Sava Centar


Home
Up

Predstavnici građevinskog klastera DUNĐER učestvovali na VI međunarodnoj konferenciji o malim i srednjim preduzećima koja je održana 02.12.2008. u Sava centru.

„Podsticanje inovativnih i konkurentnih malih i srednjih preduzeća na zapadnom Balkanu“

Šesta međunarodna konferencija o malim i srednjim preduzećima

Mesto: Sava Centar, Beograd

Datum: 2. decembar 2008.

 Poštovani,

 Srdačno Vas pozivamo da učestvujete u šestoj međunarodnoj konferenciji o malim i srednjim preduzećima (MSP) koju organizuje Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u Beogradu, u utorak 2. decembra 2008. godine. Tema ovogodišnje konferencije je „Podsticanje inovativnih i konkurentnih malih i srednjih preduzeća na zapadnom Balkanu“.

 Inovacija je ključni pokretač konkurentne prednosti za MSP. U okviru ovogodišnje teme raspravljaće se o tome kako pružanje podrške inovativnim MSP kroz delotvorne mere politike treba da poveća izvoz i zaposlenost MSP sektora. Na konferenciji će se utvrditi zadaci i mogućnosti sa kojima se suočavaju vlade na zapadnom Balkanu i doći će se do zaključaka i preporuka o tome kako da se kroz podsticanje inovacija stimuliše rast jakog i međunarodno konkurentnog sektora MSP na zapadnom Balkanu.

 Tokom ovog jednodnevnog događaja na visokom nivou, biće predstavljena izlaganja uvodničara posle kojih će uslediti diskusija o narednim pitanjima od suštinskog značaja za temu naše konferencije:

 ·         Nove tendencije u politici MSP u Evropskoj uniji

·         Mogućnosti finansiranja MSP na zapadnom Balkanu

·         Aktivnosti Republike Srbije usmerene na  razvoj MSP

 U toku pet dodatnih praktičnih radionica biće sagledane nove najbolje prakse u regionu koje se odnose na uspešnu primenu mera za podršku inovativnim MSP u narednim tematskim oblastima:

 ·         Unapređivanje i pružanje podrške preduzetništvu i osnivanju preduzeća

·         Podsticanje razvoja ljudskih resursa i veština za konkurentni sektor MSP

·         Pomaci u finansiranju i oporezivanju MSP

·         Razvijanje konkurentne prednosti MSP na izvoznim tržištima

·         Obezbeđivanje pravnog okruženja i institucija koji zadovoljavaju potrebe MSP

 Panel sastavljen od istaknutih domaćih i međunarodnih stručnjaka vodiće završnu celinu u kojoj će se razmatrati krajnji ishodi radionica i usvojiti zaključci i preporuke konferencije.

Verujemo da će Vaše učešće znatno doprineti radu konferencije i nadamo se da ćete biti u mogućnosti da prihvatite ovaj poziv.

 S poštovanjem,

Mlađan Dinkić

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja

Republika Srbija

 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

6. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA (MSP)

Podsticanje inovativnih i konkurentnih MSP na Zapadnom Balkanu

Program konferencije

Sava Centar, Milentija Popovića 9, Beograd

 Decembar 2008

                                                                                       

Utorak, 2 Decembar 2008

08:30 – 09:00

Prijava učesnika

09:00 – 10:00

Svečano otvaranje

 

Mlađan Dinkić, Potpredsednik Vlade Srbije za privredni razvoj i ministar Ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije

Visoki predstavnik Evropske Komisije

Mr Josep M. Lloveras, Šef delegacije Evropske Komisije u Republici Srbiji

  10:00-10:40

Sesija 1

 

Politika MSP u EU

 

Predsedavajući: Vesna Arsić, državni sekreta, Ministarstv ekonomije i regionalnog razvoja, Srbija

Akt o malim preduzećima (Small Business Act)

Heidi Hiltunen, Generalni direktorat za preduzeća i industriju Komisije EU

Razvoj politike finansiranja MSP u EU

Carmen Raluca Ipate, Generalni direktorat za preduzeća i industriju Komisije EU

10:40-11:00

Pauza za kafu

11:00-12:00

Sesija 2

 

  Mogućnosti finansiranja MSP na Zapadnom Balkanu

 

Predsedavajući: Shane McAuley

Savetnik Privatni sektor i regionalni razvoj

Finansijski potencijal za MSP kroz Program konkurentnosti i inovativnosti (CIP)

