KROVNI POKRIVAČI


Home
Up
CREP
LIMENI OPŠIV
PANELI
TABLE
RAVNE PLOČE
OKOVI
PROZORI
STAKLO
VRATA
STAKLENI ZIDOVI
ZAŠTITA OTVORA

 

1.                   

2  Krovni pokrivači, oblaganje, stolarija

2.                   

213  Limeni opšiv

 

3.                   

            21313  Limeni opšiv - kalupovan

 

4.                   

            21316  Limeni opšiv - materijali

 

5.                   

216  Crep, krovne table

 

6.                   

            21613  Crep glineni

 

7.                   

            21616  Krovni prirodni škriljac

 

8.                   

            21625  Crep od cementa sa vlaknastim dodacima

 

9.                   

            21628  Crep od betona

 

10.              

            21631  Šindra drvena

 

11.              

            21634  Šindra bituminozna

 

12.              

            21637  Crep metalni

 

13.              

            21640  Venci, podsvođa, opšivne ukrasne daske zabatnih kosina

 

14.              

            21643  Dimovuci, ukrasni vrhovi (kresuljci)

 

15.              

            21646  Snegobrani

 

16.              

            21652  Drvene krovne table

 

17.              

            21654  Krovne folije

 

18.              

            21655  Pene za opravku krovova

 

19.              

            21658  Crep gumeni

 

20.              

            21662  PVC krovne membrane

 

21.              

222  Oblaganje ravnim tablama, pločama

 

22.              

            22213  Drvene ploče za zaštitu od klimatskih uticaja

 

23.              

            22214  OSB ploče

 

24.              

            22216  Plastične ploče za zaštitu od klimatskih uticaja

 

25.              

            22219  Šperploča za spoljnu upotrebu (vodootporna)

 

26.              

            22222  Ploče od cementa sa vlaknastim dodacima

 

27.              

225  Oblaganje, pokrivanje panelima

 

28.              

            22513  Oblaganje, pokrivanje panelima - metalni paneli

 

29.              

            22519  Oblaganje, pokrivanje panelima - hidroizolovani malter

 

30.              

            22522  Oblaganje, pokrivanje panelima - betonski paneli

 

31.              

            22525  Oblaganje, pokrivanje panelima od plastike armirane staklom

 

32.              

            22527  Oblaganje, pokrivanje panelima - vinil

 

33.              

            22528  Oblaganje, pokrivanje panelima od kompozitnih materijala

 

34.              

            22531  Panel-sistemi od terakote

 

35.              

            22532  Panel-sistemi od keramičkih pločica

 

36.              

            22533  Oblaganje, pokrivanje panelima - veštački mermer

 

37.              

            22534  Oblaganje, pokrivanje panelima - kamen

 

38.              

            22536  Sendvič paneli

 

39.              

228  Oblaganje, pokrivanje profilisanim tablama

 

40.              

            22813  Oblaganje, pokrivanje profilisanim tablama - meki čelik

 

41.              

            22816  Oblaganje, pokrivanje profilisanim tablama - nerđajući čelik

 

42.              

            22819  Oblaganje, pokrivanje profilisanim tablama - aluminijum

 

43.              

            22822  Oblaganje, pokrivanje profilisanim tablama - cement sa vlaknastim dodacima

 

44.              

            22825  Oblaganje, pokrivanje profilisanim tablama - na bazi bitumena

 

45.              

            22828  Oblaganje, pokrivanje profilisanim tablama - plastika

 

46.              

            22831  Oblaganje, pokrivanje profilisanim tablama - plastika armirana staklom

 

47.              

            22834  Oblaganje, pokrivanje profilisanim tablama - polikarbonat

 

48.              

            22837  Oblaganje, pokrivanje profilisanim tablama - akril

 

49.              

237  Tečni krovni pokrivači

 

50.              

            23716  Asfaltni krovni pokrivači

 

51.              

            23719  Bitumen - krovni pokrivači za toplo nanošenje

 

52.              

            23722  Bitumen - krovni pokrivači za hladno nanošenje

 

53.              

            23725  Tečni krovni pokrivači - sulfohlorisani polietilen

 

54.              

            23728  Tečni krovni pokrivači - silikon

 

55.              

            23731  Tečni krovni pokrivači - akrilik

 

56.              

            23734  Tečni krovni pokrivači - poliesterska smola

 

57.              

