OPEN HOUSE DUNDJER

1. SOCIJALNO-FUNKCIONALNI KVALITET

Naziv objekta:

Oznaka Naziv podindikatora Opis podintikatora Vrednost podintikatora Tezina podintikatora
Indikator: 2.1 Pristup bez barijera
2.1.1 Pristup bez prepreka $ocena211 1
Indikator: 2.2. Licna bezbednost i sigurnost korisnika (ODP)
2.2.1 Zadovoljenje minimalnih zdravstvenih i sigurnosnih zahteva u radnom prostoru ocena221 1
2.2.2 Umanjenje stete u slucaju incidenta ocena222 1
2.2.3 Mere za zastitu korisnika zgrade od kriminala ocena223 1
Indikator: 2.3. Toplotni komfor
2.3.1a Radna temperatura (zima) ocena231a 1
2.3.1b Radna temperatura (leto) ocena231b 1
2.3.2 Asimetrija u temperaturnom zracenju i temperatura poda ocena232 1
2.3.3 Promaja, brzina strujanja vazduha ocena233 1
2.3.4 Vlaznost vazduha u zatvorenom ocena234 1
Indikator: 2.4. Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru
2.4.1a Kontaminacija unutrasnjeg vazduha sa Formaldehyde-om ocena241a 1
2.4.1b Kontaminacija unutrasnjeg vazduha sa Naphthalene-nom ocena241b 1
2.4.1c Kontaminacija unutrasnjeg vazduha sa Toluene-om ocena241c 1
2.4.1d Kontaminacija unutrasnjeg vazduha sa Styrene -nom ocena241d 1
2.4.1e Kontaminacija unutrasnjeg vazduha sa Xylenes-om ocena241e 1
2.4.2 Mikrobioloska situacija (trenutno neaktivirana) ocena242 1
2.4.3 Stepeni ventilacije prema koriscenju ocena243 1
2.4.4 Koncentracija CO2 iznad spoljasnjeg nivoa ocena244 1
Indikator: 2.5. Kvalitet vode
2.5.1 Prisustvo mikro-organizama i parazita u vodi ocena251 1
2.5.2 Hemijski, indikativni i radioaktivni parametri vode ocena252 1
2.5.3 Ucestalost monitoringa vode ocena253 1
2.5.4 Obezbedjivanje stalnog snabdevanja vodom tokom dana/godine ocena254 1
2.5.5 Izbor ozonacije umesto hlorisanja za dezinfekciju vode ocena255 1
Indikator: 2.6. Akusticki komfor
2.6.1 Nivoi buke u praznim kancelarijama ocena261 1
2.6.2a Pojedinacne kancelarije i kancelarije za vise osoba sa povrsinom< 40 m² ocena262a 1
2.6.2b Kancelarije za vise osoba sa povrsinom > 40 m² ocena262b 1
2.6.2c Sale za konferencije ocena262c 1
2.6.2d Kafeterije sa povrsinama vecim od 50 m² ocena262d 1
Indikator: 2.7. Vizuelni komfor
2.7.1 Raspolozivost dnevnog svetla u zgradi ocena271 1
2.7.2 Raspolozivost dnevnog svetla u koriscenom radnom prostoru ocena272 1
2.7.3 Pogled ka spolja ocena273 1
2.7.4 Prevencija odsjaja pri dnevnom svetlu ocena274 1
2.7.5 Prevencija odsjaja pri vestackom svetlu ocena275 1
2.7.6 Raspodela svetla u uslovima vestackog osvetljenja ocena276 1
2.7.7 Rendering boja ocena277 1
Indikator: 2.8. Udobnost za rad
2.8.1 Ventilacija ocena281 1
2.8.2 Senka ocena282 1
2.8.3 Prevencija odsjaja ocena283 1
2.8.4 Temperatura u grejnoj sezoni ocena284 1
2.8.5 Temperature izvan grejne sezone ocena285 1
2.8.6 Regulacija dnevnog i vestackog svetla ocena286 1
2.8.7 Jednostavnost funkcionisanja ocena287 1
Indikator: 2.9. Kvalitet usluga
2.9.1 Raspolozivost usluga u zgradi ocena291 1
2.9.2 Integracija usluga u zgradi povezana sa spoljnim povrsinama ocena292 1
Indikator: 2.10. Elektromagnetno zagadjenje
2.10.a Elektromagnetno zagadjenje (sa merenjima) ocena210a 1
2.10.b Elektromagnetno zagadjenje (bez merenja) ocena210b 1
Indikator: 2.11. Javni pristup
2.11.1 Opsti javni pristup zgradi ocena2111 1
2.11.2 Spoljni objekti otvoreni za javnost ocena2112 1
2.11.3 Unutrasnji objekti, kao sto su biblioteke ili kafeterije, otvoreni za javnost ocena2113 1
2.11.4 Mogucnost trece strane za iznajmljivanje prostora u zgradi ocena2114 1
2.11.5 Koriscenje delova zgrade kao javne povrsine ocena2115 1
Indikator: 2.12. Buka iz zgrade i lokacija
2.12.1 Buka iz zgrade i mesta ocena2121 1
Indikator: 2.13. Kvalitet dizajna i urbanog razvoja
2.13.1a Integracija tehnicke strukture ocena2131a 1
2.13.1b Kvalitet projekta krova ocena2131b 1
2.13.2a Konkurencija u kvalitetnom projektovanju ocena2132a 1
2.13.2b Proces konkursa ocena2132b 1
2.13.2c Realizacija nagradjenog projekta ocena2132c 1
2.13.2d Dodeljivanje projekta ocena2132d 1
2.13.3 Arhitektonska nagrada ocena2133 1
Indikator: 2.14. Efikasnost koriscenja prostora (seff)
2.14.1 Faktor efikasnosti koriscenja prostora ocena2141 1
Indikator: 2.15. Izvodljivost konverzije (prenamene)
2.15.1 Modularnost zgrade ocena2151 1
2.15.2a Struktura prostora ocena2152a 1
2.15.2b Struktura prostora ocena2152b 1
2.15.3 Snabdevanje energijom i medijima ocena2153 1
2.15.4 Snabdevanje i raspolozivost grejanja i vode ocena2154 1
Indikator: 2.16. Biciklisticki komfor
2.16.1 Broj biciklistickih parking-mesta za korisnike zgrade ocena2161 1
2.16.2 Razdaljina biciklistickog parkinga od ulaza u zgradu ocena2162 1
2.16.3 Postojanje pogodnosti za biciklisticki komfor i sigurnost ocena2163 1
Indikator: 2.17. Odgovorni izbor materijala
2.17.1 Odgovorno poreklo materijala (Drvo) ocena2171 1
Indikator: 2.18. Lokalni materijali
2.18.1 Politike ocena2181 1
2.18.2 Analiza, planiranje, obim lokalnih izvora ocena2182 1
2.18.3 Implementacija i dokumentacija ocena2183 1
2.18.4 izjave ocena2184 1