KUĆNE INSTALACIJE


Home
Up
ELEKTROOPREMA
GREJANJE
LIFTOVI
NADZEMNA DRENAŽA
ODLAGANJE OTPADA
OSVETLJENJE
PODZEMNA DRENAŽA
RAZVOD VODE
SIGURNOSNI SISTEMI
SISTEMI KGH
SNABDEVANJE GASOM
GORIVA
SUZBIJANJE POŽARA

 

1.                   

4  Kućne instalacije

2.                   

413  Razvod vode

 

3.                   

            41313  Rezervoari za pitku vodu

 

4.                   

            41316  Prečišćavanje vode

 

5.                   

                        4131613  Filteri, prečišćivači vode iz vodovoda

 

6.                   

                        4131616  Omekšivači, kondicioneri vode iz vodovoda

 

7.                   

                        4131619  Jonizatori i ozoniranje vode iz vodovoda

 

8.                   

                        4131622  Hemijska sredstva za prečišćavanje vode

 

9.                   

                        4131628  Oprema za praćenje kvaliteta vode

 

10.              

            41319  Cevovodi - razvod vode

 

11.              

                        4131913  Cevi i fitinzi bakarni

 

12.              

                        4131916  Cevi i fitinzi gvozdeni

 

13.              

                        4131922  Cevi i fitinzi plastični

 

14.              

                        4131925  Ventili - razvod vode

 

15.              

            41322  Pumpe - razvod vode

 

16.              

                        4132213  Pumpe za pitku vodu

 

17.              

                        4132216  Pumpe - bazeni za plivanje

 

18.              

            41325  Vodomeri

 

19.              

416  Nadzemna drenaža, odvod vode

 

20.              

            41613  Cevovodi za odvod vode

 

21.              

                        4161319  Oluci

 

22.              

                        4161322  Krovni sabirnici

 

23.              

                        4161328  Cevovodi kanalizacioni - za unutrašnju montažu

 

24.              

            41616  Rezervoari za kišnicu

 

25.              

            41625  Sifonski drenažni sistemi

 

26.              

419  Podzemna drenaža, odvod vode

 

27.              

            41913  Cevovodi - podzemna drenaža

 

28.              

                        4191311  Cevovodi kanalizacioni - za spoljnu montažu

 

29.              

                        4191313  Cevovodi za drenažu tla

 

30.              

            41916  Kanali za kišnicu, slivnici, rešetke

 

31.              

            41922  Šahtovi, reviziona okna

 

32.              

            41928  Pumpe - drenaža pod zemljom

 

33.              

                        4192813  Pumpe vodene - podzemna drenaža

 

34.              

                        4192816  Pumpe kanalizacione (za otpadne vode)

 

35.              

            41931  Lokalna obrada otpadnih voda

 

36.              

                        4193113  Lokalna obrada otpadnih voda - oprema za obradu

 

37.              

                        4193116  Septičke jame

 

38.              

                        4193119  Nužničke jame

 

39.              

                        4193122  Taložnici

 

40.              

                        4193125  Praćenje otpadnih voda

 

41.              

422  Odlaganje otpadaka

 

42.              

            42213  Kante za otpatke

 

43.              

            42216  Držači kesa za otpatke

 

44.              

            42225  Centralni sistemi za usisavanje

 

45.              

            42228  Obrada otpadaka na licu mesta

 

46.              

                        4222813  Drobilice, prese za otpatke

 

47.              

                        4222816  Peći za sagorevanje otpadaka

 

48.              

                        4222819  Uređaji za rezanje otpadaka

 

49.              

425  Suzbijanje požara

 

50.              

            42513  Koturi za creva i ormari

 

51.              

            42516  Suve vertikale (sprinklera)

 

52.              

            42519  Mokre vertikale (sprinklera)

 

53.              

            42522  Požarni hidranti

 

54.              

            42525  Sistemi za suzbijanje požara

 

55.              

                        4252513  Sistemi za suzbijanje požara - potapanje

 

56.              

                        4252516  Sistemi za suzbijanje požara - sprej

 

57.              

                        4252519  Sistemi za suzbijanje požara - sprinkler

 

58.              

                        4252522  Sistemi za suzbijanje požara - pena

 

59.              

                        4252525  Sistemi za suzbijanje požara - gasovi

 

60.              

                        4252528  Sistemi za suzbijanje požara - praškovi

 

61.              

            42528  Sistemi za suzbijanje požara - prenosiva oprema

 

62.              

                        4252813  Prenosivi uređaji za gašenje požara

 

63.              

                        4252819  Protivpožarna vedra

 

64.              

428  Sistemi za snabdevanje gasom

 

65.              

            42813  Sistemi za snabdevanje gasom - prirodni gas

 

66.              

