UDIGAF


Home
Up
FORMULAR
o GAF-u

Udruženje

Diplomiranih

Inženjera

Građevinsko-

Arhitektonskog

Fakulteta Niš

Udruženje UDIGAF je asocijacija koja okuplja sve diplomirane inženjere građevine i arhitekture koji su diplomirali na niškom Građevinskom fakultetu od njegovog osnovanja 1960. godine pa do danas.

Ciljevi udruženja su da:

- organizuje odlaske na Sajmove građevinarstva

- obaveštava o Sajmovima i drugim manifestacijama od značaja za članove udruženja

- da redovno šalje pretplatnicima publikacije i časopise tipa: NAUKA I PRAKSA, FACTA UNIVERSITATIS, zbornik radova GAF-a kao i ostale publikacije GAF-a

- da organizuje savetovanja i prezentacije novih tehnologija u građevinrstvu

- da organizuje preko građevinskog klastera DUNĐER sve edukacije i usavršavanja zainteresovanim članovima, kako za njih tako i za zaposlene u njihovim firmama

- da organizuje godišnje skupštine na kojima će birati svoje organe i usvajati izveštaje o rezultatima postignutim u prethodnom periodu

- da brine o svojim penzionisanim članovima kao i o nezaposlenim članovima

- da širi svoju mrežu osnivanjem mesnih odbora u drugim gradovima u regionu

- da uspostavlja saradnju sa istim i sličnim strukovnim udruženjima 

- da uspostavlja mostove saradnje između nauke i prakse


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 02/15/12.