Treci sastanak


Home
Up

TREĆI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

ZAPISNIK SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA KLASTERA ODRŽANOG 14.10.2008.

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u petak, 14.10.2008. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 Sastanku su prisustvovali:

 1.      Ljubiša Mišić, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije VARING Niš

2.      Vladimir Pavlović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije MILLENNIUM-GRADNJNA Niš

3.      Radmilo Nikolić, vlasnik kompanije VAGRES-INŽENJERING Niš

4.      Tihomir Balović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije STREKO Niš

5.      Dušan Stanković, vlasnik kompanije ŠAMPION-GRADNJA Niš

6.      Rodoljub Mihajlović, dipl.ing.građ. direktor kompanije VAGRES-INŽENJERING Niš

7.      Biljana Avramović, menadžer klastera DUNĐER, vlasnik kompanije CPE Niš

 Sastanak je počeo u 17h sa usvojenim sledećim

 DNEVNIM REDOM

1.      Izbor članova delegacije za ugovorenu posetu gradonačelniku Niša u četvrtak 16.10.2008. u 13 časova u skupštini grada

 Izabrana je petočlana delegacija u sledećem sastavu: 

ŕ        Biljana Avramović, klaster menadžer

ŕ        Ljubiša Mišić, potpredsednik

ŕ        Vladimir Pavlović, potpredsednik

ŕ        Dušan Stanković, potpredsednik

ŕ        Radmilo Nikolić, potpredsednik

2.      Definisanje najvažnijih problema sa javnim institucijama sa kojima se susreću članice klastera u svom svakodnevnom radu

 ŕ        da je potrebno što hitnije obezbediti ODGOVORNO LICE NA NIVOU GRADA sa kojim će članice klastera rešavati tekuće probleme sa lokalnom samoupravom

ŕ        Odlučeno je da je neophodno uspostaviti stalnu komunikaciju sa odabranim predstavnikom javnih institucija grada Niša, koga bi delegirao gradonačelnik Niša i koji bi pratio rešavanje problema na relaciji investitor-javne institucije i poštovanje zakonskih procedura i rokova oko izdavanja dozvola, preparcelizacije zemljišta, dodele lokacija, zauzeća javnih površina i sl. i uticao na skraćivanje i pojeftinjenje birokratskih procedura.

Sve odluke su donete jednoglasno. Sastanak je završen u 19 časova.

GRAĐEVINSKI KLASTER „DUNĐER“


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.