Nastavna sredstva


Home
Up

POMOĆNA NASTAVNA SREDSTVA KOJA ĆE SE KORISTITI U PROCESU OBUKE PO POLAZNIČKIM MESTIMA I RASPOLOŽIVIM KABINETIMA, DODATNA LITERATURA, PRIRUČNICI

 OD POMOĆNIH NASTAVNIH SREDSTAVA KORISTE SE:

 ·                  TABLA – POSTAVLJENA TAKO DA SVI POLAZNICI MOGU DA PRATE NASTAVU SA NJE, OSVETLJENA REFLEKTORIMA

·                  VIDEO BEAM – KOJI SLUŽI POLAZNICIMA ZA SINHRONIZOVANO PRAĆENJE NASTAVE I PRAKTIČNI RAD

·                  GRAFOSKOP – ZA PRIKAZIVANJE NASTAVNOG MATERIJALA NA FOLIJAMA

·                  PLATNO – ZA POTREBE PRIKAZIVANJA SLIKE SA VIDEO BIMA ILI GRAFOSKOPA

·                  SKENER – ZA DEMONSTRACIJU SKENIRANJA DOKUMENATA I SLIKA POLAZNICIMA

·                  DIGITALNA KAMERA – ZA OBUČAVANJE POLAZNIKA OSNOVAMA MULTIMEDIJA

·                  DIGITALNI FOTO APARAT – ZA OBUČAVANJE POLAZNIKA U ODRADI DIGITALNE FOTOGRAFIJE

·                  2 LASERSKA PRINTERA I 1 INKJET U BOJI – ZA PRAKTIČAN RAD POLAZNIKA U ŠTAMPANJU DOKUMENATA

·                  SKRIPTE – ZA SVAKOG POLAZNIKA SA VEŽBAMA PRILAGOĐENIM MATERIJI KOJA SE OBRAĐUJE NA ČASOVIMA

·                  CD – ZA SVAKOG POLAZNIKA SA SNIMLJENIM MATERIJALIMA ZA VEŽBE KOD KUĆE

·                  BIBLIOTEKA – SA PREKO 400 NASLOVA IZ OBLASTI INFORMATIKE JE NA RASPOLAGANJU POLAZNICIMA


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.