FUNKCIONISANJE


Home
Up

Funkcionisanje klastera 

*       Okupljanje firmi specijalizovanih za poslove izgradnje, inženjeringa i izvođenja radova

*       Objedinjavanje radne snage usko specijalizovane u oblasti građevinarstva

*       Formiranje stručnih grupa po granama građevinarstva za određivanje normativa

*       Zajedničko korišćenje prozvodnih resursa

*       Zajedničko ulaganje u istraživanje i razvoj

*       Formiranje zajedničkog projektnog biroa

*       Objedinjavanje edukacija u oblasti novih tehnologija

*       Savetovanja o primeni standarda ISO 9000, ISO 18000

*       Usvajanje sistema elektronske komunikacije unutar klastera

*       Određivanje lica zaduženih za međunarodnu saradnju i zajednički nastup na stranim tržištima

*       Savetovanja o učešću na međunarodnim tenderima (FIDIC)

*       Savetovanja o zaštiti životne sredine u građevinarstvu

*       Opredeljivanje pravnog i institucionalnog oblika udruživanja

*       Usvajanje kodeksa ponašanja članica

*       Potpisivanje ugovora o osnivanju klastera

*       Određivanje visine članarine kao jednog od vidova finansiranja klastera

 


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 02/15/12.