Metodologija za EKO-SOLAR-EE


Home
Up

 

IZRADA METODA I PROCEDURA ZA OCENU KVALITETA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA TOKOM CELOG ŽIVOTNOG CIKLUSA ZGRADE ZA POTREBE DUALNOG OBRAZOVANjA ZA 3 KOMPANIJE IZ GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER IZ OBLASTI EKOLOGIJE, ENERGETSKE EFIKASNOSTI I SOLARNE ENERGIJE

Sve je više primera da đaci koji završe srednju školu, čak i studenti koji završe fakultet, ne znaju da rade ono što su završili, a da poslodavci žele da prime one koji imaju praktična znanja. Privredni subjekti se suočavaju sa velikim problemima da dođu do stručnog i kvalifikovanog kadra, jer i đaci, nakon što završe srednju stručnu školu, kao i studenti nakon što završe fakultete, nemaju funkcionalna, upotreblјiva i primenjiva znanja s kojima bi se odmah mogli uklјučiti u radni proces. Tehnika i tehnologija u današnjem društvu brzo napreduju, škole i fakulteti jednostavno ne mogu ispratiti te promene, tako da je imperativ da se taj deo stručnog, praktičnog obrazovanja mora izmestiti u kompanije, jer je to u interesu i privrede i nauke i đaka i studenata, jer dualno obrazovanje donosi posao odmah.

 Pored važnog faktora sinergije između teorijskih znanja i praktičnog učenja kroz rad, u realnom radnom okruženju, mladi srednjoškolci i studenti će moći da razviju svoju ideju kroz projektno obrazovanje. Negujući timski duh, sa razvijenim kritičkim i kreativnim mišlјenjem učiniće nišku privredu, jakom i konkurentnom na domaćem tržištu. Unapređivanje preduzetničkog obrazovanja u sistemu visokoškolskih i srednjoškolskih institucija u okviru nacionalnog modela studentske i školske prakse, učiniće nastavu zanimlјivijom, životnijom  i pomoći učenicima i studentima da se bolјe snađu u budućem  radnom okruženju.

 Krajnji korisnici projekta su tri kompanije, članice građevinskog klastera Dunđer, i njihovi zaposleni, zatim, predstavnici naučno-istraživačke institucije kao i cela lokalna zajednica.

Zaposleni će dobiti razrađene planove praktične obuke, na osnovu kojih će kasnije u preduzeću, u kome će biti na obuci, ostati i dalјe da rade, jer kompanije radije ulažu u svog zaposlenog koga, kroz obuku na radnom mestu, profilišu prema svom poslovnom procesu, nego u prekvalifikaciju nekoga sa tržišta rada. Privrednici dobijaju na kvalitetu postojeće radne snage a samim tim podižu svoju kompetitivnost i ne moraju da traže izvan svoje firme potrebne profile. Predstavnici naučno-istraživačke institucije pospešuju saradnju nauke i privrede, a lokalna zajednica dobija privrednike, koji su u potpunosti u skladu sa potrebama tržišta.

 OPIS PROJEKTA

Tema projekta je projektovanje metodologije i plana praktične obuke za tri kompanije, članice klastera Dunđer, u sistemu dualnog obrazovanja iz oblasti energetske efikasnosti, ekologije, i solarne energije. Pravlјenjem ankete među članicama klastera Dunđer ustanovlјeno je da 50 odsto poslodavaca ima problem da nađe radnika sa potrebnim veštinama kako među svojim zaposlenim tako i među nezaposlenim na birou rada. Osim toga poslodavci su istakli da bi radije ulagali u praktično obrazovanje postojećih zaposlenih, čime bi im povećali privrženost firmi, nego da od početka edukuju nekog nezaposlenog, bez ikakvog iskustva. Potreba za dodatnim obukama zaposlenih, koje nisu deo formalnog sistema obrazovanja, već su praktične obuke uočena je u oblasti energetske efikasnosti, ekologije, i solarne energije. Ove tri oblasti su prepoznate kao prosperitetne u građevinskom sektoru, gde se može izvršiti povezivanje privrede sa naučno-obrazovnim i razvojnim institucijama, uspostavlјanjem dualnog obrazovanja radi unapređivanja proizvodnih procesa i procedura kroz implementaciju naučnih dostignuća i unapređenje kompetencija zaposlenih.

U tu svrhu je potrebno napraviti pojedinačni plan i program praktičnih obuka prilagođen svakoj konkretnoj firmi i njenim kapacitetima i potrebama u oblasti energetske efikasnosti, ekologije, i solarne energije. Za izvršenje ovih planova biće angažovani najbolјi stručnjaci iz ovih oblasti. Za kraj projekta je planiran vorkšop kroz koji će se predstaviti rezultati i disemnicaija projekta.

 Opšti cilj projekta je povezivanje privrede sa naučno-obrazovnim i razvojnim institucijama, uspostavlјanjem dualnog obrazovanja radi unapređivanja proizvodnih procesa i procedura kroz implementaciju naučnih dostignuća i unapređenje kompetencija zaposlenih.

 Specifični ciljevi projekta su: 

·        Primena dualnog modela obrazovanja kroz prilagođavanje obrazovnih profila u građevinskom sektoru potrebama privrednika niškog regiona u oblasti energetske efikasnosti, ekologije, i solarne energije

·        Projektovanje planova praktične obuke za osposoblјavanje zaposlenih iz tri kompanije u oblasti energetske efikasnosti, ekologije, i solarne energije kod postojećih poslodavaca

·        Podizanje kompetitivnosti privrednika niškog regiona u građevinskom sektoru kroz ojačanje lјudskih resursa odgovarajućim deficitarnim kadrovima

 Očekivani rezultati projekta su: 

·        Izvršen uvid, na bazi istraživanja, o potrebama za praktičnim obukama unutar kompanija klastra Dunđer

·        Napravlјen nastavni plan izvođenja praktične obuke u oblasti energetske efikasnosti, ekologije i solarne energije za zaposlene u kompaniji ABR, članici  klastera Dunđer

·        Napravlјen nastavni plan izvođenja praktične obuke u oblasti energetske efikasnosti, ekologije i solarne energije za zaposlene u kompaniji Kapaprojekt, članici  klastera Dunđer

·        Napravlјen nastavni plan izvođenja praktične obuke u oblasti energetske efikasnosti, ekologije i solarne energije za zaposlene u kompaniji Deltaelektronik, članici  klastera Dunđer

·        Održan završni vorkšop sa predstavlјanjem rezultata projekta

 


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | Ciganski recnik | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.