            42816  Sistemi za snabdevanje gasom - tečni naftni gas

 

67.              

            42819  Sistemi za snabdevanje gasom - dovod komprimovanog vazduha

 

68.              

            42822  Sistemi za snabdevanje gasom - vazduh za aparate

 

69.              

            42825  Sistemi za snabdevanje gasom - medicinski, laboratorijski gas

 

70.              

            42828  Sistemi za snabdevanje gasom - vakuum

 

71.              

            42831  Sistemi za snabdevanje gasom - para

 

72.              

            42834  Snabdevanje gasom - merači

 

73.              

            42837  Cevovodi - gas

 

74.              

431  Sistemi za tečna goriva

 

75.              

            43113  Sistemi za mazut i naftu

 

76.              

            43116  Rezervoari za gorivo

 

77.              

            43119  Sistemi pumpnih stanica

 

78.              

434  Elektrooprema

 

79.              

            43413  Generatori, pretvarači, čuvanje električne energije

 

80.              

                        4341313  Kompleti za kogeneraciju

 

81.              

                        4341316  Transformatori

 

82.              

                        4341319  Kompleti za pretvaranje električne energije

 

83.              

                        4341322  Generatori za rezervno napajanje

 

84.              

                        4341325  Aerogenerator

 

85.              

                        4341331  Kogeneracija toplotne i elektro energije

 

86.              

                        4341334  Baterije za rezervno napajanje

 

87.              

                        4341337  Sistemi za besprekidno napajanje

 

88.              

            43416  Obrada elektroenergije

 

89.              

                        4341613  Kontrola faktora snage

 

90.              

                        4341616  Kontrola harmonika

 

91.              

                        4341619  Elektromagnetno ekraniranje

 

92.              

            43419  Zaštita elektronapajanja

 

93.              

                        4341913  Prekostrujna zaštita

 

94.              

                        4341916  Zaštita od prenapona

 

95.              

                        4341919  Zaštita od kratkog spoja

 

96.              

                        4341922  Zaštita od električnog udara

 

97.              

                        4341925  Gromobranska zaštita

 

98.              

                        4341928  Uzemljenje

 

99.              

            43422  Električni provodnici

 

100.          

                        4342213  Niskonaponski kablovski sistemi

 

101.          

                        4342216  Visokonaponski kablovski sistemi

 

102.          

                        4342219  Sabirnice

 

103.          

            43424  Kablovski pribor

 

104.          

            43425  Kablovske trase

 

105.          

                        4342513  Cevi za polaganje kablova i provodnika

 

106.          

                        4342516  Prazni parapetni razvodi (tranking)

 

107.          

                        4342519  Parapetni razvod za montažu na zid

 

108.          

                        4342522  Kablovski nosači, obujmice

 

109.          

                        4342528  Podni kanali

 

110.          

            43428  Kontrola distribucije električne energije

 

111.          

                        4342813  Podstanice

 

112.          

                        4342817  Razvodni ormari

 

113.          

                        4342819  Razvodne table

 

114.          

                        4342822  Osigurači

 

115.          

                        4342828  Prekidači, utičnice

 

116.          

                        4342834  Elektronski uređaji za upravljanje

 

117.          

                        4342840  Utikači, razvodnici

 

118.          

                        4342843  Razvodne kutije

 

119.          

            43430  Elektroinstalacioni pribor, ostali

 

120.          

            43431  Elektronapajanje - merenje

 

121.          

                        4343113  Elektronapajanje - merenje - kućna potrošnja struje (strujomeri)

 

122.          

                        4343116  Elektronapajanje - merenje - industrijsko

 

123.          

                        4343119  Elektronapajanje - merenje - nivo snage

 

124.          

                        4343122  Elektronapajanje - merenje - napon

 

125.          

                        4343125  Elektronapajanje - merenje - frekvencija

 

126.          

                        4343128  Elektronapajanje - merenje - otpor

 

127.          

437  Osvetljenje

 

128.          

            43716  Osvetljenje - svetiljke za unutrašnju montažu

 

129.          

            43719  Osvetljenje - svetiljke za spoljnu montažu

 

130.          

            43725  Osvetljenje - šinski sistemi za osvetljenje

 

131.          

            43728  Osvetljenje - dekorativne svetiljke, lusteri

 

132.          

            43731  Osvetljenje nužno, panik

 

133.          

            43734  Osvetljenje sigurnosno

 

134.          

            43737  Osvetljenje industrijsko

 

135.          

            43743  Osvetljenje za specijalne namene

 

136.          

                        4374313  Osvetljenje - izlaganje

 

137.          

                        4374316  Osvetljenje - za pozornice, klubove

 

138.          

                        4374319  Osvetljenje - TV i filmski studiji

 

139.          

