BEST


Home
Up

DUNĐER pokrovitelj akademskog kursa

Biljana Avramović, klaster menadžer na otvaranju međunarodnog kursa

Inostrani učesnici kursa iz 16 zemalja Evrope

Domaći učesnici kursa

reklamni pano u centru grada

Građevinski klaster DUNĐER učestvovao kao pokrovitelj na međunarodnom letnjem akademskom kursu o urbanoj reciklaži u periodu od 21.07. - 31.07. 2009. na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu.
 

U okviru kursa, pored predavanja, biće organizovane stručne ekskurzije i posete lokacijama koje su direktno ili indirektno povezane sa radom u oblasti urbane regeneracije i reciklaže. Cilj tih poseta jeste da studenti budu upoznati sa mogućnostima koje ovi urbanističko-arhitektonski postupci pružaju. Predavanja će biti držana na engleskom ili na srpskom jeziku uz simultano prevođenje. Akademski kurs će se sastojati od minimum 15 sati stručnih predavanja i 15 sati praktičnog rada u periodu od 10 dana, realizovanih od strane profesora Univerziteta u Nišu i drugih stručnih lica. Učesnici kursa će biti podeljeni u 10 mešovitih timova koji će za vreme praktičnog dela akademskog dela kursa raditi makete i plakate na zadatu temu kursa. Po završetku kursa učesnici će pripremiti izložbu svojih radova radi dobijanja sertifikata, kao dokaza uspešno pohađanog kursa. detaljnije


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | Ciganski recnik | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.