Peti sastanak


Home
Up

PETI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

ZAPISNIK SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA KLASTERA ODRŽANOG 01.04.2009.

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u petak, 01.04.2009. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 Sastanku su prisustvovali:

 1.       Dragan Prvulović, dipl.ing.el. direktor kompanije EI-EUROSTAND Niš

2.      Tihomir Balović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije STRECO Niš

3.      Predrag Cvetković, dipl. ing. geodez. vlasnik kompanije GEO-INŽENJERING Niš

4.      Prof. Dr. Đorđe Đorđević, klaster koordinator GAF NIŠ

5.      Todor Mistakidis, vlasnik kompanije DELTA COMMERCE Niš

6.   Vladana Pavlović, direktor kompanije MILLENNIUM-GRADNJA Niš

7.   Biljana Avramović, menadžer klastera DUNĐER, vlasnik kompanije CPE Niš

Sastanak je počeo u 17h sa usvojenim sledećim

DNEVNIM REDOM

1.      Izbor firmi za konsultativni trening o uvođenju ISO STANDARDA 9001 u poslovanje

Izabrane su sledeće kompanije:

MILLENNIUM-GRADNJA Niš

GEO-INŽENJERING Niš

STRECO Niš

DELTA COMMERCE Niš

VAGRES-INŽENJERING Niš

ABR Niš

VARING Niš

ŠAMPION Niš

KAPAPROJEKT Niš

GRAMONT-INŽENJERING Niš

INTER-PROJEKT Niš

DELTA ELEKTRONIK Niš

CVETKOVIĆ GRADNJA Niš

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER je odlučio da pristupi uvođenju QMS-a (ISO 9001) kod članica klastera DUNĐER.  Radi racionalizacije troškova uvođenja ISO standarda odlučeno je da se formiraju manje grupe organizacija sa sličnim procesima rada i poslovima i da se grupno pristupi procesu uvođenja ISO Standarda. Zadatak uvođenja ISO standarda poveren je jednom od osnivača klastera DUNĐER, konsultantskoj organizaciji EI-EUROSTAND iz Niša, koja poseduje sve poptrebne reference i sertifikate. U neposrednim kontaktima identifikovano je preko 30 organizacija zainteresovanih za uvođenje QMS-a u svoje poslovanje. Sledeći kriterijum prioriteta, a imajući u vidu postojeći nivo poslovanja, realno je da se u prvoj fazi pristupi radu sa 10 organizacija sa kojima bi se radilo u 3 grupe. Rad bi se odvijao paralelno po posebnim planovima uvođenja. Ukupno trajanje uvođenja QMS-a za svih 10 organizacija je 6 meseci od početka rada. Ugovoreno je da će kursevi biti organizovani u 3 grupe i da će početi sa nastavom 06. aprila 2009. 


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.