Georgios Floros, zamenik Program menadžera, ECFIN

Mogućnosti za MSP

 Sylvia Wisniwski, izvršni direktor, Evropski fond za Jugoistočnu Evropu (EFSE)

Sedmi okvirni program (FP7)

Viktor Nedović, pomoćnik ministra,

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj,Srbija

12:0013:00

Sesija   3

 

Aktivnosti Republike Srbije na polju razvoja MSP

 

Predsedavajući: Dejan Jovanović, državni sekretar, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Srbija

Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja konkurentnih i inovativnih MSP 2008-2013

Igor Brkanović, pomoćnik ministra, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Srbija

Akcioni plan za implementaciju Nacionalne strategije za mlade 2009-2014

Ivana Kovačević, državni sekretar, Ministarstvo omladine i sporta, Srbija

Sveobuhvatna reforma propisa

Andrea Marušić, sekretar Saveta za regulatornu reformu, Srbija

Program podrške za 2009. godinu

Goran Džafić, direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Srbija

13:00– 14:00

Ručak/Koktel

14:00 – 16:00

Radionice 1 – 5

 

Radionica 1

 

 

 

Predsedavajući: Stephen Batstone, konsultant, EPI Projekat

Promocija i podrška preduzetništvu i osnivanju novih preduzeća

Start UP 2007

Valentin Aleksiev, Menadžer za  Start UP, Agencija za promociju MSP Republike Bugarske (BSMEPA) i AIESEC

Inkubator

Stojan Gorup, direktor, Inkubator d.o.o. Sežana, Slovenija

Poslovno-tehnološki inkubatori u Srbiji

Marina Vukobratović Karan, savetnik, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Srbija

Radionica 2

 

 

 

Predsedavajući: Gabrijela Bradić, VET  

Ljudski resursi za konkurentan MSP sektor

Kreiranje Strategije obrazovanja za preduzetništvo

Anthony A. Gribben i Efka Heder,

Preduzetničko učenje, Evropska fondacija za trening i obuku (ETF)

Iskustvo Hrvatske, Željka Mrkša Mazalin, Ministarstvo rada, ekonomije i preduzetništva, Hrvatska

Strategija i akcioni plan za doživotno preduzetničko učenje, Slavica Raičević, Centar za stručno obrazovanje, Crna Gora

 

Radionica 3

 

 

Finansiranje i oporezivanje MSP

Predsedavajući: Severine Deboos, Međunarodna organizacija rada

Osnivanje javnih fodova rizičnog kapitala

Christophe Guene, Belgija

Podrška Vlade Republike Bugarske MSP sektoru

Milen Bankov, zamenik izvršnog direktora, Agencija za promociju malih i srednjih preduzeća u okviru Ministarstva ekonomije i energije, Bugarska

Porez na dobit za mikro preduzeća

Toma Gheorghita, šef Odeljenja, Poresko Odeljenje, Ministarstvo ekonomije i finansija, Rumunija

 

 

Radionica 4

Konkurentske prednosti MSP na izvoznim tržištima

Predsedavajući: Bojan Jankovic, zamenik direktora, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA)

Internet sajam

Michal Polanski, Evropska mreža podrške preduzećima/Agencija za razvoj preduzeća Republike Poljske

Uloga naučnih i tehnoloških parkova u funkciji održivog razvoja MSP

Petros Groumpos, profesor na Patras fakultetu, Grčka

Konkurentnost domaćih preduzeća na stranim tržištima

Tatjana Radovanov, koordinator u Odeljenju za promociju izvoza, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA)

Radionica 5

Pravno i institucionalno okruženje za MSP

Predsedavajući: Milan Lalovic, konsultant, EPI Projekat

Usklađenost sa Poslovnim programom

Dr. László Csernenszky

Ministarstvo ekonomije i saobraćaja Republike Mađarske,

Odeljenje za poslovno okruženje

Smanjenje administrativnih prepreka

Vidosava Džagić, podpredsednik, Privredna komora Srbije

Pravna pitanja i promocija zadružnih društava, Milford Bateman, nezavisni konsultant

Regulatorna reforma na lokalnom nivou: sistemski prilaz Tarik Šahović, menadžer, Projekat Jačanje konkurentnosti na lokalnom nivou, Svetska Banka

16:00-17:00

Završna sesija

 

Predsedavajući: Stephen OMullane, vođa projekta, EPI Projekat

 

Prezentacija stavova i preporuka sa plenarnih sesija i radionica

Zaključci i  preporuke konferencije

 

Zatvaranje konferencije

 

 


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.