                        4374322  Osvetljenje - za medicinske namene

 

140.          

                        4374325  Osvetljenje - mračne komore, infra crveno, ultra ljubičasto

 

141.          

                        4374328  Osvetljenje - putevi

 

142.          

                        4374331  Osvetljenje - reflektori, visoki stubovi

 

143.          

                        4374334  Osvetljenje - pejzažno

 

144.          

                        4374337  Osvetljenje - podvodno

 

145.          

            43746  Upravljanje osvetljenjem

 

146.          

                        4374613  Upravljanje osvetljenjem - detekcija prisustva

 

147.          

                        4374616  Upravljanje osvetljenjem - dimeri (regulacija jačine svetla)

 

148.          

                        4374619  Upravljanje osvetljenjem - fotoelektrično

 

149.          

                        4374625  Upravljanje osvetljenjem - vremenska regulacija

 

150.          

                        4374628  Upravljanje osvetljenjem - programabilni svetlosni efekti

 

151.          

                        4374631  Upravljanje osvetljenjem - daljinsko

 

152.          

440  Liftovi, eskalatori

 

153.          

            44013  Liftovi

 

154.          

                        4401313  Liftovi - pogonsko uže - montaža na licu mesta

 

155.          

                        4401316  Liftovi - pogonsko uže - montažni

 

156.          

                        4401319  Liftovi - linijski elektromotor

 

157.          

                        4401322  Liftovi - hidraulični

 

158.          

                        4401325  Liftovi - mehanizam trakastog prenosa, vertikalni lanac

 

159.          

                        4401328  Liftovi - kosi, na užetu (uspinjače)

 

160.          

                        4401340  Hidraulične platforme

 

161.          

                        4401343  Liftovi mali (za hranu, smeće)

 

162.          

                        4401346  Scenski liftovi (propadališta), okretne platfrome (scene)

 

163.          

                        4401349  Liftovi za vozila, montažni parking sistemi

 

164.          

            44016  Eskalatori, transporteri

 

165.          

                        4401613  Eskalatori (pokretne stepenice)

 

166.          

                        4401619  Transporteri za robu, prtljag

 

167.          

                        4401622  Transporteri za dokumenta

 

168.          

                        4401625  Sistemi za pakovnje u skladištima

 

169.          

443  Grejanje

 

170.          

            44313  Kućni grejači prostora

 

171.          

                        4431313  Peći na čvrsto gorivo

 

172.          

                        4431316  Peći na struju

 

173.          

                        4431319  Peći na gas

 

174.          

                        4431322  Kamini

 

175.          

                        4431324  Kaljeve peći

 

176.          

            44316  Industrijski grejači prostora

 

177.          

                        4431613  Industrijski radijacioni grejači za montažu na pod

 

178.          

                        4431616  Industrijski konvektorski grejači za montažu na pod

 

179.          

                        4431619  Industrijski radijacioni grejači za montažu na plafon

 

180.          

                        4431622  Konvektori - industrijski, za montažu na plafon

 

181.          

                        4431625  Industrijski grejači prostora - prenosivi

 

182.          

                        4431628  Toplotne vazdušne zavese

 

183.          

            44319  Uređaji za zagrevanje vode

 

184.          

                        4431913  Protočni bojleri

 

185.          

                        4431919  Bojleri

 

186.          

                        4431922  Potapajući grejači

 

187.          

                        4431925  Rezervoari tople vode

 

188.          

            44322  Izvori toplote

 

189.          

                        4432213  Kotlovi kućni

 

190.          

                        4432216  Kotlovi koji nisu namenjeni za kuće

 

191.          

                        4432217  Gorionici za kotlove

 

192.          

                        4432219  Parogeneratori

 

193.          

                        4432222  Generatori toplog vazduha

 

194.          

                        4432225  Električno površinsko grejanje

 

195.          

            44325  Solarni sistemi za grejanje

 

196.          

                        4432511  Solarni sistemi za grejanje i električnu energiju

 

197.          

                        4432513  Solarni sistemi za grejanje - paneli na bazi vode

 

198.          

                        4432516  Solarni sistemi za grejanje - paneli sa elektro-vakuumskim uređajem

 

199.          

                        4432519  Solarni sistemi za grejanje - integralno plakiranje

 

200.          

            44328  Grejna tela

 

201.          

                        4432813  Radijatori panelni

 

202.          

                        4432816  Radijatori rebrasti

 

203.          

                        4432817  Radijatori cevni

 

204.          

                        4432819  Kaloriferi (konvektori)

 

205.          

                        4432822  Izvodi toplog vazduha

 

206.          

                        4432825  Podno grejanje cevima

 

207.          

                        4432826  Zidno grejanje cevima

 

208.          

                        4432828  Električno podno grejanje

 

209.          