            23737  Tečni krovni pokrivači - kopolimer

 

58.              

            23740  Tečni krovni pokrivači - poliuretan

 

59.              

252  Zastakljeni zidovi, fasade

 

60.              

            25213  Zastakljeni zidovi, fasade - aluminijumski okviri

 

61.              

            25216  Zastakljeni zidovi, fasade - plastični okviri

 

62.              

            25219  Zastakljeni zidovi, fasade - čelični okviri

 

63.              

255  Staklo, zastakljivanje

 

64.              

            25513  Staklene table

 

65.              

                        2551313  Prozirno žareno float-staklo

 

66.              

                        2551316  Obojeno žareno float-staklo

 

67.              

                        2551320  Staklene table - termoizolovano staklo

 

68.              

                        2551322  Staklene table - višeslojno - staklo otporno na udar

 

69.              

                        2551325  Staklene table - višeslojno - staklo otporno na vatru

 

70.              

                        2551328  Staklene table - višeslojno - dekorativno staklo

 

71.              

                        2551331  Staklene table - termoojačano staklo

 

72.              

                        2551334  Staklene table - kaljeno staklo, termoobrađeno

 

73.              

                        2551337  Staklene table - armirano staklo

 

74.              

                        2551340  Staklene table - zatamnjeno staklo

 

75.              

                        2551343  Staklo - dekorativno

 

76.              

                        2551346  Staklo - liveno, reljefno

 

77.              

            25516  Materijali za zastakljivanje - osim stakla

 

78.              

                        2551613  Stakleni blokovi

 

79.              

                        2551616  Stakleni blokovi za trotoare

 

80.              

                        2551622  Materijali za zastakljivanje - akrilik

 

81.              

                        2551625  Materijali za zastakljivanje - polikarbonat

 

82.              

                        2551628  Materijali za zastakljivanje - PVC

 

83.              

            25519  Obrada staklenih površina

 

84.              

                        2551913  Obrada staklenih površina - bojenje

 

85.              

                        2551916  Obrada staklenih površina - reflektujuća

 

86.              

                        2551919  Obrada staklenih površina - nizak koeficijent izlučivanja

 

87.              

                        2551922  Obrada staklenih površina - fritovanje

 

88.              

                        2551925  Obrada staklenih površina - graviranje

 

89.              

                        2551928  Obrada staklenih površina - peskarenje

 

90.              

                        2551931  Obrada staklenih površina - anti-refleksivna

 

91.              

                        2551934  Obrada staklenih površina - redukcija odbleska

 

92.              

                        2551937  Obrada staklenih površina - efekat ogledala

 

93.              

                        2551940  Obrada staklenih površina - fotohromno staklo

 

94.              

                        2551943  Obrada staklenih površina - termohromno staklo

 

95.              

                        2551946  Obrada staklenih površina - elektrohromno staklo

 

96.              

            25522  Učvršćivanje stakala

 

97.              

                        2552213  Učvršćivanje stakala - zaptivke

 

98.              

                        2552216  Kit za staklo

 

99.              

                        2552219  Smolasti materijali za dihtovanje

 

100.          

            25525  Filmovi za stakla

 

101.          

                        2552513  Filmovi za stakla - za redukciju toplote

 

102.          

                        2552516  Filmovi za stakla - za redukciju odbljeska

 

103.          

                        2552519  Filmovi za stakla - protivudarni

 

104.          

            25528  Staklo obojeno

 

105.          

            25537  Ogledala

 

106.          

258  Zaštita otvora, vrata i prozora

 

107.          

            25813  Tende

 

108.          

            25816  Nadstrešnice

 

109.          

            25819  Mreže protiv insekata, komarnici

 

110.          

            25825  Štitnici od sunca

 

111.          

                        2582513  Venecijanski zastori

 

112.          

                        2582519  Zastori za zatamnjivanje

 

113.          

                        2582522  Roletne

 

114.          

                        2582528  Trakaste zavese

 

115.          

                        2582531  Faltani, talasasti zastori

 

116.          

                        2582534  Žaluzine

 

117.          

                        2582537  Zavese

 

118.          

                        2582539  Garnišne

 

119.          

                        2582542  Brisolei

 

120.          

                        2582545  Roloi

 

121.          

            25828  Kapci, rešetke

 

122.          

                        2582813  Protivpožarni kapci

 

123.          

