Plan nastave


Home
Up

PLAN, PROGRAM I DINAMIKA REALIZACIJE OBUKE

·         ukupno vreme neophodno za realizaciju obuke

·         broj grupa i  veličina grupa

·         raspored rada grupa po danu

1.      Obuka bi se odvijala u grupama od po 10 polaznika 

2.      U prvom ciklusu bi slušale 3 grupe dnevno 5 dana u nedelji.

3.      Dinamika izvođenja nastave bi bila: ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak

4.      Svaka grupa bi slušala nastavu po 4 školska časa dnevno sa pauzom posle drugog časa 

5.      Prva grupa bi slušala u terminu od 12 časova do 15 časova ukupno 20 radnih dana, odnosno mesec dana

6.      Druga grupa bi slušala u terminu od 15 časova do 18 časova ukupno 20 radnih dana, odnosno mesec dana

7.      Treća grupa bi slušala u terminu od 18 časova do 21 sat, ukupno 20 radnih dana, odnosno mesec dana

8.      Ukupno vreme trajanja cele obuke za sve 3 grupe je 20 radnih dana

9.      Ukupan broj časova je po grupi je 80, a trajanje časa je 45 min

10. Predmet ove obuke je sticanje osnovnih informatičkih znanja, čiji je detaljni opis plana i programa kao i odnos teoretskog i praktičnog dela, dat u posebnom prilogu po modulima.

11. Programom je predvidjeno da polaznici steknu napredniji nivo znanja u modulima Word, Excel i Internet, kao i osnovni nivo znanja u podešavanju operativnog sistema i radu sa programom Power Point. Predvidjeno je i upoznavanje sa programom Access.

12. Po uspešno završenom kursu polaznici dobijaju originalne Sertifikate

13. Pomoćna nastavna sredstva koja će biti na raspolaganju polaznicima data su u posebnom prilogu.

14. Multimedijalni materijal na CD-u sa svim vežbama koje su rađene, biće dat polaznicima obuke radi daljeg uvežbavanja.

15. Način provere znanja polaznika vršiće se putem testova koji će se polagati iz pređene materije nakon svakog modula.


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.