Brendiranje


Home
Up

 1.       Obuka: Brendiranje

17.09.2008. Regent Club

Glavni koncepti obuke:

Ř       Ponašanje potrošača na tržištu i proces donošenja odluka o kupovini

Ř       Proces razvoja marke

Ř       Integrisani program marketing komunikacije za razvoj marke

Ř       Uloga Agencija za oglašavanje u procesu kreiranja marke

Ř        Koncept kreiranja marke

Ř       Vrednovanje marke, Upravljanje markom

Program obuke je interaktivno koncipiran, uz aktivno učešće predavača i polaznika obuke. Treningom će biti obuhvaćeni primeri iz svakodnevnog poslovanja i rešavani konkretni zadaci.

Predavač: Prof.dr. Ljiljana Stanković je profesor za oblast marketinga na Ekonomskom fakultetu u Nišu, istraživač instituta za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Nišu. Kao konsultant I predavač učestvovala u realizaciji brojnih treninga I seminara iz oblasti marketinga I menadžmenta. Angažovana je na izvodjenju nastave na master studijama na Ekonomskom Fakultetu u Beogradu za predmet Strategijski Marketing. U svojoj karijeri je objavila više od 200 radova iz oblasti marketinga I menadžmenta. Takođe, gospodja Stanković je ovlašćeni predavač Regionalnog Centra za razvoj malih I srednjih preduzeća I preduzetništva u Nišu.

2. Koji je cilj obuke?

Cilj obuke je poboljšanje trenutnog nivoa specifičnih znanja u malim i srednjim preduzećima (MSP), kao i podizanje kvaliteta i kvantiteta usluga koje se pružaju sektoru MSP. Osim toga, obuka će omogućiti pružaocima usluga unapredjenje nivoa aktivnosti i proširenje trenutnih usluga.

Obuka je osmišljena i kreirana prema iskazanim potrebama sektora MSP u Nišavskom okrugu.

3. Mesto i vreme održavanja

Mesto održavanja: The Regent Club

Adresa: Obrenovićeva 10, 18000 Niš

Vreme: 17. Septembar, 2008.

Agenda Treninga*

Vreme

Tema

09:00 – 11:00

1.                   Ponašanje potrošača na tržištu i proces donošenja odluka o kupovini

2.                   Proces razvoja marke

3.                   Integrisani program marketing komunikacije za razvoj marke

4.                   Uloga Agencije za oglašavanje u procesu kreiranja marke

11:00 – 11:30

Pauza za kafu

11:30 – 13:30

1.                   Koncept kreiranja marke

2.                   Vrednovanje marke

3.                   Upravljanje markom

13:30 – 14:30

Pauza za ručak

14:30 – 17:00

1.                   Studija slučaja,

2.                   Pauza za kafu,

3.                   Diskusija,

4.                   Evaluacija treninga

 Obuka o Strateškom marketingu

15.09.2008. Regent Club

 Glavni koncepti obuke:

 Ř       Formulacija Marketing Strategije

Ř       Programiranje Instrumenata Marketinga

Ř       Izbor Marketing strategije

Ř       Koorporativni imidž

Ř       Marketing plan

 Program obuke je interaktivno koncipiran, uz aktivno učešće predavača i polaznika obuke. Treningom će biti obuhvaćeni primeri iz svakodnevnog poslovanja i rešavani konkretni zadaci.

 Predavač: Prof.dr. Ljiljana Stanković je profesor za oblast marketinga na Ekonomskom fakultetu u Nišu, istraživač instituta za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Nišu. Kao konsultant I predavač učestvovala u realizaciji brojnih treninga I seminara iz oblasti marketinga I menadžmenta. Angažovana je na izvodjenju nastave na master studijama na Ekonomskom Fakultetu u Beogradu za predmet Strategijski Marketing. U svojoj karijeri je objavila više od 200 radova iz oblasti marketinga I menadžmenta. Takođe, gospodja Stanković je ovlašćeni predavač Regionalnog Centra za razvoj malih I srednjih preduzeća I preduzetništva u Nišu.

 2. Koji je cilj obuke?

 Cilj obuke je poboljšanje trenutnog nivoa specifičnih znanja u malim i srednjim preduzećima (MSP), kao i podizanje kvaliteta i kvantiteta usluga koje se pružaju sektoru MSP. Osim toga, obuka će omogućiti pružaocima usluga unapredjenje nivoa aktivnosti i proširenje trenutnih usluga. Obuka je osmišljena i kreirana prema iskazanim potrebama sektora MSP u Nišavskom okrugu.

 3. Mesto i vreme održavanja

 Mesto održavanja: The Regent Club

Adresa: Obrenovićeva 10, 18000 Niš

Vreme: 15. Septembar, 2008.

 Agenda Treninga*

9:30-11:30   Formulisanje marketing strategije

                    Programiranje instrumenta marketinga

11:30-12:00 Pauza za kafu

12:00-14:00 Izbor marketing strategije

                    Korporativni imidž

                    Marketing Plan

14:00-15:00 Pauza za ručak

15:00-17:00 Studija slučaja

                     Pauza za kafu

                     Diskusija

                     Evaluacija treninga


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | Ciganski recnik | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.