                        2582819  Sigurnosne rešetke, kapci

 

124.          

                        2582825  Izolacioni kapci

 

125.          

261  Vrata

 

126.          

            26110  Profili i paneli za vrata

 

127.          

                        2611013  Profili i paneli za vrata - drveni

 

128.          

                        2611016  Profili i paneli za vrata - aluminijum

 

129.          

                        2611019  Profili i paneli za vrata - PVC

 

130.          

                        2611022  Profili i paneli za vrata - kombinovani materijali

 

131.          

            26113  Vrata drvena

 

132.          

                        2611313  Vrata drvena - unutrašnja

 

133.          

                        2611316  Vrata drvena - ulazna

 

134.          

            26114  Vrata aluminijumska

 

135.          

                        2611413  Vrata aluminijumska - unutrašnja

 

136.          

                        2611416  Vrata aluminijumska - ulazna

 

137.          

            26116  Vrata od PVC-a

 

138.          

                        2611613  Vrata od PVC-a - unutrašnja

 

139.          

                        2611616  Vrata od PVC-a - ulazna

 

140.          

            26117  Vrata u kombinaciji drvo-aluminijum

 

141.          

            26119  Vrata staklena

 

142.          

            26122  Vrata čelična

 

143.          

            26125  Vrata - ogledalo

 

144.          

            26128  Žaluzina vrata

 

145.          

            26131  Vrata - klizna, sklopiva (harmonika), unutrašnja

 

146.          

            26134  Balkonska, dvorišna vrata

 

147.          

            26137  Vrata okretna

 

148.          

            26140  Vrata-prozori (francuski prozori)

 

149.          

            26141  Vrata zvukoizolaciona

 

150.          

            26142  Vrata sigurnosna

 

151.          

            26143  Vrata za trezore

 

152.          

            26144  Protivpožarna vrata

 

153.          

            26145  Vrata za hladnjače

 

154.          

            26146  Industrijska vrata

 

155.          

                        2614613  Industrijska vrata - krila s bočnim vešanjem

 

156.          

                        2614616  Industrijska vrata - bočno vešanje okvir i kostur

 

157.          

                        2614619  Industrijska vrata - podizna

 

158.          

                        2614622  Industrijska vrata - podizna rolo

 

159.          

                        2614623  Industrijska vrata - segmentna

 

160.          

                        2614625  Industrijska vrata - velike brzine otvaranja/zatvaranja

 

161.          

                        2614628  Industrijska vrata - velikih dimenzija - hangari, stadioni

 

162.          

                        2614631  Industrijska vrata - zastori za provetravanje

 

163.          

            26149  Garažna vrata

 

164.          

                        2614913  Garažna vrata - s bočnim vešanjem - drvena

 

165.          

                        2614916  Garažna vrata - s bočnim vešanjem - metalna

 

166.          

                        2614919  Garažna vrata - s bočnim vešanjem - PVC

 

167.          

                        2614922  Garažna vrata - podizna

 

168.          

                        2614928  Garažna vrata - podizna rolo

 

169.          

                        2614929  Garažna vrata - segmentna

 

170.          

            26155  Elementi za pričvršćivanje okvira vrata za zid

 

171.          

            26158  Trake za dihtovanje vrata

 

172.          

            26161  Posebni protivpožarni, protivdimni dihtunzi

 

173.          

264  Prozori

 

174.          

            26410  Profili za prozore

 

175.          

                        2641013  Profili za prozore - drvo

 

176.          

                        2641016  Profili za prozore - aluminijum

 

177.          

                        2641019  Profili za prozore - PVC

 

178.          

                        2641022  Profili za prozore - drvo-aluminijum

 

179.          

            26413  Prozori drveni

 

180.          

                        2641313  Prozori drveni sa krilima na bočno vešanje

 

181.          

                        2641316  Prozori drveni klizni

 

182.          

                        2641319  Prozori drveni koji se okreću oko vertikalne/horizontalne ose

 

183.          

                        2641322  Prozori drveni krovni

 

184.          

            26416  Prozori aluminijumski

 

185.          

                        2641613  Prozori aluminijumski sa krilima na bočno vešanje

 

186.          

                        2641616  Prozori aluminijumski klizni

 

187.          

                        2641619  Prozori aluminijumski koji se okreću oko vertikalne/horizontalne ose

 

188.          

                        2641622  Prozori aluminijumski krovni

 

189.          

