OPEN HOUSE DUNDJER

1. KVALITET PROCESA

Naziv objekta:

Oznaka Naziv podindikatora Opis podintikatora Vrednost podintikatora Tezina podintikatora
Indikator: 5.1 Kvalitet procesa
5.1.1 Kvalitet pripreme projektovanja $ocena511 1
5.1.2 Saglasnost u vezi ciljeva ocena512 1
5.1.3 Konkurs za arhitekte ocena513 1
5.1.4 Uticaj na potrosnju energije/strategije u zastiti zivotne sredine ocena514 1
Indikator: 5.2. Integrisano projektovanje
5.2.1 Integrisani projektni tim ocena521 1
5.2.2 Kvalifikovanost integrisanog projektnog tima ocena522 1
5.2.3 Odgovorni projektant / pripreme konsultacija ocena523 1
5.2.4a Proces integralnog planiranja: Sastanci ocena524a 1
5.2.4b Integracija sertifikacionih kriterijuma ocena524b 1
5.2.5a Ucesce buducih korisnika zgrade ocena525a 1
5.2.5b Konsultacije oko uticaja lokalne zajednice ocena525b 1
Indikator: 5.3. Optimizacija i kompleksni pristup projektovanju
5.3.1 Projekat bezbednosti i zastite zdravlja ocena531 1
5.3.2 Energetski koncept ocena532 1
5.3.3 Koncept vodosnabdevanja ocena533 1
5.3.4 Optimizacija dnevnog i vestackog osvetljenja ocena534 1
5.3.5 Koncept otpada ocena535 1
5.3.6 Koncept merenja ocena536 1
5.3.7 Koncept prenamene, demontiranja i reciklaze ocena537 1
5.3.8 Koncept lakog ciscenja i odrzavanja ocena538 1
5.3.9 Srednji koeficijent termalnog provodjenja komponenti gradjevine ocena539 1
5.3.10 Realizacija razlicitih varijanti ocena5310 1
Indikator: 5.4. Dokaz o odrzivosti tokom izrade tendera i dodele posla
5.4.1 Integracija aspekata odrzivosti tokom prikupljanja ponuda ocena541 1
5.4.2 Integracija aspekata odrzivosti tokom dodeljivanja posla ocena542 1
Indikator: 5.5. Uticaj lokacije gradnje na proces gradnje
5.5.1 Mali otpad na gradilistu ocena551 1
5.5.2 Buka na gradilistu ocena552 1
5.5.3 Mala prasina na gradilistu ocena553 1
5.5.4 Zastita okoline na gradilistu> 40 m² ocena554 1
Indikator: 5.6. Kvalitet izvodjaca-podiozvodjaca i reference (FIDIC)
5.6.2 Kvalitet izvodjaca radova / Pre-kvalifikacija ocena562 1
Indikator: 5.7. Garancija kvaliteta izvedenih radova
5.7.1 Dokumentacija za materijale i podaci o sigurnosti ocena571 1
5.7.2 Merenja za kontrolu kvaliteta ocena572 1
Indikator: 5.8. Tehnicki prijem, upotrebna dozvola, pustanje u rad
5.8.1 Organizacija i dokumentacija tehnickog prijema ocena581 1
Indikator: 5.9. Monitoring, koriscenje i funkcionisanje objekta
5.9.1 Efikasno pracenje/premeravanje ocena591 1
5.9.2a Dokumentacija o projektu ocena592a 1
5.9.2b Instrukcije za servisiranje, inspekciju, funkcionisanje i cuvanje ocena592b 1
5.9.2c Adaptacija planova i izracunavanja za zavrsenu zgradu ocena592c 1
5.9.2d Prirucnik za korisnika ocena592d 1