Drugi sastanak


Home
Up

DRUGI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

ZAPISNIK SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA KLASTERA ODRŽANOG 10.10.2008.

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u petak, 10.10.2008. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 Sastanku su prisustvovali:

 1.      Ljubiša Mišić, dipl.Ing.građ. vlasnik kompanije VARING Niš

2.      Bratislav Rudić, dipl.ing.građ. ABR Niš

3.      Prof. Dr. Dragoslav Stojić, DSI Niš

4.      Tihomir Balović, dipl.ing.građ. Streko Niš

5.      Dušan Stanković Šampion-gradnja Niš

6.      Nebojša Ilić, dipl.ing.građ. LBS Niš

7.      Biljana Avramović, klaster menadžer CPE Niš

Sastanak je počeo u 14h sa usvojenim sledećim

 DNEVNIM REDOM

1.      Izbor članova za KONSTITUISANJE SAVETA „DUNĐERA“

 O ovoj tački dnevnog reda prisutni su se saglasili da bude odložena za sledeći sastanak

 2.      Planiranje odlaska U VRNJAČKU BANJU U NOVEMBRU

 O ovoj tački dnevnog reda prisutni su se saglasili da bude odložena za sledeći sastanak

 3.      Ustanovljavanje potreba za deficitarnom radnom snagom sledećih profila:

ŕ        armirači, tesari, zidari, vodoinstalateri, keramičari, fasaderi, parketari, moleri, monteri, električari

ŕ        prekvalifikacije ili dokvalifikacije postojeće radne snage

ŕ        angažovanje nove radne snage sa tržišta rada

 Članice će dostaviti svoje potrebe za radnicima određenih struka a obuke će vršiti CENTER FOR PERMANENT EDUCATION u Nišu.

4.      Evidentiranje zainteresovanih za uvođenje ISO STANDARDA 9000

 ISO standard 9000 kod većine članica nije uveden i potrebne su donacije za njegovo uvođenje.

5.      Evidentiranje članica koje nemaju napravljenu procenu rizika radnih mesta (risk assesment)

 Kako se radi o zakonskoj obavezi koja podleže sankciji, dogovoreno je da se za sledeći sastanak naprave spiskovi i da se otpočne sa donošenjem neophodnih odluka.

6.      Definisanje ponude KURSEVA za koju su zainteresovani članovi klastera:

ŕ    Opšta informatika, AutoCAD 2D, Nemetschek Allplan, NormAG, STRESS, SAP, BAB, REVIT, Hested Method, TOWER.

 O ovoj tački dnevnog reda prisutni su se saglasili da bude odložena za sledeći sastanak.

 7.      Potrebe za izradom WEB SAJTA članicama (novog ili ažuriranje postojećeg)

 U okviru ove tačke dnevnog reda konstatovano je postojanje velikog broja neažuriranih sajtova kod firmi: Millennium-gradnja, Vagres-inženjering, Šampion-gradnja, Logos i drugih. Klaster će se pobrinuti da pomogne oko ažuriranja sajtova.

 8.      Potrebe za INŽENJERIMA unutar klastera

 Unutar klastera firma „Agtim“ je istakla potrebu za 2-3 apsolventa građevinskog fakulteta ili dipl.građ.inženjera, koje može odmah da zaposli.

Projektni biro „ABR“ ima potrebe za 1 inženjerom energetičarem sa licencom, 1 inženjerom građevine specijalistom za vodovod i kanalizaciju, inženjer garđevine, specijalista za predmer i predračun.

Klaster će istaći potrebe za ovim profilima u okviru internog konkursa koji će biti prosleđen svim članicama i istaknut u holu građevinskog fakulteta u Nišu.

 9.      Diskusija

 U diskusiji je usvojeno sledeće:

 ŕ        da je potrebno što hitnije ugovoriti SASTANAK SA ODGOVORNIM LICEM NA NIVOU GRADA a članice klastera će sa svoje strane definisati probleme sa lokalnom samoupravom

ŕ        Odlučeno je da je neophodno uspostaviti stalnu komunikaciju sa odabranim predstavnikom javnih institucija grada Niša, koga bi delegirao gradonačelnik Niša i koji bi pratio rešavanje problema na relaciji investitor-javne institucije i poštovanje zakonskih procedura i rokova oko izdavanja dozvola, preparcelizacije zemljišta, dodele lokacija, zauzeća javnih površina i sl. i uticao na skraćivanje i pojeftinjenje birokratskih procedura.

ŕ        Odluka o formiranju SAVETA KLASTERA u koji bi ušli: predstavnici klastera, predstavnik Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, i predstavnik nekog od resornih ministarstava radi pokušaja prevazilaženja problema na relaciji investitor-javne institucije.

 Sve odluke su donete jednoglasno. Sastanak je završen u 16 časova.

GRAĐEVINSKI KLASTER „DUNĐER“


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | Ciganski recnik | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.