pratio rešavanje problema NA RELACIJI INVESTITOR-JAVNE INSTITUCIJE i poštovanje zakonskih procedura i rokova oko realizacije ovih procedura kao što su: izdavanja dozvola, imovinsko-pravnih pitanja, preparcelizacije zemljišta, dodele lokacija, zauzeća javnih površina i sl. i uticao na njihovo skraćivanje i pojeftinjenje.

3.       KLASTER BI DELEGIRAO SVOG PREDSTAVNIKA da učestvuje u radu nekog tela pri skupštini grada i na taj način direktno utiče na donošenje odluka koje su od značaja za sve 54 članice klastera. On bi inicirao na lokalnom nivou menjanje postojećih neadekvatnih propisa i predlagao donošenje novih.

4.       Poželjno je da bude OTVORENA KANCELARIJA koja bi objedinila predstavnike Telekoma, elektrodistribucije, vodovoda i toplane i koja bi jedina bila nadležna za prijem zahteva i rešavanje po tim zahtevima, kako bi investitor mogao da završi sve na jednom mestu.

5.       Uprava za planiranje bi mogla da izda BROŠURU-UPUTSTVO u kojoj bi na jasan i jednostavan način detaljno opisala koja je dokumentacija potrebna investitorima (dozvole, licence, projekti, sertifikati i sl.) i celokupnu proceduru sa javnim preduzećima (izdavanje saglasnosti, potvrda i sl.) uz definisane rokove i sankcije za nepoštovanje tih rokova (nesastajanje nadležnih komisija, ćutanje administracije i sl.), što bi omogućilo pravnu sigurnost investitorima.

6.       Grad Niš bi mogao da izda plan grada na kome bi bile mapirane RASPOLOŽIVE LOKACIJE ZA GRADNJU, koje su imovinsko-pravno rešene. Ovakva mapa bi mogla da se napravi i u digitalnom obliku i da se postavi na sajt grada Niša.

7.       ELEKTRODISTRIBUCIJA bi morala da precizno definiše koje su njene obaveze a koje obaveze ima investitor prilikom zidanja novog objekta, vezano za trafo stanicu, i da se tih obaveza strogo i podjednako pridržava u svim slučajevima.

8.       CENE ZAUZEĆA JAVNIH POVRŠINA bi morale biti smanjene jer nerealno opterećuju troškove gradnje i USLOVI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE bi morali biti poznati unapred, kako ne bi dodatno poskupljivali troškove gradnje.

 


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | Ciganski recnik | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.