ŠIRENJE MREŽE


Home
Up

 

*                   Mogućnost saradnje sa drugim preduzećima i preduzetnicima na osnovama uzajamnosti

*                   Pregled raspoloživih resursa u oblasti: građevinskog materijala, mehanizacije, radne snage i inženjerske podrške

*                   Organizovana savetovanja, seminari, sajmovi, izlužbe, revije, takmičenja i druge slične aktivnosti

*                   Obezbeđen jedinstven informacioni sistem za sve članove, za njihove potrebe i potrebe kupaca njihovih proizvoda i korisnika njihovih usluga i drugih zainteresovanih, preko banke podataka-berze poslovnih informacija o ponudi i tražnji roba, usluga, opreme, poslovnog prostora, repro materijala, radne snage, kapitala i dr.


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 02/15/12.