OPEN HOUSE DUNDJER

1. EKOLOSKI KVALITET

Naziv objekta:

Oznaka Naziv podindikatora Opis podintikatora Vrednost podintikatora Tezina podintikatora
Indikator: 1.1. Potencijal globalnog zagrevanja (GWP)
1.1.1 Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) $ocena111 1
Indikator: 1.2. Potencijal unistavanja ozonskog omotaca (ODP)
1.2.1 Potencijal unistavanja ozonskog omotaca (ODP) ocena121 1
Indikator: 1.3. Potencijal acidifikacije (Beta-AP)
1.3.1 Potencijal acidifikacije (Beta-AP) ocena131 1
Indikator: 1.4. Potencijal eutrofikacije (EP)
1.4.1 Potencijal eutrofikacije (EP) ocena141 1
Indikator: 1.5. Potencijal kreiranja fotohemijski Ozona (POCP)
1.5.1 Potencijal kreiranja fotohemijski Ozona (POCP) ocena151 1
Indikator: 1.6. Rizici od materijala
1.6.1 Rizici od materijala ocena161 1
Indikator: 1.7. Biodiverzitet i praznjenje stanista
1.7.1 Biodiverzitet i praznjenje stanista ocena171 1
Indikator: 1.8. Svetlosna zagadjenja
1.8.1 Gustina svetlosne snage ocena181 1
1.8.2 Osvetljenost po ivicama zgrade ocena182 1
1.8.3 Ugao emisije svetla ocena183 1
Indikator: 1.9. Zahtevi neobnovljive primarne energije (PEnr)
1.9.1 Zahtevi neobnovljive primarne energije (PEnr) ocena191 1
Indikator: 1.10. Ukupni zahtevi primarne energije i procenat obnovljive primarne energije
1.10.1 Ukupni zahtevi primarne energije i procenat obnovljive primarne energije ocena1101 1
Indikator: 1.11. Vode i otpadne vode
1.11.1 Vode i otpadne vode ocena1111 1
1.11.2 Vode i otpadne vode ocena1112 1
1.11.3 Ukupni zahtevi primarne energije i procenat obnovljive primarne energije ocena1113 1
Indikator: 1.12. Upotreba zemljista
1.12.1 Upotreba zemljista ocena1121 1
Indikator: 1.13. Otpad
1.13.1 Skladistenje otpada za reciklazu ocena1131 1
1.13.2 Djubrenje (Kompostiranje) ocena1132 1
Indikator: 1.14. Energetska efikasnost opreme zgrada (liftovi, eskalatori i pokretne stepenice)
1.14.1 Planiranje stepenica i rampi ocena1141 1
1.14.2 Dizajn i efikasnist liftova ocena1142 1
1.14.3 Dizajn i efikasnost pokretnih stepenica ocena1143 1
1.14.4 Dizajn i efikasnost pokretnih staza ocena1144 1