FINANSIRANJE


Home
Up

 

Plan rada

Finansijskog savetnika

Svedoci smo poslednjih godina  prave najezde na domaće tržište  raznih banaka, kreditnih fondova, investicionih fondova, osiguravajućih društava koje se korsiteći razne marketing kanale sve agresivnije pojavljuju i nastupaju kako prema privrednim subjektima tako i prema običnim građanima, bili oni sa svojim stalnim prihodima ili ne. Iako se filozofija funkcionisanja  bankarstva u našoj zemlji  značajno promenila od one koja je bila prisutna do 2000. godine, pre svega u pravcu direktnog kontakta prema klijentu, povećane transparentnosti zahvaljujući pre svega brojnim uredbama Narodne Banke, kao i veoma agresivnim marketingom  koji poruke o povoljnosti bankarskih proizvoda pojedinih banaka plasira apsolutno preko svih medija (televizije, radia, štampe, brošurama koje se dostavljaju direktno na kućnu adresu), može se reći da poslednja ispitivanja javnog mnjenja pokazuju poprilično nezadovoljstvo, skepticizam, i na kraju krajeva nepoverenje potencijalnih klijenata u  ponude koje banke upućuju njima. Jednostavno iako je izbor banaka i bankarskih proizvoda značajno veći od perioda pre 2000. godine, iako su same cene brojnih bankarskih proizvoda značajno niže od onih od pre nekoliko godina, potencijalni klijenti jednostavno žele da im se ponekad  veoma stručni i često tendeciozno korišćeni bankarski termini što više približe i objasne, da im se uz  ponudu banke da i određen savet od lica koje je u celom njihovom slučaju u vezi banke nepristrasno ali i da poznaje bankarsku tematiku koja je njima strana.

Ovaj veći uvod je na neki način praktično i osnovna ideja i princip koji bi trebao da  bude osnovno zaduženje finansijskog savetnika u našem klasteru. Dakle ukratko navodim područja zaduženja finansijskog savetnika: 

  • Finansijski konsalting  u vezi konkretnih ponuda dobijenih od banka ili raznih fondova i mogućnost davanja saveta oko alternativnih izvora u skladu sa tržišnim i finansijskim uslovima
  • Davanje saveta oko tržišnih mogućnosti za pronalaženje izvora investicija
  • Ocenjivanje kvaliteta finansija konkretnih preduzeća (pravljenje finansijske analize) i samim tim nalaženje prednosti koje treba istaći u pregovorima sa finansijskim institucijama.
  • Procenjivanje kvaliteta finasnija i opšte situacije poslovanja potencijalnih klijenata (kupaca)
  • Tumačenje brojnih finansijskih termina i skrivenih klauzula ugovora  koje Banke obično daju klijentima.
  • Konkurisanje za što povoljnije kreditne uslove kod banaka i drugih finansijskih organizacija.
  • Učešće u kreiranju kreditne politike u skladu sa interesima i potrebama članova klastera

Igor Kostic, dipl. ecc.


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 02/15/12.