                        4432831  Kanalsko grejanje

 

210.          

                        4432834  Grejna tela u nivou podnih lajsni

 

211.          

            44329  Cevovodi - grejanje

 

212.          

            44330  Električni grejači, termoelementi i slično

 

213.          

            44331  Uređaji za upravljanje centralnim grejanjem

 

214.          

                        4433113  Radijatorski ventili

 

215.          

                        4433114  Ventili - centralno grejanje

 

216.          

                        4433115  Pumpe - centralno grejanje

 

217.          

                        4433116  Termostati za centralno grejanje

 

218.          

                        4433119  Uređaji za upravljanje centralnim grejanjem - senzori protoka

 

219.          

            44334  Dimnjaci, dimovodi

 

220.          

                        4433413  Profilisani dimnjaci, dimovodi

 

221.          

                        4433416  Montažni dimnjaci, dimovodi

 

222.          

                        4433422  Sistemi za oblaganje dimovoda

 

223.          

                        4433425  Izvodi dimnjaka, dimovoda

 

224.          

                        4433428  Analizatori dimnog gasa, signalizacija alarma

 

225.          

                        4433431  Sistemi za prečišćavanje dimnog gasa

 

226.          

446  Sistemi grejanja, ventilacije i klimatizacije

 

227.          

            44613  Sistemi grejanja, ventilacije i klimatizacije - kompaktni sistemi

 

228.          

                        4461313  Sistemi za ventilaciju na električni pogon

 

229.          

                        4461316  Sistemi pasivne ventilacije putem ventilacionih kanala

 

230.          

                        4461319  Klima komore

 

231.          

                        4461322  Sistemi za klimatizaciju

 

232.          

                        4461325  Kompaktni sistemi grejanja, ventilacije i klimatizacije

 

233.          

                        4461328  Kompaktni pogoni za grejanje, ventilaciju, klimatizaciju

 

234.          

            44616  Uređaji za lokalno hlađenje, klimatizaciju

 

235.          

            44619  Instalacija za hlađenje, zamrzavanje

 

236.          

            44620  Zidno hlađenje cevima

 

237.          

            44622  Izmenjivači toplote, obnavljanje toplote

 

238.          

            44625  Toplotne pumpe

 

239.          

            44628  Tornjevi za hlađenje

 

240.          

            44631  Grejanje, ventilacija, klimatizacija - pumpe

 

241.          

                        4463113  Grejanje, ventilacija, klimatizacija - cirkulacione pumpe

 

242.          

                        4463116  Grejanje, ventilacija, klimatizacija - kompresori

 

243.          

            44634  Ventilatori, izvlačenje

 

244.          

                        4463413  Ventilatori za kanale

 

245.          

                        4463416  Ventilatori za otvore

 

246.          

                        4463419  Ventilatori plafonski recirkulacioni

 

247.          

                        4463425  Ventilatori za izvlačenje dima

 

248.          

            44637  Prečišćavanje vazduha

 

249.          

                        4463713  Prečišćavanje vazduha - filtriranje

 

250.          

                        4463716  Prečišćavanje vazduha - vlaženje

 

251.          

                        4463719  Prečišćavanje vazduha - sušenje

 

252.          

                        4463722  Prečišćavanje vazduha - jonizacija

 

253.          

            44640  Izvodi vazduha

 

254.          

                        4464013  Ulazno-izlazne rešetke za prostorije

 

255.          

                        4464016  Ulazno-izlazne rešetke za zgrade

 

256.          

                        4464017  Prozorska ventilaciona tehnika

 

257.          

                        4464019  Cevovodi - ventilacija

 

258.          

            44661  Senzori, uređaji za upravljanje - grejanjem, ventilacijom i klimatizacijom

 

259.          

449  Sigurnosni i komunikacioni sistemi

 

260.          

            44913  Audio, audiovizuelni sistemi

 

261.          

                        4491315  Antenski sistemi

 

262.          

            44916  Sistemi signalizacije glasom

 

263.          

            44919  Sistemi kontrole pristupa u zgradama

 

264.          

            44922  Sistemi kontrole pristupa parkinzima

 

265.          

            44925  Detektori prisustva

 

266.          

            44928  Sistemi za detekciju vatre, dima

 

267.          

            44931  Alarmi

 

268.          

            44934  TV zatvorenog kruga

 

269.          

            44937  Detekcija provale

 

270.          

            44940  Oprema za pregled prtljaga

 

271.          

            44943  Oprema za pregled ljudi

 

272.          

            44946  Interfoni

 

273.          

            44949  Telefonski sistemi

 

274.          

            44955  Integrisani informacioni sistemi za zgrade

 

275.          

            44958  Sistemi ožičavanja za informacione tehnologije

 


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 02/15/12.