            26419  Prozori čelični

 

190.          

                        2641913  Prozori čelični sa krilima na bočno vešanje

 

191.          

                        2641916  Prozori čelični klizni

 

192.          

                        2641919  Prozori čelični koji se okreću oko vertikalne/horizontalne ose

 

193.          

                        2641922  Prozori čelični krovni

 

194.          

            26422  Prozori PVC

 

195.          

                        2642213  Prozori PVC sa krilima na bočno vešanje

 

196.          

                        2642216  Prozori PVC klizni

 

197.          

                        2642219  Prozori PVC koji se okreću oko vertikalne/horizontalne ose

 

198.          

                        2642222  Prozori PVC krovni

 

199.          

            26425  Prozori u kombinaciji drvo-aluminijum

 

200.          

                        2642513  Prozori u kombinaciji drvo-aluminijum sa krilima na bočno vešanje

 

201.          

                        2642516  Prozori u kombinaciji drvo-aluminijum klizni

 

202.          

                        2642519  Prozori u kombinaciji drvo-aluminijum koji se okreću oko vertikalne/horizontalne ose

 

203.          

                        2642522  Prozori u kombinaciji drvo-aluminijum krovni

 

204.          

            26428  Prozori-žaluzine

 

205.          

            26431  Zastakljene nadstrešnice

 

206.          

            26434  Pomoćni prozori

 

207.          

            26437  Prozori - zaobljeni okviri, nepravougaoni, po specijalnoj porudžbini

 

208.          

            26443  Trake za dihtovanje prozora

 

209.          

            26449  Elementi za pričvršćivanje okvira prozora za zid

 

210.          

267  Okov za vrata i prozore

 

211.          

            26713  Otvaranje prozora, rukovanje

 

212.          

                        2671313  Šarke za prozore

 

213.          

                        2671316  Prozori - pribor za okretanje prozora oko ose

 

214.          

                        2671319  Prozori - pribor za naginjanje i okretanje

 

215.          

                        2671322  Prozori - pribor za horizontalno klizanje

 

216.          

                        2671325  Prozori - pribor za vertikalno klizanje

 

217.          

                        2671328  Prozori - pribor za daljinsko otvaranje

 

218.          

            26716  Zatvaranje prozora

 

219.          

                        2671613  Ručke za prozore

 

220.          

                        2671616  Ručke za prozore za zaključavanje

 

221.          

                        2671619  Prozorske reze, espanjolet zatvarači (kvake)

 

222.          

                        2671625  Pribor za prozore

 

223.          

            26719  Otvaranje vrata, rukovanje

 

224.          

                        2671913  Šarke za ram vrata

 

225.          

                        2671916  Šarke za staklena vrata

 

226.          

                        2671919  Pribor za sklopiva (harmonika) vrata

 

227.          

                        2671922  Pribor za klizna vrata

 

228.          

                        2671925  Pribor za automatsko otvaranje vrata

 

229.          

                        2671928  Automatsko otvaranje protivpožarnih vrata

 

230.          

            26722  Zatvaranje vrata

 

231.          

                        2672213  Automati za zatvaranje vrata

 

232.          

                        2672222  Podne opruge

 

233.          

                        2672225  Kvake za vrata

 

234.          

                        2672226  Rukohvati za vrata

 

235.          

                        2672228  Reze za vrata, espanjolet zatvarači (kvake)

 

236.          

                        2672234  Brave za vrata (bez ključa)

 

237.          

                        2672237  Brave elektronske

 

238.          

                        2672240  Brave usadne

 

239.          

                        2672243  Brave sa rezom bez opruge

 

240.          

                        2672245  Cilindri za brave

 

241.          

                        2672249  Sistemi master ključeva

 

242.          

                        2672252  Kartični sistemi za zaključavanje

 

243.          

                        2672255  Katanci

 

244.          

                        2672258  Šipovi i reze za katance

 

245.          

            26725  Pribor za vrata

 

246.          

                        2672513  Zaštitne ploče koje se montiraju na vrata, protiv prljanja

 

247.          

                        2672516  Zvekiri, alke

 

248.          

                        2672519  Ograničavači (odbojnici) za vrata

 

249.          

                        2672522  Držači znakova

 

250.          

                        2672525  Sočiva za špijunke

 

251.          

                        2672528  Zvona za vrata

 


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 02/15/12.