ERIC


Home
Up
Lokacija
tehnicki uslovi
Nastavna sredstva
Plan nastave
Biblioteka

Edukaciono-informaticki centar klastera DUNDJER

PROJEKTOVANJE EDUKACIONO - RAZVOJNO - INFORMATIČKOG CENTRA  (ERIC) KLASTERA „DUNĐER“

Razvoj mreže radi lakše komunikacije.

Obezbeđivanje jedinstvenog informacionog sistema za sve članove, za njihove potrebe i potrebe kupaca njihovih proizvoda i korisnika njihovih usluga i drugih zainteresovanih, preko banke podataka-berze poslovnih informacija o ponudi i tražnji roba, usluga, opreme, poslovnog prostora, repro materijala, radne snage, kapitala i dr.

Kroz stvaranje edukaciono informatičkog centra članice klastera će imati stalni uvid u pregled raspoloživih resursa u oblasti: građevinskog materijala, mehanizacije, radne snage i inženjerske podrške.

Povezivanjem svih članica preko interneta dobija se mogućnost saradnje sa drugim preduzećima i preduzetnicima na istom projektu.

Tehnološki razvoj klastera kroz razvoj ljudskih resursa i edukacije.

Što se tiče mogućnosti daljeg stručnog usavršavanja inženjera i tehničara u oblasti inženjerske informatike, edukaciono informatički centar će biti u stanju da pruži

članovima Klastera poslovno – administrativne, stručne i druge pomoći preko ON LINE stručne službe Klastera ili specijalizovanih agencija.

Edukaciono informatički centar će omogućiti praćenje tehničkih i tehnoloških dostignuća u zemlji i inostranstvu od interese za sve članova Klastera pružajući im

mogućnost daljeg stručnog usavršavanja svim inženjerima i tehničarima u oblasti inženjerske informatike kroz organizovanje specijalističkih obuka i kurseva u skladu sa potrebama članica Klastera.

Raspoloživi resursi edukaciono informatičkog centra

Edukaciono informatički centar će raspolagati učionicom sa 14 najsavremenijih računara, povezanih bežičnom internet konekcijom sa VPN (Virtual Private Network) mrežom koja će omogućiti komunikaciju sa svim članicama klastera iz jednog centra. Posebna kancelarija će biti opremljena serverom koji će snabdevati celu mrežu svim potrebnim informacijama.

U drugoj fazi izgradnje mreže predviđeno je uvođenje istih servera sa bežičnim internet pristupom kod svih članica klastera.

Softver i hardver za ERIC

Licencirani softver

 • windows XP HOME

 • MS office

 • MS Exchange (http, ftp, pop3)

 • My SQL

 • Adobe

 • AutoCAD

 • Nemetschek

 • BAB

 • SAP 2000

 • STRESS

 • NormAG

 

Hardver za ERIC

 

-          Server

-          Lap top (10)

-          mrežni laser kolor printer A3

-          svič

-          kablovi

-          utičnice

-          produžni

-          kablovnice

-          ruter

-          digitalna kamera

-          digitalni foto aparat

-          video bim

-          ploter

 Članarine godišnje i mesečne:

       - godišnja pretplata za vireles internet

      - godišnja pretplata za fiksnu IP adresu

      - članarina za učlanjenje u Building SMART

    -    članarine za druga slična udruženja

Knjige i literatura:

-          Referentni udžbenik iz AutoCAD-a

-          Referentni udžbenik iz Alplana (Nemeček)

-          Normativi i standardi u građevinarstvu (3 toma) izdanje Građevinska knjiga AD Beograd

-          Kalkulacije u građevinarstvu izdanje Građevinska knjiga AD Beograd

-          Sistem standarda za građevinski menadžment izdanje Građevinska knjiga AD Beograd

-          Rusko-srpski građevinski rečnik

-          Pretplata na Fakta univerzitatis, izdanje Univerzitet Niš

-          Pretplata na Zbornik radova GAF-a, izdanje GAF Niš

-          Udžbenik Uvod u inženjersku informatiku, izdanje GAF Niš


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | Ciganski recnik | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.