Matlab za žene


Home
Up

Građevinski klaster Dunđer dobio jednogodišnji projekat finansiran od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije:

UVOĐENjE PROGRAMIRANjA U SVAKODNEVNI ŽIVOT ŽENA TEHNIČKE STRUKE, U CILjU PODIZANjA NjIHOVE KOMPETITIVNOSTI U NIŠKOM REGIONU

Projekat ima za cilj da obuči 4 grupe od po 5 polaznica, znači 20 kandidatkinja, kojima će  u prvom krugu obuka pružiti bazična znanja iz objektno orjentisanog programiranja, kao i specifična znanja iz laboratorijskog proračuna, što bi ih učinilo kompetitivnijim ne samo na tržištu rada, već i na tržištu istraživača, kako domaćem tako i stranom.

Uticaj koji će ispunjenje programa imati na cilјnu grupu – žene tehničke struke u niškom regionu – a i na sredinu u kojoj se sprovodi, je da se sticanjem znanja iz specifičnih vrsta programiranja, osnaži kompetitivnost  i samostalnost žena u sredini u kojoj je visoka nezaposlenost i postoji i dalјe tradicionalan stav da je programiranje muški posao.

Aktivnosti na projektu bi bile sledeće:

1)Pre svega treba napraviti anketu među pripadnicama ženske populacije. poglavito tehničke struke  (inženjerske i arhitektonske)  i objasniti im cilјeve projekta i koja će znanja i alate da dobiju ovim programom i koje kompetencije će im povećati.

2)Drugo, pružiti osnove objektno orjetisanog programiranja koja će im pružiti osnov za sve programske jezike objektno orjentisane i time omogućiti pre svega ženama tehničke struke da mogu da pobolјšaju svoje programerske kompetencije. za ono što predstavlјa posao budućnosti svuda u svetu a i kod nas.

3)Treće, pružiti im obuku iz MAT LAB programa, što će im omogućiti laboratorijsko programiranje neophodno za sve vrste proračuna  u istraživačko-razvojnim laboratorijama i time ih uklјučiti i u segmente kompleksnijih istraživanja, koji će ih učiniti kompatibilnim za ravnopravno članstvo u internacionalnim istraživačkim timovima

4) I najzad, održati završni vorkšop projekta na temu „Da li su žene gubitnici tehnološke tranzicije“ i u njemu prikazati rezultate ankete, rezultate obuka i predstaviti sve polaznice i predložiti ideje i planove za nastavak projekta.

Planiran je nastavak realizacije programa kroz uklјučivanje javnog sektora i jedinica lokalne samouprave, koji će prepoznati potrebu većeg uklјučivanja žena u više nivoe korišćenja  IKT tehnologije.


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | Ciganski recnik | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.